Orlová

Klášter v Orlové (1223)

První zmínka o Orlové pochází z roku 1223 z listiny vratislavského biskupa Vavřince. Osada tehdy tvořila jádro lokality zvané Sal (sůl) a patřila ke klášteru v Týnci u Krakova.

Později byl do Orlové přesunut benediktinský klášter, který se zasloužil o rozvoj Orlové, především v oblasti vzdělání a kultury. Dodnes je součástí sbírek Národní Galerie v Praze významná oltářní archa jako doklad kulturní vyspělosti tehdejších představitelů orlovského kláštera.

 

V době reformace místní klášter upadal a v roce 1561 odtud byli mniši vyhnáni evangelickým těšínským knížetem Václavem a orlovský klášterní statek byl připojen ke knížecímu panství Fryštát.

V 17. století původní klášterní statek vlastnili pánové z polského Slupska, pak Bludovští z Bludova. Po vymření jejich rodu získal orlovské panství rod Mattencloitů, kteří v roce 1844 poskytli Rothschildům v daném regionu právo na těžbu uhlí.

Bludovští vybudovali v sousedství kostela v roce 1765 zámek. Zámek od roku 1902 sloužil jako městská nemocnice. V roce 1979 byl zbořen z důvodu poddolování.

Rozvoj města

Změna nastala až počátkem 19. století, kdy bylo v Orlové objeveno bohaté ložisko černého uhlí. Malá zemědělská obec se díky průmyslové revoluci a následném napojení na strategickou Košicko-bohumínskou dráhu vyvinula v město (na něž byla oficiálně povýšena roku 1922) Stěžejním průmyslem bylo těžařství, avšak ne jediným. V Orlové působilo mnoho jiných továren, které dodávaly městu ráz moderního a bohatého města.

Centrum Orlové rozkvetlo do podoby významného střediska s tramvajemi, muzeem, nemocnicí. S množstvím českých, polských a německých škol bylo na dlouhou dobu v rámci Slezska nejvýznamnějším centrem školství (první české gymnázium, polské gymnázium, obchodní, zdravotní, průmyslové, vyšší pedagogické školství). Po určitou dobu bylo v Orlové sídlo seniora Slezské evangelické církve a. v.

Poválečný úpadek a regenerace

Gymnázium Orlová a Střední škola veřejno-právní

Negativní vlivy důlní činnosti se naplno projevily po druhé světové válce (zapříčiněno taktéž destruktivním a nešetrným způsobem těžby ze strany německých okupantů i komunistického zřízení v ČSR). V šedesátých letech dokonce existoval plán na celkovou likvidaci města, k tomu naštěstí nikdy nedošlo.

V Orlové bylo srovnáno na dva tisíce budov se zemí, zrušená tramvajová i osobní železniční doprava. Mnoho škol bylo přesunuto do okolních měst (Ostrava, Karviná, Havířov), na 50 tisíc exponátů sbírek orlovského muzea bylo rozprášeno po celé ČSR.

V roce 1973 Orlová na tehdejší dobu bohatě slavila 750 let. Objemná publikace vydaná k této příležitosti je poslední svého druhu a zachycuje dřívější podobu historického centra včetně zámku. Od té doby většina starého města i místní části Lazy vlivem poddolování zmizela. Společenský a obchodní život se přesunul do panelového sídliště v části Lutyně, které postupně nahradilo staré centrum města. Sídliště zbudované v pěti etapách má téměř 30 tisíc obyvatel. Z jádra města se zachovalo pouze torzo, které až v posledních několika málo letech doznává viditelné revitalizace.

Dosud se Orlové nepodařilo vynahradit ztracené město. Nové centrum má sídlištní charakter. Co do velikosti je Orlová 34. největším sídlem v ČR. V současné době proběhla dostavba nového centra, jeho středobodem je hypermarket Albert. V těsné sousedství nová městská knihovna. V blízkosti je gymnázium, které získalo cenu Grand Prix architektury v roce 1996. Návrh regenerace části sídliště získal zvláštní Cenu Petra Parléře (2005).

V Orlové má sídlo římskokatolická farnost s farním kostelem Narození Panny Marie.

V roce 2004 byl veřejnosti prezentován návrh na výstavbu mešity v Orlové, který se setkal s odporem obyvatel města a nakonec nebyl uskutečněn.

Doprava

ilustrační foto

Příměstská tramvajová doprava v Orlové (zavedená roku 1913) byla zrušena po 2. světové válce.

Osobní železniční doprava zde fungovala v letech 1869-1967.
Orlová je jediné město nad 10 tisíc obyvatel v ČR, které nemá pravidelnou osobní železniční dopravu.

V současné době (2006) se zpracovává projektová dokumentace k znovunapojení Orlové na osobní železniční dopravu. Na popud města uvolnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje finance ke zpracování této dokumentace. Do konce roku 2006 budou hotovy tři varianty napojení města na Ostravu (1. Ostrava – Petřvald – Orlová, 2. Ostrava – Rychvald – Orlová, 3. Ostrava- Bohumín – Dolní Lutyně – Orlová). Nejvýhodnější z těchto tří tras bude s pomocí grantů EU zprovozněna. Krajský úřad MS kraje zařadil tento projekt mezi své strategické plány v oblasti dopravy. Bude se jednat o systém tramvlaku (vozy, které mohou jezdit po tramvajových i klasických kolejích). Pokud se tento projekt osvědčí, bude se pokračovat z jeho rozšiřování i do okolních měst. Cílem akce je propojení celé ostravské aglomerace (Ostrava, Orlová, Bohumín, Havířov, Karviná) kvalitní dopravní infrastrukturou, speciálně zaměřenou na osobní železniční dopravu.

Městská autobusová doprava v Orlové má 5 linek, které provozuje ČSAD Karviná a. s.

Město protíná mezinárodní cyklistická trasa „56 Těšínské Slezsko“.

V Orlové se pravidelně koná závod Světového poháru v cyklistice žen Gracia Orlová.

 

Osobnosti města Orlová

Pomník na orlovském hřbitově, připomínající české oběti Sedmidenní války a následujícího tzv. plebiscitního období

V Orlové působil například jeden ze zakladatelů československých legií v Itálii Jan Čapek. V roce 1910 do Orlové již poněkolikáté zavítal.

V Orlové se narodil i významný český výtvarník Stanislav Kolíbal nebo muzikolog a profesor na zdejším gymnáziu Jiří Rudolf Míša, jehož jméno dnes nese Základní umělecká škola v Porubě. Alois Jirásek. Byl pozván jako svědek na svatbu svého bratrance, který v Orlové žil. Také zde pobýval gen. Josef Šnejdárek, který velel čs. jednotkám v Sedmidenní válce o Těšínsko. V Orlové dodnes působí věhlasný atelier Slawinski, který proslul výrobou houslí po celé Evropě. Na polské gymnázium do Orlové dojížděl z nedaleké Horní Suché herec Bronislav Poloczek.

Na orlovském gymnáziu studoval známý český sexuolog Radim Uzel.

 

Místní části Orlové

  • Orlová 1 – Město PSČ 735 11
  • Orlová 2 – Lazy PSČ 735 12
  • Orlová 3 – Poruba PSČ 735 13
  • Orlová 4 – Lutyně PSČ 735 14

Rozšířená působnost města Orlová

S územně správní reformou se Orlová stala městem s rozšířenou působností, pod správu města se tak dostalo město Petřvald a obce Dolní Lutyně a Doubrava. V rámci rozšířené působnosti Orlová spravuje agendu 48 670 občanů.

Na katastru Věřňovic, části Dolní Lutyně, bude napojena česká dálnice D1 na polskou dálnici A1. Městský úřad v Orlové vydal souhlasné stanovisko k výstavbě strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně. Problémem je kolize s přírodní ptačí rezervací Natura 2000.

 

Partnerská města

Švýcarsko Illnau-Effretikon

Partnerství se švýcarským městem Illnau-Effretikon je dlouhodobé.

Díky vazbám na Švýcarsko a spolupráce města Illnau s vysokou školou architektury ve městě Winterthur byl v polovině devadesátých let v Orlové zaveden systém malých kruhových objezdů na křižovatkách Masarykovy třídy. Kvůli těmto úpravám musely být dokonce změněny české státní normy. Orlová tak byla prvním městem v zemi, ve které se malé kruhové objezdy naplno uplatnily, orlovské „kruháče“ tak dnes můžete vidět po celé České republice. Všude jsou stavěny na základě norem vydaných pro Orlovou.

Další spolupráce se Švýcary se odehrává také především na poli architektury a urbanismu, jde především o komplexní regenerace sídlišť v místní části Lutyně. Konkrétním počinem bylo vybudování podzemního parkoviště, na jehož střeše je umístěn tenisový dvorec adětské hřiště. To vše ve velmi stísněném prostoru sídliště „Pátá etapa“ v Orlové-Lutyni.

Polsko Rydułtowy

Partnerství s polským městem Rydułtowy bylo nově navázáno v rámci projektu „Spojuje nás Olše. Město ve Slezském vojvodství je od Orlové vzdáleno cca 30 km, má s Orlovou mnoho společných problémů, především v oblasti restrukturalizace průmyslu, využívání starých průmyslových ploch a nezaměstnanost. Deklarován je společný postup při získávání dotací z fondů EU. V centru Orlové vznikla nová Rydultowská ulice, v Rydultowech naopak ulice Orlovská.

Polsko Czechowice-Dziedzice

Spolupráce s polským městem Czechowice-Dziedzice je spíše v oblasti kultury.

ČSAD Orlová

Vážení čtenáři, dostáváte se na stránku věnovanou autobusovému nádraží v Orlové – Lutyni. V této části budeme přinášet aktuální informace např. o provozní době, změn jízdních řádů atp. Vaše náměty či připomínky můžete zasílat na adresu: redakce@eorlova.cz popř. aktualne@eorlova.cz       PROVOZNÍ DOBA Autobusového nádraží Orlová Pondělí              10:15 …

Mapa obchodů a služeb v Orlové

Vážení čtenáři, občané města Orlová, hledáte konkrétní zboží, obchod nebo firmu na území města Orlová? Nepřehlédněte Mapu obchodů a služeb ! A co zde najdete? Portál eOrlová připravuje nejen seznam obchodů s potravinovým zbožím, textilem, drogérií, obuví, budou zde také firmy, nabízející služby občanům města jako např.:  advokátní kanceláře, zlatníci, květinářství apod. Portál teď čeká …

MISS Karvinsko

Vážení čtenáři, vítejte v sekci, které je věnována prestižní soutěži MISS Karvinsko, kterému je pro letošní rok portál eOrlová mediálním partnerem. Letos to bude již pátý ročník, této soutěže, ve které mají šanci stát se MISS Karvinsko ženy a dívky ve věku od 20 let. Projekt není kopií soutěží, v nichž jsou rozhodujícími parametry míry a …

Polední menu

Vážení čtenáři, vyberte si ten pravý oběd z široké nabídky orlovských podniků v sekci „Polední menu“! Na této stránce najdete nabídku obědů orlovských restaurací a také podniků, které dováží jídlo až k vám do domu. Pevně věříme, že vám tato vychytávka pomůže s výběrem dobrého jídla na oběd, restaurace budeme postupně přidávat další. Cílem projektu je, aby jste …

Policejní okénko

Vážení čtenáři, občané Orlové, dostáváte se do rubriky, která vznikla v rámci  spolupráce portálu eOrlová se složkami integrovaného záchranného systému. Budeme zde informovat o událostech, které se staly na území města Orlová popř. jiné důležité tiskové zprávy při pátrání po pohřešovaných osobách a pachatelích trestné činnosti.   Chceme touto cestou zjednodušit přístup k těmto informacím. Pevně …

Revitalizace Zimovůdky

Jak  revitalizovat údolí Zimovůdky? jak jsme vás již 11. prosince informovali, vedení města Orlová na svých webových stránkách připravilo 4 scénáře k plánované revitalizaci Zimovůdky v Orlové. Cílem projektu je propojit zámecký park v Orlové – Městě s lesoparkem v Orlové – Lutyni. Pro mnohé z občanů města je to jistě krok správným směrem, jak …

Rozhovory

Vážení čtenáři, portál eOrlová nechce být jen zdrojem informací na jednom místě. Čas od času se dozvím o docela zajímavých tvářích či osobnostech našeho města, kteří mají buď velmi zajímavý koníček, práci, povolání a nebo jsou výjimeční něčím jiným. Aktuálně jste se mohli na portálu eOrlová dočíst o dvou takovýchto osobnostech. První takový rozhovor probíhal začátkem …

Zasedání zastupitelstva

Vážení občané, na této stránce naleznete videozáznamy ze zasedání zastupitelstva Města Orlová. Videozáznamy jsou přebírány z oficiálních web stránek města orlová, z rubriky Videokronika popř. jiných zdrojů, které budou uvedeny vždy pod názvem záznamu. Za tento vstřícný krok patří zastupitelům města velký dík. Pokud chcete sledovat Zasedání zastupitelstva města Orlová živě, zde je odkaz na přímý přenos, …

Pověst o vzniku Orlové

Událost je ohraničená časem vlády opolského knížete Meška a krajinou tehdy pustou, bez lidských obydlí, krajinou, kterou pokrýval les, neproniknutelný hvozd. Právě sem, stržen divokou loveckou štvanicí, zabloudil kníže Mešek se svou družinou. Když zmizela stopa zvěře za třasoviskem a slunce nemilosrdně pálilo, na líbezné vyvýšenině kázal kníže pacholkům a ostatním, aby zarazili. Ve stínu …

Kluby, spolky a zájmová sdružení

Vítejte v kategorii věnované zájmovým sdružením, kroužkům a místním klubům v Orlové. Cílem této stránky je Vám, občanům města Orlová přiblížit a blíže seznámit s místními sdruženími, kde najdete možnost jak kulturního, sportovního ale i společenského vyžití. Naleznete zde i vzdělávací kroužky, které v Orlové působí. V krátkých recenzích a později se dočtete o náplni …

Důležité kontakty v Orlové

Důležité kontakty v Orlové

Vážení čtenáři, občané města Orlová, tuto rubriku věnujeme důležitým kontaktům v Orlové. Každý občas nějaký ten kontakt hledá, ať už je to kontakt na havarijní službu nebo např. veterináře. Chceme vytvořit ucelený seznam těch nejžádanějších kontaktů, které můžete v běžném životě potřebovat. Rubriku budeme aktualizovat, a to také i na základě vašich podnětů a připomínek, …

Napsat komentář

Your email address will not be published.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..