ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě přijde o bufet i finanční podporu z Kraje.

Vážení čtenáři, občané,

situace kolem, ředitelkou ZUŠ – Blankou Zátopkovou, plánovaného přestěhování výuky ze současných prostor ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě odkrývá další zajímavosti, které si vyžadují pozornost nejen rodičů dětí, které se na škole učí, ale také široké veřejnosti.

Od posledního článku uplynuly téměř dva měsíce. Na poslední schůzce  redakce s Petičním výborem ze dne 1. prosince 2015, který dál usilovně pracuje na záchraně výuky uměleckých oborů v současných jedinečných prostorách,  jsem se dozvěděl spoustu nových informací, které nyní doplníme o rozhovory a další zjištění.

Zrušení školního bufetu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Velice zajímavá informace, která prosákla na povrch a která vyvolala bouřlivou diskusi je ukončení nájemní smlouvy se současným provozovatelem školního bufetu při ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě. Jaký má tento nerozvážný krok ze strany vedení školy, který výrazně sníží standard poskytovaných služeb nejen žákům ZUŠ opodstatnění jsme samozřejmě zjišťovali a to hned z několika zdrojů.

První koho se redakce zeptala byla ředitelka ZUŠ, paní Blanka Zátopková, která na náš dotaz, co je důvodem ukončení smlouvy o nájmu prostor školního bufetu odpověděla takto:

 

Zřizovatelem jsme byli upozorněni, že máme stanoven nájem prostor bufetu mnohem níže, než je cena za nájem v místě obvyklá. Provozování bufetu nemá nic společného s kvalitou výuky. U nás je to nadstandard, který není na školách obvyklý. Musíme však dodržovat pravidla určená zřizovatelem pro všechny jím zřizované školy. Stávající provozovatelka na tuto úpravu nepřistoupila a podala ukončení smluvního stavu. Proto nyní hledáme nového nájemce bufetu.

Z tohoto vyjádření lze dovodit, že si úpravu nájemného za provoz školního bufetu vyžádal přímo zřizovatel orlovské ZUŠ. Tady se však otevírá následující otázka:

Že by si zřizovatel orlovské ZUŠ (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) po 21 letech provozu školního bufetu právě nyní uvědomil, že nájem za prostor (bez okna), který má 9,5 m2 je nízký ?
A v době, kdy škole, která má tak velkou tradici a unikátní koncertní sál, který nám závidí i ředitelé jiných základních uměleckých škol, hrozí zánik, kdy škola potřebuje každou korunu, učiní tak nerozvážný ekonomický krok, že zvedne nájemné a tím školu připraví o další finanční prostředky z jinak absolutně nevyužitelných prostor? V praxi to nyní vypadá tak, že místo současného zisku 1.864 Kč/ rok, kterým by se např. mohlo žákům pokrýt nějaké cestovné bude mít škola 0 Kč !!

Jelikož nám ředitelka ZUŠ nebyla schopna na naši žádost zaslat žádný konkrétní dokument, ze kterého je toto nařízení zřizovatele patrné, ani číslo jednací, se kterým bychom se mohli sami na zřizovatele o stanovisko obrátit, požádal jsem tedy o vysvětlení celé situace náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství, sportu a tělovýchovy, paní Mgr. Věru Palkovou.

 

Zvýšení nájemného není nic osobního

Než jsme se ale dočkali odpovědi paní náměstkyně Palkové, požádal jsem o krátký rozhovor současnou nájemkyni školního bufetu. Byl jsem v očekávání, že alespoň zde získám nějaké písemné dokumenty, které by potvrzovaly tvrzení a postup ředitelky školy.

Vždyť ty děti nemají tolik peněz, oni si přijdou pro žvýkačku za korunu, rodiče, když čekají na své děti tak si dají kafíčko za 15 korun, což mnozí považují za poslední komunistickou baštu. Zvýšení nájemného o 200% při tak směšných tržbách je pro mne ale neúnosné. Počítala jsem to doma a bohužel jsem se musela rozhodnout, že nezbývá než podat výpověď z nájemního vztahu.

Sortiment, který paní Vlasta ve školním bufetu orlovské základní umělecké školy má je opravdu různorodý a z našeho rozhovoru, jsem se dozvěděl, že za těch 21 let co v bufetu prodává vyzkoušela opravdu vše.
Od běžných oplatků, nápojů, přes hranolky, párek v rohlíku či obložené housky. Vždy se snažila, aby si mohly děti za rozumnou cenu koupit něco do hladového bříška.

„Nemyslím si, že jde o něco osobního, nájem se za ta léta upravoval několikrát. Nemohu říci, že by ředitelka chtěla bufet zlikvidovat, vždy si byla vědoma toho, že bufet tady škole pomáhá. Nájemné bylo upravováno různými způsoby, s různými vysvětleními. Naposledy pokud si dobře pamatuji jsem odůvodnění – podle mého názoru nesmyslné – rozporovala tuším před 3 lety a výsledek byl takový, že ke zvýšení nedošlo. Vždy při nějaké úpravě bylo poukazováno na ekonomické hledisko.“  Dodává k celé situaci paní Vlasta.

I tentokrát ale nebylo zvýšení nájmu za 9,5 m2 oznámeno běžným způsobem. Podle vyjádření současné nájemkyně bufetu byla tato informace podána ústně a bez žádného písemného dokumentu či předložení rozhodnutí, či doporučení zřizovatele, na kterého se ředitelka ZUŠ Blanka Zátopková za vedení školy odvolává.

„Prostor pro vyjednávání ceny nájemného mi dán nebyl a já jsem jej ani nežádala, prostě jsem řekla, že si to doma propočítám a dám vědět své stanovisko. Pro mne je to určitě neúnosné. Snad – a já to škole přeji – se najde lepší nájemce“ dokončila náš rozhovor paní Vlasta.

 

Zřizovatel ZUŠ nařízení zvýšit nájemné školnímu bufetu nepotvrdil !

Ani ředitelka Zátopková ani zřizovatel ZUŠ J. R. Míši nám žádný oficiální dokument, který by potvrzoval slova paní ředitelky, že zvýšení nájemného pro školní bufet je nařízením zřizovatele, nám poskytnut nebyl.

Velmi překvapivé je ale stanovisko náměstkyně hejtmana, paní Věry Palkové, která na naši žádost o zaslání dokumentu, který údajně nařídil-doporučil zvýšit nájemné školnímu bufetu uvedla následující:

Pokud se týká Vašeho dotazu ve věci bufetu provozovaného ve škole nájemcem, sděluji, že zřizovatel o konkrétních závazkových vztazích příspěvkových organizací nerozhoduje, neboť tyto jednají svým jménem. Zřizovatel však z pozice dobrého správce monitoruje výhodnost uzavřených nájemních smluv. Na metodických poradách jsou organizace obecně upozorňovány na nejčastější nedostatky a mj. vyzývány k pravidelnému prověřování stávajících smluv za účelem naplnění kritéria hospodárnosti, jehož vyjádřením je i posouzení výše nájemného, které má odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Při vyhodnocení je nutné zohlednit individuální podmínky v každé organizaci.

Váš dotaz k bufetu mě překvapil. Věřím, že paní ředitelka ho vyřeší  – je to v její kompetenci. Zřizovatel jen  metodicky doporučuje , rozhodnutí a konkrétní kroky jsou ale v rukou ředitelů.

Proč tedy paní ředitelka Zátopková všem sděluje, že to není její rozhodnutí, ale že je to nařízení zřizovatele? Není si snad svými rozhodnutími, které ovlivňuji chod a komfort celé školy jistá? Pokud by to tak bylo, je na místě, aby se paní ředitelka zamyslela nad tím, zda manažerskou funkci ředitele školy zvládá.

V jednom z dokumentů, který se podařilo redakci získat však ředitelka ZUŠ uvádí:

V prostoru foyer je provozován bufet soukromníkem, v něm je zastaralé zařízení ZUŠ, které by jistě nesplňovalo nároky na celodenní provoz – je zde také nutná rekonstrukce.

A jelikož jsou prostory dle slov paní ředitelky nevyhovující, tak proto zvýšíme soukromníkovi nájem ?!
Takto ředitelka ZUŠ chápe individuální zohlednění podmínek?

 

Proč se příští rok v rámci neinvestičních příspěvků se ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě nepočítá. ?

Koncem srpna 2015 obdržel Petiční výbor dokument: „Sdělení žádosti o informace ve věci zachování výuky v ZUŠ J. R. Míši v Orlové“ – dále jen stanovisko odboru školství, ve kterém měla být odpověď na zcela zásadní otázku: BUDE SE ZUŠ STĚHOVAT NEBO NE?

Jak jsme již v posledním článku upozornili, tento dopis, který Petičnímu výboru adresoval vedoucí odboru školství, PaedDr. Libor Lenčo, žádné takové vyjádření neobsahoval. Konečné stanovisko se mělo opírat o zpracované analýzy ředitelky Zátopkové (ZUŠ) a ředitele Kubínka (GOA), které měly být hotové do konce srpna 2015. Informace, kterou portálu poskytla přímo náměstkyně odboru školství, Mgr. Věra Palková dne 27. listopadu 2015 však hovoří jinak. Podle ní, ředitelé obou dotčených škol stále zpracovávají podklady pro potřeby v současné době interních analýz budoucího stavu včetně zpracování studie, která má být dokončena do konce ledna 2016.

Ve výše uvedeném stanovisku odboru školství je uvedeno, že měla ZUŠ aktuálně zadán požadavek na
3 akce reprodukce majetku, a to na rok 2016 v celkovém objemu 12.595 tis. Kč a na rok 2017 ve výši 654 tis. Kč. Konkrétně jde o tyto položky:

-> Zateplení obvodových zdí a plochých střech izolačním materiálem za 12.074 tis. Kč
-> Rekonstrukce a oprava scénického osvětlení za 521 tis. Kč
-> Oprava a výměna vadných a nevyhovujících svítidel za 654 tis. Kč.

Když se ale podíváme do právě navrhovaného a schvalovaného rozpočtu Kraje, tak výše uvedené položky tam pro orlovskou ZUŠ nenajdeme.

V rámci neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím najdeme pouze ZUŠ Ostrava – Poruba a
ZUŠ Leoše Janáčka z Frýdlantu.

ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě získá od Kraje pro rok 2016 pouze 190 tis na podporu soutěží a přehlídek a také na ústřední kolo Soutěže žáků základních škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
A to i když dle redakci dostupného dokumentu, který zpracovala ředitelka Zátopková, do budovy ZUŠ přes střechu v několika místech zatéká, v tanečním sále je potřeba opravit podlahu a v celé škole je vadná elektroinstalace.

Proč se s navrhovanými investicemi pro orlovskou ZUŠ nepočítá? Hraje se o čas? Čeká snad zřizovatel na dokončení studie nebo na něco jiného, např. na volby ? 

Připomeňme si, že v březnu tohoto roku byla zveřejněna – redakci není jasné kým – informace, že náklady na kompletní opravu budovy ZUŠ J. R. Míší by si vyžádaly cca 25 milionů korun. Tato částka však nebyla dodnes žádnou studií doložena. Existuje však dokument – studie, ve kterém je uvedeno, že přestěhování školy, bude stát 12 milionů korun a hradit by to měl zřizovatel.

Otázkou však stále zůstává, proč se na místo 12 milionové investice na ředitelkou B. Zátopkovou plánovaný přesun výuky, po částech neopravuje současná ZUŠka. Navíc v době, kdy ze strany veřejnosti je patrný a demografickými křivkami potvrzený nárůst zájmu o výuku v ZUŠ ?!

 

Utajované provozní náklady

Velkou záhadou jsou také provozní náklady základní umělecké školy J. R. Míši, které jsou nejen pro Petiční výbor, ale také pro širokou veřejnost velkou neznámou. Vedení školy si neustále stěžuje na neúnosné provozní náklady, které školu obírají o spoustu peněz.

Když jsem se v Březnu 2015 na osobní schůzce s paní ředitelkou a ekonomkou školy dotazoval na Výroční zprávy o hospodaření školy – jelikož na webových stránkách školy byly tehdy uvedeny pouze výroční zprávy za rok 2007 a 2008 – bylo mi tehdy sděleno, že ostatní Výroční zprávy nejsou k dispozici protože je web v rekonstrukci. Nehledě na to, že je ZUŠ jako příspěvková organizace ze zákona POVINNA tyto informace zveřejňovat na svém webu, tak místo nápravy došlo o měsíc později ke stažení i těch dvou výše uvedených Výročních zpráv. Takže v současnosti už na webu ZUŠ, asi pro jistotu není výroční zpráva žádná.

Kolik platí ZUŠ J. R. Míši za dodávané teplo a energie nebyla schopna na březnové osobní schůzce vysvětlit ani ekonomka školy. Jelikož jsou dle mého názoru tyto informace velmi zásadní a důležité a do dnešního dne nebyla sjednána náprava, rozhodl jsem se, že vedení školy požádám oficiální cestou o zaslání těchto informací a dokumentů a to dle možností ze zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Slovo závěrem

Jsem velmi rád, že Petiční výbor svou práci odevzdáním petice zřizovateli školy neskončil, ale naopak i nadále intenzivně pracuje, aby mohl v kooperaci s Městem Orlová či dalšími subjekty nalézt co nejlepší možnou cestu, která by zachránila odpovídající prostory pro fungování ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě. Posledním krokem jeho členů bylo prostudování rozsáhlého rozpočtu KÚ MSK a následné vznesení nároků ve prospěch a udržitelnost ZUŠ v současných adekvátních prostorách.

 

DROZDÍK Petr

1 komentář

    • Jiřina S. on 14.12.2015 at 21:03
    • Reakce

    Je dobře, že v té škole konečně někdo nabral dech a postavil se za záchranu té budovy. To chce ta ředitelka ty děti poslat hrát do budovy Obchodní akademie? To ty děti budou hrát na schodech? A navíc, vždyť tam budou rušit jeden druhého proboha!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..