Zář 08 2015

Klub maminek a dětí znovu otevírá již 15. září

Vážení čtenáři, milí občané,

ms_na_vyhlidce_detirádi bychom vás dnes touto cestou seznámili s „Klubem maminek a dětí“, který působí na Mateřské škole
Na Vyhlídce v Orlové – Lutyni. Klub v novém školním roce 2015/2016 otevírá již 15. září a bude k dispozici maminkám a jejich dětem vždy od 15 hodin.

Jak klub funguje a na co se můžete těšit nám poví paní učitelka Věra Pečonková:


„Po prázdninové přestávce se na naší mateřské škole začaly opět scházet maminky s malými dětmi.
A to již čtrnáctým rokem. Podle trvalého zájmu soudíme, že poznali možnosti, které Klub nabízí jejich malým ratolestem i jim. Dětem se otevírají nové možnosti k rozvíjení a obohacení jejich her. Podle zájmu hrají, zpívají, učí se tanečky, hudebně-pohybové hry, zkouší malovat, modelovat atd. To vše pod vedení svých rodičů a kvalifikované učitelky. Nejmenší děti se tak velmi přirozeně seznámí s prostředím mateřské školy a často pak zvládají případný přechod na běžnou docházku bez větších adaptačních obtíží. Maminky získají další náměty pro hry s dětmi nebo zásobu říkadel a písní. Mohou si prohlédnout podnětnou literaturu a vyměnit si zkušenosti z péče a výchovy svých dětí s ostatními maminkami nebo paní učitelkou. Přijďte také….
 “

Více informací o Mateřské školce můžete získat i na jejich webové stránce: http://www.msnavyhlidce.info/ popř. již brzy i na nové Facebook stránce, která je určena výhradně pro rodiče dětí a jejich rodinné příslušníky.

ms_na_vyhlidce

Mateřská škola Na Vyhlídce Orlová – Lutyně

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow