Return to Orlová

Pověst o vzniku Orlové

Událost je ohraničená časem vlády opolského knížete Meška a krajinou tehdy pustou, bez lidských obydlí, krajinou, kterou pokrýval les, neproniknutelný hvozd. Právě sem, stržen divokou loveckou štvanicí, zabloudil kníže Mešek se svou družinou. Když zmizela stopa zvěře za třasoviskem a slunce nemilosrdně pálilo, na líbezné vyvýšenině kázal kníže pacholkům a ostatním, aby zarazili.

Ve stínu staletých velikánů bylo zakrátko prostřeno. Kněžna Ludmila odhrnula si z cela uvolněný pramen vlasů, a jak po dívčím způsobu zvedla loket, aby se napřímila po prudké jízdě, hle – div divoucí.

Veliký orel, který zde byl domovem, vyplašený neobvyklým ruchem, rozepjal křídla a vzlétl. Prudký závan zvichřeného povětří dotkl se tváře kněžny. Polední slunce oslepovalo. Kněžna zvedla oči k hořícímu jasu poledního nebe a zapotácela se. Prška slunečních paprsků prostupovala okrajem větvoví i křídly orla. Něco bílého objevilo se nejdříve v rovině orlích spárů a pozvolna se snášelo k nohám kněžny. Snad to byl přelud, okamžik nevýslovné závrati duše, snad to bylo neobvyklé pírko orla, snad kořist v jeho drápech, snad bílá hostie…

A tu se naplnilo čekání i čas kněžny. Když v poledním nastalém tichu přihlásil se k životu křikem synáček, dědic a zachovatel rodu, po letech kníže Kazimír – rozpoznal Mešek, že mu bylo dáno znamení. Vztyčil na vyvýšenince kríž. Brzy zde dal sroubit kapli. Za čas se v příhodných místech kolem kaple usadili lidé. Kapli nahradil kostel. Bylo třeba zapsati místo lidských příbytků v knihách majetku knížete – nazvali osadu Orlovou.

V kostele na věcnou paměť příhody visel obraz knížete, kněžny a orla, jak se vznáší s bělostnou hostií. Byl to dar knížete.

Zdroj: http://www.geocaching.com

Napsat komentář

Your email address will not be published.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow