Povinnost mít revizi kotle využívají podvodníci. Dávejte dobrý pozor, než někoho pustíte do domu.

Povinnost mít revizi kotle využívají podvodníci. Dávejte dobrý pozor, než někoho pustíte do domu.

7.2.2017 0 Od DROZDÍK Petr

Dobré odpoledne,

vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apeluje Policie ČR především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.

Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní.

 

Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a používaným palivům.

Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem. V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto osobu můžete snadno prověřit.

Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně upozorní a až poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma.

Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.

Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:

Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je za dveřmi
Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
V případě podezření ihned volat linku 158

Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů, osvětluje zásady bezpečného chování.

 

Informaci portálu eOrlová předala, por. Mgr. Lenka Sikorová