31 dobrovolníků z Orlové v rámci akce „Ukliďme Česko!“ uklidilo 5,12 tun odpadu !

Vážení přátelé, čtenáři a dobrovolníci akce „Ukliďme Česko!“,

v sobotu 31. května se sešla skvělá parta 31-ti lidí, která se hecla a rozhodla se udělat pro své město dobrou věc. Rozhodla se připojit k celosvětovému projektu „Let´s Do It!“ která v České republice pod názvem „Ukliďme Česko!“ odstartovala poprvé.

Oficiální termín 17. května, na který se přihlásilo přes 50 dobrovolníků! bohužel z důvodu nepříznivého počasí a rizika nebezpečí úrazů nevyšel. Ale ani tento nezdar neodradil občany města Orlová, aby v náhradním termínu nepomohli městu odlehčit od stovek kilogramů těžkého odpadu, který nezodpovědní občané místo do odpadkového koše a popelnic hází na zem u fotbalového hřiště, do lesů, říček ale i rybníku!


Je neuvěřitelné, co vše jsou dnes lidé schopni jen tak vyhodit do přírody! Opravdu je asi těžké si papírek od tyčinky strčit do kapsy a hodit jej do odpadkového koše, PET lahev či flašku od alkoholu  hodit do popelnice!? Nejvíce ale zaráží když někdo dokáže hodit do lesa k potoku multifunkční tiskárnu, vysavač, kancelářskou židli či pneumatiku !! To je opravdu takový problém tyhle věci vyhodit ve sběrném dvoře města Orlová ?!

I když množství odpadu, které se dobrovolníci rozhodli uklidit mnohým zvedal žaludek, pocit z dobře odvedené práce byl po 4 hodinách vidět opravdu u každého. I já osobně jako organizátor této akce mám velmi dobrý pocit, že se mi podařilo vyhecovat tolik dobrovolníků a že jsme odvedli kus práce. Jsem hrdý na to, že se do akce podařilo zapojit nejen občany města, ale také některé zastupitele a spolky. Akci přišel svou přítomností podpořit i Český červený kříž Orlová pod vedením pana Michala Tkáče a Český svaz ochránců přírody Orlová pod vedením pana Petra Kohuta, který se na aktivním úklidu postižených lokalit podílí už nějakou tu delší dobu. Na úklid byly velmi pozitivní reakce a padly i pochvaly. Velký obdiv byl například slyšet na slečnu Marii Jančíkovou.

Co víc, rozhodně tato akce nebyla poslední a pevně věřím, že třeba ke konci prázdnin nás nebude 30, ale 60 nebo radši 90! Co vy na to?

Nebudu vás dlouho napínat, níže už vyhodnocení letošního ročníku akce „Ukliďme Česko!“ v Orlové.

Vzhledem k menšímu počtu dobrovolníků, a také neúčasti jednoho garanta, jsme museli upustit od lokality č.: 5 (Orlová-Zimní důl- hřbitov) a 6. (Orlová-město, ul. Hořovského, lokalita Mühsam). Zbylé lokality v plánu zůstaly a mezi ně se rozdělilo 31 dobrovolníků.

P.S.: fotogalerie budeme postupně ještě doplňovat jak zde tak i na náš Facebook.


Lokalita 1: rybníček na Rajčuli

Kdo lokalitu uklízel: Petr KOHUT z ZO ČSOP se svou manželkou a sestrou Evou PALKOVOU

Zpráva o úklidu:

Nasbírali jsme asi jeden 100 l pytel odpadu v křoví (cca 100 m podél cesty směr Rajčula). Poté jsme vyrazili směrem na Rajčulu (již předem jsem měl zmapován odpad). Na remízce asi 100m od rybníčku Rajčula jsme odvezli cca 5ks oloupaných chladniček po šroťácích. Jel jsem 2x vozíkem s odpadem zatím co mé dvě pomocnice drobný odpad ládovaly do pytlů. Při jízdach s odpadem jsem potkal asi 4 slečny z ČČK Orlová a nasměroval je proti proudu Zimovůdky, kde byly zbytky elektroodpadu, reklamní letáky a jiný běžný směsný odpad. My 3 se vydali k rybníku a odpad (kbelíky,PETky, sklo, kabely, plechovky, izolace chladniček aj.) sbírali po okolí rybníčku a já vlezl po pás do vody a vyčistil vodní plochu. Přišli tam i další dobrovolníci spolu s paní Kratochvílovou a panem Kocurem. Celkem se jelo dvoukolákem 3x což představuje cca 300 kg odpadu. Dále se za pomocí ostatních dobrovolníků odnesly 3 pytle po 100 litrech – hlavně PET lahví.

Petr Kohut ZO ČSOP Orlová

Fotogalerie:


Lokalita 2: Orlová-Poruba – řečiště a břehy Zimovůdky od letního kina až po garáže na ul. Sadová.

Kdo lokalitu uklízel: skupina 4-ti členů hnutí Volím Orlovou (vedenou Ing. Hrádkem) dále J. Nevrlý, K. Vlček,
M. Švehlík a M. Jančíková

Zpráva o úklidu:

Bylo naplněno cca 20 pytlů odpadu, který byl částečně vysypán do kontejneru umístěného na ulici:
Na Stuchlíkovci a cca 10 pytlů bylo ponecháno u cesty před garážemi na ul.Sadová. K tomu bylo vytaženo asi 5 pneumatik a další velkoobjemový odpad. Asi 2-3 pneumatiky se nepodařilo z řečiště (před „zatrubněním“) vytáhnout. Hodně odpadu bylo za tribunami fotbalového stadionu a domnívám se, že tento rovný úsek (hned za plotem), by  mohl být zahrnut do seznamu pravidelných čištění.

Nejhorší úsek k čištění byl od „zatrubnění“ Zimovůdky, až po garáže na ul. Sadová (hornické sídliště). Jednak je zde pro hustou vegetaci špatně dostupný terén,  a koryto nebylo nikdy čištěno. Napadané větve se zachycenými foliemi zde vytváří lokální hluboké tůňky, které nelze projít ani v gumákách. Přibližně 20m před garážemi se vyskytuje stará černá skládka, která je ale zavalená zeminou. Bohužel zde nebylo v našich silách tento úsek vyčistit. Náš tým se dostal ještě malý kousek za tyto garáže, dále byl však již terén velmi neprůchodný. Z bezpečnostních důvodů jsme museli pokračování čištění koryta Zimovůdky zavrhnout. Zde navrhujeme nasadit techniku, aby odstranila nános spadaných větví techniou včetně dlouhodobě zachyceného velkoobjemového odpadu (folie, textilie aj.).

Fotogalerie:

 


Lokalita 3Orlová-5.etapa

Kdo lokalitu uklízel: DROZDÍK Petr, DUBSKÁ Stanislava, David a Michaela KOZÍKOVI

Zpráva o úklidu:

Zaměřili jsme se na cestičku kolem oplocení sportovního hřiště ZŠ Karla Dvořáčka a pak jsme se postupně posunuli do přilehlého lesíku.
Terén této lokality byl velmi strmý a proto jsme museli dbát zvýšené opatrnosti, už z toho důvodu, že byla půda promáčená. Jen při sestupu do koryta lesíka, kde protéká malá říčka jsme nasbírali dva plné pytle odpadu (PET lahve, lahve od alkoholu, papírky od bombónů, igelitové tašky a další). V korytě u „zatrubnění“ jsme pak pokračovali v úklidu. Bohužel jsme nečekali, že odpad bude v několika vrstvách pod nánosy bahna a tak člověk stál na jednom místě a za chvíli měl pytel plný odpadu.
Lokalitu se nám ve čtyřech lidech nepodařilo vyčistit celou, zde by bylo zapotřebí zorganizovat ještě další skupinku min. 15 lidí, abychom tuto lokalitu dokázali vyčistit z obou stran.
V této lokalitě nejde jen o běžný odpad v podobě lahví a papírků, lidé zde naházeli i kancelářské židle, multifunkční tiskárny, vysavač, našli jsme i kusy stavebního materiálu (desky, perlinka) a pneumatiky. V korytě je i zabořený betonový odpadkový koš a těžké víko od kanálu, které se nám nepodařilo bohužel vyprostit.
Již po necelých dvou hodinách jsme měli nasbíráno 10 pytlů. Z důvodu špatné dostupnosti pro nákladní dopravu byl odpadový kontejner umístěn 250m od místa úklidu. Takže jsme plné pytle po vytažení do strmého srázu pak odváželi osobními vozy z ul. Adamusova ke kontejneru.

Fotogalerie:

Videozáznam:


Lokalita 4: ul. Rydultowská (u Studánky)

Kdo lokalitu uklízel: 4 brigádníci z hnutí VO (R. Koutný, manželé Bjalončíkovi a M. Šromková)

Zpráva o úklidu:

Bylo naplněno 10 pytlů odpadu a odstraněny pneumatiky. Nasbíraný odpad byl ponechán u ulice, kde jej vyzvedne při sběru společnost SMO. Vyčištěn byl lesík a travnaté plochy k dětskému hřišti.

Fotogalerie:


Lokalita 5: Orlová – Poruba (okolí garáží na Rajčuli, prostor mezi hřištěm a bývalým rybníkem, přítoková strouha od Zimovůdky k rybníku, 200 m řečiště proti proudu  Zimovůdky, stezka k rybníčku na Rajčuli)

Kdo lokalitu uklízel: Lukáš Macura (VO) s kolegy (Filip Vattes, M.Štoudek) a členové ČČK: Zuzana Pipreková, Drahomíra Šťastná, Kateřina Dadáková, Kristýna Pechová vedené Michalem Tkáčem

Zpráva o úklidu:

Bylo naplněno cca 20 pytlů odpadů a odstraněno několik pneumatik. Vyčištěno bylo okolí garáží (jedna garáž je polorozbořená a plná odpadu), území mezi fotbalovým hřištěm a bývalým rybníkem.

Fotogalerie:

 


Lokalita 6: Orlová – Lutyně (Letní kino, bývalé kynologické cvičistě, stezka pod Rajčulou

Kdo lokalitu uklízel: 6 brigádníků (5 členů VO a  p.Kratochvílové z OŽP

Zpráva o úklidu:

Nasbíralo se cca 15 pytlů, které byly z větší části vysypány do kontejneru na ul. Na Stuchlíkovci a zbytek ponechán v Orlové-Porubě ve velkoběmových pytlech.

Fotogalerie:

 


Reportáž z akce „Ukliďme Česko!“ v Orlové zprostředkovala TV POLAR. Na záznam přejdete kliknutím na logo.

Reportáž Andrey Vargové z akce "Ukliďme Česko!" v Orlové

 


A ještě jedna fotografie na závěr, taková poučná, pro ty, kteří vyhazují odpad do přírody!

Čas rozkladu odpadu.

Čas rozkladu odpadu.


 

DROZDÍK Petr

DROZDÍK Petr – šéfredaktor portálu eOrlová

Slovo závěrem,

celkově se nasbíralo 5,12 t. odpadu, které jsme nakládali na VKK společnosti SMO Orlová, které děkujeme za velkou materiální pomoc v podobě ochranných pomůcek (70 velkooběmových pytlů na sběr odpadu a 30 párů pracovních rukavic, přistavení 5 ks VKK a následnou likvidaci odpadu.

Městu Orlová děkujeme za pomoc při realizaci této akce, jmenovitě paní Janě FOJTOVÉ z odb. správy majetku, veřejné zeleně a odpadů města Orlová a mediální podporu na stránkách města Orlová a v Orlovských novinách paní Mgr. Nataši CIBULKOVÉ. Chtěl bych také poděkovat za podporu a odbornou konzultaci panu Ing. Radislavu HÁJKOVI, paní Vandě KRATOCHVÍLOVÉ z odb. životního prostředí a panu Ing. Janu HRÁDKOVI, který má terén města velmi dobře zmapovaný.

Velký dík závěrem patří především všem dobrovolníkům, kteří přišli a udělali velký kus práce. Chci poděkovat místnímu Českému červenému kříži, jmenovitě Zuzaně Piprekové, Drahomíře Šťastné, Kateřině Dadákové a Kristýně Pechové, které vedl Michal Tkáč.

 

Dále bych chtěl poděkovat panu Petru KOHUTOVI z místního svazu ochránců přírody za spolupráci a pomoc při této akci.

Jelikož všechny neznám jmenovitě, ještě jednou děkuji všem ostatním, kteří v sobotu přišli a odvedli opravdu obrovský kus práce.

Pevně věřím, že tato akce nebyla poslední a že nás příště bude daleko víc.

Ještě jednou všem z celého srdce děkuji, byli jste úžasní a udělali jste velmi dobrou věc.

DROZDÍK Petr
organizátor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..