Mezinárodní program EDISON obohatil orlovské studenty

27.2.2018 0 Od DROZDÍK Petr

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Nad projektem převzalo záštitu i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Do projektu se z Orlovských škol zapojila např. soukromá střední odborná škola NET OFFICE, která spolu s rodinami českých studentů hostila zahraniční studenty od 12. – 16. února. A jaké zkušenosti si z tohoto programu absolventi odnesli? Na to jsme se ptali jak Mgr. Joanny Pazdziorové tak i jednotlivých stážistů.

Škola se účastnila projektu poprvé. Hlavním důvodem bylo zlepšení úrovně anglického jazyka našich studentů a také možnost seznámit se s cizími zeměmi a jejich kulturami.“ vysvětluje učitelka orlovské SOŠ, Joanna Pazdziorová

 

společná fotografie absolventů programu EDISON

Projekt EDISON hodnotí kladně. „Naplnil naše očekávání. Díky vstřícnosti a obětavosti hostitelských rodin a učitelů se podařilo vše úspěšně zorganizovat a zajistit hladký průběh návštěvy zahraničních studentů na naší škole.“ dodává Pazdziorová.

 

A jak se na program EDISON dívají stážisté?

Vyzpovídali jsme jak stážisty ze zahraničí, tak  i naše české studenty, abychom se dozvěděli, jak tento výměnný program vnímali a co jim přinesl. Ze zahraničí k nám do Orlové přijeli 3 stážisté, Dasha Kalinchuk, Luthfi Achmad a Kym Natalia. A na co jsme se ptali?

 

S jakou představou jste se do programu EDISON přihlásili? Měli jste nějakou vizi, co od projektu očekávat?
„Líbí se mi tento projekt, protože mi dodal důvěru v cizí lidi.“ říká Dasha Kalinchuk
„Je to nádherný projekt. Líbí se mi. Kvůli projektu EDISON si mohu vylepšit svou angličtinu, zodpovědnost a víru.“ 
doplňuje Achmad Luthfi
„EDISON pro mě není obvyklým projektem, ale je pro mě velkou příležitostí, protože se mohu hodně naučit o české kultuře a jiné zemi. Předtím jsem si nikdy neuvědomila, že mohu mít spoustu přátel, že některé z nich mohu mít i z jiné části země. Jako například z Česka, Ukrajiny, Brazílie, Ruska, Turecka, Gruzie, Jordánska, Číny a Tchaj-Wanu.“  
dokončuje Natalia Kym.

Než jste se vydali na cestu do ČR, zjistili jste si něco o našem městě? Co Vás na něm zaujalo, co se Vám tady líbí a co naopak ne?
Každý mi řekl, že musím zkusit české jídlo a pivo. Věděla jsem, že je Český jazyk podobný  tomu ukrajinskému, takže to pro mne nebyl takový šok.“  říká Dasha Kalinchuk
Než jsem sem přišel, měl jsem takovou informaci o Česku. Učili nás, že Češi jsou arogantní, ale není tomu tak. Češi jsou podle mě velmi otevření a milí lidé. Miluji Česko a jejich pivo, je nejlepší na světě.“ doplňuje Achmad Luthfi
„O Orlové, Ostravě nebo dokonce ani o České republice jsem nic nevěděla. Věděla jsem o České republice jen tři věci: Petr Čech, Praha je hlavní město a pak Československo. Ale teď toho vím daleko víc.“ dokončuje Natalia Kym.

na procházce

Měli jste nějakou vizi, co od projektu očekávat?
Očekávala jsem, že si budu hledat nové přátele a zdokonalovat si angličtinu.“ říká Dasha Kalinchuk
Chci poznávat jiné země. O jejich zvycích, kultuře a pocitech. Díky tomuto projektu jsem se hodně dozvěděl.“ doplňuje Achmad Luthfi
„Tento projekt není lehký. Není jen o tom, že zde musíme prezentovat své země, ale je i o tom, že máme možnost najít sami sebe a stát se lepší osobou. Jsem opravdu vděčná za to, že jsem mohla rozvíjet svou angličtinu, poznat novou kulturu a nové lidi. Naučila jsem se zde mnoho o České republice a doufám, že jsem také někoho naučila já české studenty o Indonésii.“ dokončuje Natalia Kym.

Program EDISON je také o tom, poznat jinou kulturu a zvyky.  Jste týden ubytovaní v Českých rodinách, jak se vám u nás líbí?
Líbilo se mi, protože jsem lépe pochopil češtinu, díky společnému soužití. Pomohlo mi to naučit se nové kultuře“ říká Dasha Kalinchuk
Ano, mám rád evropský životní styl, ale je to kulturní „šok“ pro mě, protože je to jiné než v Asii.“ doplňuje Achmad Luthfi
„Pro mě je česká kultura velmi zajímavá. Protože žiji daleko od České republiky. Máte velmi odlišnou kulturu od Indonésie.“ dokončuje Natalia Kym.


Je něco, čím Vás hostující rodina překvapila?

„Věc, která mě překvapuje, je množství zvířat v rodině, protože v každé rodině jsem viděla alespoň dva psy a jednu kočku. Na Ukrajině je něco jiného. Další věc je snídaně, téměř všechny rodiny nemají snídani, na Ukrajině je to nejdůležitější jídlo během dne.“  říká Dasha Kalinchuk
„Ano. V mé zemi každý den snídám rýži s hovězím nebo kuřecím masem na snídani, oběd a večeři.  Zde v České republice jedí všichni chléb. Je to těžké pro mně jíst chléb, ale zvykl jsem si na to.“ doplňuje Achmad Luthfi
„Nepřekvapilo mne to, protože jsem již očekávala, že lidé v Evropě rýži moc nejí, ale jí těstoviny, brambory, chléb nebo něco podobného. V Indonésii a v Asii jíme rýži se vším, takže osobně jsem někdy byla překvapená českým jídlem.“ dokončuje Natalia Kym.

 

 

 

Jak trávíte svůj volný čas s novou rodinou? Povídáte si nebo pořádáte další aktivity, např. výlety, procházky městem, poznání místní kultury či památek?
S novou rodinou hrajeme laser game v Ostravě. Byla jsem opravdu „špatná“, ale bylo to legrační.“ říká Dasha Kalinchuk
Ano, mluvili jsme o čemkoliv. O asijské kultuře a evropské kultuře. Byli jsme překvapeni, protože máme spoustu rozdílů v kultuře.“ doplňuje Achmad Luthfi
„Až do teď už jsem měla 4 hostující rodiny a každý týden jsem strávila velmi odlišný styl dne. Od spaní, hraní si dětmi, či mluvení s rodinou. Chodíme po městečku, zajdeme na nějaké pěkné místo pro studenty / mladé lidi.“ dokončuje Natalia Kym.

Asi nejzajímavější – alespoň pro mne – je jídlo. Každá země má jiné chutě, jinak pestrou kuchyni. Co vám u nových rodin nejvíce chutnalo a co naopak? Podělili jste se třeba i o své recepty?
Jídlo není pro mne nejdůležitější, takže jsem se zapomněla dokonce ptát co to je.“  říká Dasha Kalinchuk
Moje rodina mi připravila nějaké jídlo na večeři.  Bylo lahodné, nevím jak se jmenovalo, vypadalo to jako kuře s knedlíkem.“ doplňuje Achmad Luthfi
„Každá rodina mi dělala alespoň jedno speciální české typické jídlo a to se mi líbilo. I když je to stejné jídlo, ale každá rodina má vlastní chuť, takže chuť byla opravdu jiná. Bylo to pro mne zajímavé.“ dokončuje Natalia Kym.

Kromě pobytu se na školách i učíte. Jak vnímáte české školství, liší se nějak od toho u vás?
Ano, dokončujeme školu v 17 letech a líbí se mi víc, protože ukrajinští studenti ve věku 19 let jsou zralí a nezávislejší než čeští žáci. Máme 4 roky bakalářského studia.“ říká Dasha Kalinchuk
V mé zemi musíme mít od základní po střední školu uniformu. V mé zemi začínáme studovat již od 06.30 a končíme ve 23 hodin (časové rozmezí studia).“ doplňuje Achmad Luthfi
„Ano, české vzdělání je v porovnání s Indonésií opravdu jiné. Největším rozdílem je, že musíme od mateřské školky po univerzitu za školné platit. Zatímco v Česku toto nemáte. Také musíme používat školní uniformu a máme i speciální školní boty. To u vás nemáte.“ dokončuje Natalia Kym.

Ukázka ze zábavného programu studentů

Závěrem

Orlovští studenti SOŠ Net Office si první ročník výměnného programu EDISON pochvalovali. Pomohlo jim to zlepšit se v angličtině a program pro ně byl kladnou změnou postoje k cizím kulturám. Uvítali možnost poznat nové cizí zvyky a mnozí mají v plánu setrvat se zahraničními stážisty i nadále v konktaktu a pokračovat ve společném přátelství.

Škola pevně věří, že tento projekt nebyl posledním a těší se na další ročník.

Jako tečku nakonec přidáme poděkování a to všem kteří se projektů zúčastnili a pomohli připravit tento článek. Dík tak  patří mé dceři Kristýnce za skvělý námět na článek.

 

DROZDÍK Petr