10 otázek pro lídry před volbami do zastupitelstva města Orlová

Příjemný srpnový den všem,

Volby Orlová 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstva města Orlová. Občané budou moci hodnotit práci současných politiků a mimo jiné také rozhodnout o tom, kdo Orlovou povede další 4 roky dál.

Předvolební otázky pokládá portál eOrlvá.cz každé volby a proto ani letošní rok nebude výjimkou. Úvodem je nutno říci, že tento soubor otázek a vůbec tento projekt NEMÁ nic společného s předvolební debatou internetové televize iTVO Orlová nebo s vedením města Orlová.

Portál eOrlová.cz vybral 5 otázek, které korespondují s aktuálním děním ve městě a témata, která jsou nejčastěji diskutována na facebook stránce portálu eOrlová a v diskusní skupině Orlované Orlovanům. Dalších 5 bylo vybráno ze strany našich čtenářů a občanů našeho města. Otázky mohli občané posílat na e-mail redakce do 9. září 2022.

Kdo byl osloven ?

Lídři politických stran a hnutí byli vyzváni přes Facebook, aby poslali na adresu redakce svůj souhlas se zapojením do této ankety. Ti, kteří Facebook stránku nemají byli osloveni jiným způsobem. Oslovili jsme tedy tyto subjekty:
ANO, tohle je Orlová, Bezpečná země Orlová, Piráti Orlová, ČSSD Orlová, KSČM Orlová, Nezávislí – Orlová, koalice SPOLU (ODS Orlová), koalice SPD Orlová s podporou Trikolora Orlová, a Strana soukromníků České republiky Orlová.

10 otázek

Prvních pět otázek ze ze strany portálu eOrlová. Dalších 5 ze strany čtenářů.

1) jak hodnotíte uplynulé 4 roky, co se podle Vás povedlo a co se naopak nepovedlo a proč?
2) vyberte 3 stěžejní body pro následující volební období a na čem byste chtěli v následujících letech pracovat?
3) jak vnímáte negativní články, které se poslední dobou o Orlové často vyskytují a lidé je na sociálních sítích sdílí a jak tohle chcete změnit?
4) definujte 3 témata, která podle vás Orlovany trápí nejvíce a navrhněte řešení
5) orlované často srovnávají naše město s ostatními městy např. s Bohumínem (oni mají, my ne) Co je podle vás příčinou a v čem vy spatřujete největší rozdíl mezi Orlovou a Bohumínem.
6) volební účast je pravidelně malá, co si myslíte, že je hlavním důvodem tak malé účasti v komunálních volbách, a jak tento stav chcete změnit?
7) Častým tématem mezi orlovany jsou nepřizpůsobiví občané. Jak tento problém lze podle vás řešit a jaké kroky pro to hodláte udělat.
8) jak chcete řešit nedostatek praktických lékařů a zubařů v našem městě
9) Myslíte si (s ohledem na současnou finanční krizi), že bude nutné přistoupit k úpravám daní a poplatků ? Například daň z nemovitostí, poplatky za svoz odpadu nebo za psa?
10) černé skládky, nepořádek v sídlištní zástavbě, nezodpovědní občané, kteří potají vynáší např. ledničku ze svého bytu k popelnicím. Ročně svoz takového odpadu stojí město navíc kolem 1,5 milionu korun. Co navrhujete pro zlepšení této situace?


Kdo a jak odpovídal ?

Stanislav CHOBOT
lídr politického hnutí ANO, tohle je Orlová

Politické hnutí ANO, tohle je Orlová na výzvu nereagovalo.


Ing. Tomáš KUČA
lídr politického hnutí Bezpečná země Orlová

Politické hnutí Bezpečná země na výzvu nereagovalo.


Jaroslav KAMEŇ
lídr politické strany Pirátská strana Orlová

Otázky byly zaslány, ale odpovědi nebyly odeslány zpět.


Roman GALIA
lídr politické strany Česká strana sociálně demokratická, Orlová

Strana ČSSD Orlová odmítla na otázky odpovídat s vyjádřením, že má svou vlastní kampaň a portál eOrlová není partnerem k diskusi.


Petr KOLÁČEK
lídr politické strany Komunistická strana Čech a Moravy, Orlová

Volební program

Otázky byly zaslány, ale odpovědi nebyly odeslány zpět.


Mgr. Miroslav CHLUBNA
lídr politického hnutí NEZÁVISLÍ, Orlová

Volební program

 1. Jak hodnotíte uplynulé 4 roky, co se podle Vás povedlo a co se naopak nepovedlo a proč?

  Vcelku pozitivně, koalice vzešlá po minulých volbách pracovala bez větších vnitřních třenic. Pod jejím vedením se dostavělo Náměstí 28. října, zateplily se budovy škol a školek včetně problematického Domu dětí a mládeže.

  Zasanoval se parkovací objekt na V. etapě, o kterém se vědělo, že je to tam špatné od počátku, přesto s tím žádná jiná koalice nic nedělala. Nám hrozilo úplné zavření. Dnes už objekt neujíždí. ale musí se opravit střecha s hřišti. Co však nemohu pochopit, jak město mohlo se zhotovitelem uzavřít v minulosti mimosoudní dohodu, kdy zhotovitel zaplatil městu 300 tisíc, udělal opravy ve stejné výši, ale již se vědělo, že realizace oprav bude nejméně za 15 milionů.

  Rozjel se participativní rozpočet. Díky našim spoluobčanům se povedlo vybudovat z tohoto rozpočtu mnohé. Mimo jiné: cykloboxy, psí hřiště, stezka Zapomenutá Orlová, Naučná stezka v lesoparku, dětská hřiště a plno jiných věcí. Vyměnilo se na 400 světel veřejného osvětlení zrekonstruovali se, nebo opravili cesty (Václavská, Odlehlá, Na Kamenci, Potoční, V Zimném dole atd.). Podobně je to s chodníky Ostravská, u DDM, Polní atd. Pokračovalo se v revitalizaci V. etapy, kde se investovalo minimálně 48 milionů z toho nejméně 18 milionů bylo z dotací. Vyměnili se světla nad některými přechody pro chodce za moderní a bezpečnější. Investovalo se do škol a školek (zahrady v přírodním stylu, moderní učebny, venkovní altány atd.)

  Připravily se a připravují pozemky k individuální rodinné výstavbě.

  Zastavil se projekt plynových kotelen, kdy toto rozhodnutí bylo jedno z nejlepších. Kdyby se plynové kotelny realizovali, tak na počátku roku 2022 stojí GJ tepla přes 2400,- Kč a stál asi 670,- Kč.

  Začali jsme si sami dělat vlastní televizní vysílání, máme nové logo, Orlovské noviny zdarma, komunikujeme s občany.

  Dokončily se opravy areálu Letního kina a je připraveno na oslavy výročí 800 let Orlové. Vybudovalo se přes 300 nových parkovacích míst v panelové zástavbě.

  Je toho rozhodně více. Myslím si, že se není za co stydět a na kolegy jsem právem hrdý.

  Jen připomínám, že to všechno se dělo v době, kdy tu byla omezení vyvolaná díky onemocnění COVID-19, pak přišla inflace a nakonec blízká válka a zdražování všeho.

  Nepovedla se záchrana lůžkové části nemocnice. Podle nás zřizovatel rozhodl špatně a Orlovákům se tak vzdálila zdravotní péče. Přibyly sice některé ambulance, ale k hospitalizaci a na návštěvu za hospitalizovaným musíme do jiných měst a to už je pro některé komplikace. Legrační je, že je nám ze strany některých kandidátů vyčítáno, že jsme málo bojovali za nemocnici. Osobně ale říkám, že my jsme aspoň bojovali a nevzdávali se. Možná to bylo málo, možná jsme bojovali špatně, ale dělali jsme správnou věc, na rozdíl od některých, kteří jen klopili oči nebo se vysmívali. Ti co nás dnes kritizují nedělali nic, byli většinově zalezlí a dnes mají plno nápadů, jak jsme to měli udělat. Prostě po bitvě je každý generál.

  Co se povedlo tak na půl, je koupaliště. Máme nový levnější projekt, který má stavební povolení, ale nezačalo se s realizací. Realizace za jeden rok stoupla cenově asi o 33 procent a také zdražily úvěry. Čekáme tedy na výhodnější úrokovou sazbu i na možnost využití vhodného dotačního titulu.

2. Vyberte 3 stěžejní body pro následující volební období a na čem byste chtěli v následujících letech pracovat?

Energetická soběstačnost, vybudování fotovoltaických elektráren na budovách města. Příprava na dobu pouhelnou, využití areálů bývalých dolů, realizace tramvajové trati z Ostravy do Orlové. Nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým spoluobčanům a řešení vyloučených lokalit.

3. Jak vnímáte negativní články, které se poslední dobou o Orlové často vyskytují a lidé je na sociálních sítích sdílí a jak tohle chcete změnit?

Špatně a můžeme se proti tomu ohradit. Někdy se to povede, jako u TV Nova, nebo nepovede. Ten kdo cestuje po česku ví, že Orlová na tom není rozhodně špatně, ale někdo nám dal nálepku a té se špatně zbavuje. Prostě a jednoduše, dobré jméno si budujete léta, ztrácíte jej v minutách. Horší, je že těmto lžím začali věřit někteří Orlováci a pokud oni nebudou hrdí na své město – a netvrdím, že jej mají chválit, tak se s tím budeme potýkat déle. Začít musíme u sebe. Málokdo ví, o čem je anketa Obce v datech, ale každý ví, proč jsme na posledním místě. Mnoho těch věcí, proč jsme podle našich občanů poslední, tam není. Kdyby si to zjistili, tak by už takto nemluvili.

4. Definujte 3 témata, která podle vás Orlovany trápí nejvíce a navrhněte řešení.

Dovolím si vyjmenovat čtyři:
Parkování – montované parkovací objekty, jsou levnější a je to rychlé řešení.
Práce – využití areálů bývalých dolů k přivedení nových zaměstnavatelů, kteří zde budou mít i vývoj a výzkum.
Lékaři – pobídky, stipendia a usilovat o řešení situace ze strany státu.
Nepřizpůsobiví spoluobčané – požadovat po státu ve spolupráci s okolními městy řešení. Např. v podobě větších pravomocí pro jednotlivé municipality, které občany dobře znají a mohou tak tyto sociálně patologické jevy řešit individuálně a efektivně.

5. Orlované často srovnávají naše město s ostatními městy např. s Bohumínem (oni mají, my ne) Co je podle vás příčinou a v čem vy spatřujete největší rozdíl mezi Orlovou a Bohumínem.

Kontinuální vedení. I když u nás také povětšinu času vládli lidé z jedné strany, tak ve výsledku šlo poznat, že je nezajímá prosperita města a jeho občanů, ale jiné zájmy. Prostě netáhli za jeden provaz a okopávali si kotníky. Bohumín také nemusel v takové míře řešit situaci kolem uhlí, ať už je to poddolované území, bourání budov, pozemky po těžbě uhlí atd.

6. Volební účast je pravidelně malá, co si myslíte, že je hlavním důvodem tak malé účasti v komunálních volbách, a jak tento stav chcete změnit?

Zklamání lidí a frustrace. Je to dlouhodobý proces, který se nespraví za dny, týdny, měsíce. Co se kazí léta se prostě také léta napravuje. Dlouhodobá a cílená práce s lidmi a hlavně oni musí vědět, že je jim nasloucháno a že jejich názor nezapadne. Proto jsme zavedli různé ankety, dotazníky apod.

7. Častým tématem mezi Orlovany jsou nepřizpůsobiví občané. Jak tento problém lze podle vás řešit a jaké kroky pro to hodláte udělat.

Soustavným tlakem na vládu, ale tady nestačí tlak jednoho města, postižená města se musí domluvit a chtít řešení po zákonodárcích. Oni v tom ta města a obce nechali zcela bezprizorní. Není žádný nástroj jak lidem, kteří mají nepřizpůsobivé občany za sousedy pomoci. Městská policie tam může být stále, a stále jim udělovat pokutu, ale oni jí nikdy nezaplatí a pak jím to stát odpustí. Na spolupráci obcí a měst jsme začali pracovat. Také je nutné nepřizpůsobivé lidi začít kontrolovat. Podle NKÚ není nijak kontrolováno využití různých dávek a dotací. Vlastně jim platíme, nic po nich nechceme, a tak se nedivme, že to dopadá, jak dopadá. Musí se také začít regulovat, nebo úplné omezovat tzv. obchodníci s chudobou.
Rychlé nesystémové řešení, je např. navýšení asistentů prevence kriminality, což máme v plánu, ale opět si zaplatíme něco, co způsobil stát svou nečinností a neochotou tuto problematiku řešit.

8. Jak chcete řešit nedostatek praktických lékařů a zubařů v našem městě.

Pobídky, stipendia a snížený nájem. Peníze na vybavení ordinace. Kromě stipendií už se ostatní prvky začaly využívat a má to první výsledky. Zatím se povedlo přivést první dva Dětské lékaře, sice zatím na zkrácený úvazek, ale jsou v Orlové.

9. Myslíte si (s ohledem na současnou finanční krizi), že bude nutné přistoupit k úpravám daní a poplatků ? Například daň z nemovitostí, poplatky za svoz odpadu nebo za psa?

To nechám na nové vedení, jen si musíme uvědomit, že město dotuje svoz odpadu 50%. Zvýšila se kvalita života ve městě. Také si zcela uvědomuji, že lidem dnes zdražuje vše. Nebude to lehké rozhodování, ale něco se stát musí, jinak se zastaví.

10. investice ve Černé skládky, nepořádek v sídlištní zástavbě, nezodpovědní občané, kteří potají vynáší např. ledničku ze svého bytu k popelnicím. Ročně svoz takového odpadu stojí město navíc kolem 1,5 milionu korun. Co navrhujete pro zlepšení této situace?

Jednak represivně, ale hlavně chceme občany motivovat k tomu, aby se chovali zodpovědně. V programu máme zavedení tzv. odměn, za svoz těchto komodit do sběrného dvora. Např. člověk odveze sedačku do sběrného dvora a za to dostane do ePenězěnky (kterou máme v plánu také zavést) určitý počet bodů. Body pak může směnit např. za slevu na akce města, na bazén, zimní stadion, do wellness centra, na hokej, nebo vstupenku do kina zcela zdarma. Budeme také usilovat o zapojení některých podnikatelů, kteří nabídnou další benefity. Problém je, že dnes mají lidé svoz některých věcí zcela zdarma při nákupu nového. Děje se tak u elektrospotřebičů, přesto toho není využíváno a dost často se pak tyto elektrospotřebiče objevují u popelnic. Proto chceme občany také dostatečně edukovat, např. ve spolupráci s domovníky umístit ve vývěskách informace o třídění odpadu, provozní době sběrných dvorů, či jiných možnostech svozu těchto objemných komodit. V neposlední řadě chceme také pracovat s dětmi a mládeží a pokračovat v podpoře smysluplných projektů jako je např. akce Ukliďme Česko – Ukliďme Orlovou, která se u nás koná již šestým rokem a letos poprvé i na podzim (17. září)


Yvona DLUHOŠOVÁ
lídr koalice SPOLU , Orlová

Nebyl projeven zájem.


Petr STUCHLÍK
lídr koalice SPD s podporou TRIKOLORY, Orlová

Volební program

Nebyl projeven zájem.


David DUDZIK
lídr politického strany Strana soukromníků, Orlová

Volební program (nebyl zaslán)

 1. Jak hodnotíte uplynulé 4 roky, co se podle Vás povedlo a co se naopak nepovedlo a proč?
  Pokud se budeme bavit o Orlové, můžeme zhodnotit uplynulé 4 roky pouze jako běžní občané. Se špatnou prací předchozích zastupitelstev nemáme nic společného. Hodnotím tedy pouze naší mravenčí práci v zastupitelstvu moravskoslezského kraje. Povedlo se nám například prostřednictvím komise pro strategický rozvoj kraje prosadit rozšíření oblasti čerpání dotací z projektu POHO i pro Orlovou. Ve výboru pro územní plánování a strategický rozvoj kraje jsme připravili a poté i jako zastupitelé jednomyslně odhlasovali záměr, který počítá s výstavbou tramvajové dráhy z Ostravy Hranečníku přes terminál Heřmanice, Starý Dvůr a dále přes Orlovou Město do Karviné. Součástí je i možnost napojení další tramvajové dráhy v Orlové. V našem městě již druhým rokem provozujeme „Bezplatnou právní poradnu“ a pomohli tím mnoha orlovským občanům ze svízelných životních situací například exekucí, insolvencí, vyřizování důchodů, pomoci postiženým a jiné.
 2. Vyberte 3 stěžejní body pro následující volební období a na čem byste chtěli v následujících letech pracovat?

ZDRAVOTNICTVÍ – přivedeme pomocí grantů, spoluprací s Ostravskou univerzitou a vybudováním celého profesního i soukromého zázemí pro chybějící lékaře tolik potřebné zubaře, pediatry a ostatní ordinace. Musíme ve spolupráci s krajským a městským zdravotním výborem pracovat na stipendijních programech pro absolventy lékařské fakulty a následně je udržet v našem městě.

KOUPALIŠTĚ – předchozí zastupitelstva nám ho slibují mnoho volebních období za stovky miliónů korun. My budeme postupovat formou etapizace funkčních celků. V první etapě opravíme a osadíme bazén nerezovou nádrží. Jen pro představu, v sousedním Havířově předloni taková rekonstrukce stála 44 milionů korun a jejich bazén splňuje i olympijské požadavky. Po výstavbě je důležitá i energetická udržitelnost takového díla a ve světle současné energetické krize to platí dvojnásob. Fotovoltaické panely, kogenerační jednotky, kde se jako palivo přimíchává i důlní metan jsou dnes samozřejmostí. Teplo máme přímo pod nohama a geotermálními vrty se dá získat. V rámci následujících etap chceme vybudovat v areálu koupaliště i lázně, kde využijeme ze zrušených důlních děl „Solanku“, která momentálně vytéká bez užitku. Darkov i Klimkovice na této solance provozují svůj lázeňský byznys.

BEZPEČNOST – město nezvládá. Ostudou je, že na stránkách města v sekci prevence kriminality není zpětná vazba občanům. Poslední dokument tam byl aktualizován 5.3.2019. Je tam popsáno pár projektů, tři roky žádná aktualizace. Potřebujeme zvýšit počet strážníků MP, aby bylo více peších hlídek v rizikových místech a časech. Na základě vyhodnocení rizikových míst, dle násilné kriminality, obnovit a rozšířit kamerový systém. Kamerový systém nemůže být k tomu, aby hlídal starostovi novou lavičku v parku, nebo policii upozorňoval na prohřešky při špatném parkování. Musí být provozován na místech, kde je kriminalita. Pak se dá i zaplatit přímo z grantů ministerstva vnitra, který je určen na prevenci kriminality. MP by se měla více zaměřit na preventivní kontroly osob, kteří se shlukují na veřejných místech, pijí alkoholické nápoje, případně užívají drogy, jsou hluční a tyto osoby namátkově lustrovat v evidencích policie, klidně pod záminkou prověření hledané osoby.

3. Jak vnímáte negativní články, které se poslední dobou o Orlové často vyskytují a lidé je na sociálních sítích sdílí a jak tohle chcete změnit?
My máme Orlovou na prvním místě, i když je momentálně označována jako místo s nejhoršími podmínkami k životu mezi posuzovanými městy v České republice. Vyrůstali jsme zde, žijeme zde a je na nás, abychom to změnili. Kdo by takto mohl v budoucnu pojmenovat například lázeňské město Orlová?

4. Definujte 3 témata, která podle vás Orlovany trápí nejvíce a navrhněte řešení.
ZDRAVOTNICTVÍ – přivedeme pomocí grantů, spoluprací s Ostravskou univerzitou a vybudováním celého profesního i soukromého zázemí pro chybějící lékaře tolik potřebné zubaře, pediatry a ostatní ordinace. Musíme ve spolupráci s krajským a městským zdravotním výborem pracovat na stipendijních programech pro absolventy lékařské fakulty a následně je udržet v našem městě.

KOUPALIŠTĚ – předchozí zastupitelstva nám ho slibují mnoho volebních období za stovky miliónů korun. My budeme postupovat formou etapizace funkčních celků. V první etapě opravíme a osadíme bazén nerezovou nádrží. Jen pro představu, v sousedním Havířově předloni taková rekonstrukce stála 44 milionů korun a jejich bazén splňuje i olympijské požadavky. Po výstavbě je důležitá i energetická udržitelnost takového díla a ve světle současné energetické krize to platí dvojnásob. Fotovoltaické panely, kogenerační jednotky, kde se jako palivo přimíchává i důlní metan jsou dnes samozřejmostí. Teplo máme přímo pod nohama a geotermálními vrty se dá získat. V rámci následujících etap chceme vybudovat v areálu koupaliště i lázně, kde využijeme ze zrušených důlních děl „Solanku“, která momentálně vytéká bez užitku. Darkov i Klimkovice na této solance provozují svůj lázeňský byznys.

BEZPEČNOST – město nezvládá. Ostudou je, že na stránkách města v sekci prevence kriminality není zpětná vazba občanům. Poslední dokument tam byl aktualizován 5.3.2019. Je tam popsáno pár projektů, tři roky žádná aktualizace. Potřebujeme zvýšit počet strážníků MP, aby bylo více peších hlídek v rizikových místech a časech. Na základě vyhodnocení rizikových míst, dle násilné kriminality, obnovit a rozšířit kamerový systém. Kamerový systém nemůže být k tomu, aby hlídal starostovi novou lavičku v parku, nebo policii upozorňoval na prohřešky při špatném parkování. Musí být provozován na místech, kde je kriminalita. Pak se dá i zaplatit přímo z grantů ministerstva vnitra, který je určen na prevenci kriminality. MP by se měla více zaměřit na preventivní kontroly osob, kteří se shlukují na veřejných místech, pijí alkoholické nápoje případně užívají drogy, jsou hluční a tyto osoby namátkově lustrovat v evidencích policie, klidně pod záminkou prověření hledané osoby.

5. Orlované často srovnávají naše město s ostatními městy např. s Bohumínem (oni mají, my ne) Co je podle vás příčinou a v čem vy spatřujete největší rozdíl mezi Orlovou a Bohumínem.
Bohumín má oproti Orlové navíc vlakové nádraží, ale to není všechno. Starosta a zastupitelé jsou na pozicích, která zaručují ať už informovanost o dotačních titulech nebo okamžité informace o připravovaných legislativních změnách pro obce. Toto se pak odráží v dostupnosti financí a jak známo, bez peněz nic nevybuduješ. Musíme si uvědomit, že z kraje přichází většina tolik potřebných dotací. Našim úkolem je to změnit a zastupitelstvo Orlové konečně musí být partnery kraje. Právě proto dva roky vznikala naše kandidátka, kde jsou zastoupeni krajští zastupitelé, zaměstnanci krajského úřadu, lékaři, zdravotníci, záchranáři, hasiči, učitelé, ekonomové, energetici, IT specialisté, programátoři, poštovní úřednice a další. Máme zkušenosti a pracujeme na kraji ve výborech zdravotním, finančním, kontrolním, dopravním, bezpečnostním, legislativním i v komisi pro strategický rozvoj kraje.

6. Volební účast je pravidelně malá, co si myslíte, že je hlavním důvodem tak malé účasti v komunálních volbách, a jak tento stav chcete změnit?
Malá volební účast je dána nabídkou. Orlová je v tomto ohledu specifická a je to dáno i zklamáním z předchozích slibů různých hnutí a stran, které tam již působí 30 let. Díky tomu je Orlová tam, kde je dnes. To je jako v byznysu. Když máte 30 let stále stejný sortiment, nemůžete čekat narůstající obraty. Z čeho si má občan vybírat? Co 4 roky se 30 let střídá koalice s opozicí, s mírnými obměnami, ve stále stejném složení. My orlovským občanům nabízíme změnu, smysluplnou koncepci, realizovatelné i udržitelné projekty a burcujeme je k hromadné volební účasti. Vše můžeme díky odbornému týmu lidí naší kandidátky splnit.

7. Častým tématem mezi Orlovany jsou nepřizpůsobiví občané. Jak tento problém lze podle vás řešit a jaké kroky pro to hodláte udělat.
Tato problematika úzce souvisí s bezpečností. jak jsem popsal výše, bezpečnost naše město nezvládá. Ostudou je, že na stránkách města v sekci prevence kriminality není zpětná vazba občanům. Poslední dokument tam byl aktualizován 5.3.2019. Je tam popsáno pár projektů, tři roky žádná aktualizace. Potřebujeme zvýšit počet strážníků MP, aby bylo více peších hlídek v rizikových místech a časech. Na základě vyhodnocení rizikových míst, dle násilné kriminality, obnovit a rozšířit kamerový systém. Kamerový systém nemůže být k tomu, aby hlídal starostovi novou lavičku v parku, nebo policii upozorňoval na prohřešky při špatném parkování. Musí být provozován na místech, kde je kriminalita. Pak se dá i zaplatit přímo z grantů ministerstva vnitra, které jsou určeny na prevenci kriminality. MP by se měla více zaměřit na preventivní kontroly osob, kteří se shlukují na veřejných místech, pijí alkoholické nápoje případně užívají drogy, jsou hluční a tyto osoby namátkově lustrovat v evidencích policie, klidně pod záminkou prověření hledané osoby.

8. Jak chcete řešit nedostatek praktických lékařů a zubařů v našem městě.
Jak jsem se zmínil výše, zde musíme ve spolupráci s krajským a městským zdravotním výborem pracovat na stipendijních programech pro absolventy lékařské fakulty a následně je udržet v našem městě, např. různými pobídkami jako jsou snížené nájmy za energie, přidělení městského bytu, příspěvek na vybavení ordinace. Následně pomocí grantů, spoluprací s Ostravskou univerzitou a vybudováním celého profesního i soukromého zázemí pro chybějící lékaře přivedeme tolik potřebné zubaře, pediatry a ostatní ordinace.

9. Myslíte si (s ohledem na současnou finanční krizi), že bude nutné přistoupit k úpravám daní a poplatků ? Například daň z nemovitostí, poplatky za svoz odpadu nebo za psa?
Rodinné rozpočty orlovských občanů jsou již dnes napnuty k prasknutí. V rozpočtu nám budou více chybět miliony neuváženě uloženy a nyní nedobytné ze Sberbank. Je poučné si přečíst i veřejně dostupné audity SMO, ze kterých je zřejmé, že se město ke svému majetku nechová s péčí řádného hospodáře. V případě zvolení se spolehněte, že to takto nenecháme.

10. investice ve Černé skládky, nepořádek v sídlištní zástavbě, nezodpovědní občané, kteří potají vynáší např. ledničku ze svého bytu k popelnicím. Ročně svoz takového odpadu stojí město navíc kolem 1,5 milionu korun. Co navrhujete pro zlepšení této situace?
I takové záležitosti jsou řešitelné. Míst kde se tyto nešvary vyskytují není naštěstí mnoho a na trhu jsou chytré fotopasti, které mohou být na kritická místa nenápadně umísťovány.  Vše se pak dá vyřešit správní cestou. Abychom nepůsobili jen represivně, musíme častěji občanům přistavit velkokapacitní kontejnery pro svoz odpadu. Ve spolupráci se společností SMO a bytovými důvěrníky stanovíme víkendové svozové dny, takto to již úspěšně funguje v městských částech Ostravy. S tímto programem musí jít ruku v ruce také osvěta. Na čistý chodník papír neodhodíš.


Volební okrsky

Níže uvádíme seznam volebních okrsků na území našeho města.

1. – DPS Altenheim – Orlová-Město, V Zimném dole 706

2. – Klub důchodců Kopaniny – Orlová-Město, 17. listopadu 1217

3. – Stará Radnice – Orlová-Město, Staré náměstí 76

4, 5. – ZŠ Jarní – Orlová-Poruba, Jarní 400

6. – ZŠ Ke Studánce – Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

7, 8. – ZŠ Slezská – Orlová-Poruba, B. Němcové 851

9. – SOU Dakol – Orlová-Lutyně, 17. listopadu 211

10, 11, 12, 13. – ZŠ Mládí – Orlová-Lutyně, Mládí 726

14, 15, 16, 17. – ZŠ Školní – Orlová-Lutyně, Školní 862

18. – PZKO Orlová-Lutyně – Orlová-Lutyně, Lutyňská 221

19, 20, 21, 22. – ZŠ U Kapličky – Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

23, 24, 25. – ZŠ Ke Studánce – Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

26, 27, 28, 29, 30. – ZŠ K. Dvořáčka – Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230


Jak volit?

Pro zjednodušení náš názorný příklad níže vychází z předpokladu, že ve městě kandidují pouze dvě strany a maximální počet zastupitelů jsou 4. Níže uvedené příklady hlasování jsou použity z portálu Programy do voleb.

Volba celé kandidátky

Zde dáváte hlas celé kandidátce, tedy celé straně nebo koalici, která na volebním lístku je uvedena. V názorném příkladu tedy Sdružení Naše Veselá dostalo všechny vaše 4 hlasy.

V komunálních volbách nelze využít preferenční hlasy u hlavní strany.

Strana a pár osobností odjinud

Zaškrtnete stranu a pár lidí z jiných kandidátek. V tomto případě dostane SNK Hasiči jeden hlas a Naše Veselá zbylé tři.

Pokud Hasiči přesáhnou 5 %, hlas pro Viktora je preferenční.

Volba osobností

Pokud jste vybíraví, můžete své křížky rozdat kandidátům napříč všemi stranami. Naše Veselá dostane 2 hlasy, SNK Hasiči jeden hlas.

Pokud přesáhnou 5 %, vaše křížky jsou preferenční.


Závěr

Na samý závěr je třeba jen připomenout, že volby se uskuteční ve dnech 23. – 24. září a o budoucnosti našeho města a jeho dalším směřování rozhodujete právě vy, občané Orlové. Je vaším právem zvolit si takové zástupce, o kterém/kterých se domníváte, že jsou dobrým kandidátem, který/kteří bude/budou hájit nejen Vaše zájmy, ale především zájmy všech občanů města.

Závěrem snad jen jeden moudrý citát, který praví: „Demokracie je nejen zodpovědnost politiků, ale také voličů.“ Neúčast ve volbách neznamená jen to, že je dotyčnému jedno , kdo bude další 4 roky vést naše město, ale je také zodpovědný za tyto zvolené zástupce.

Přejeme všem kandidátům hodně štěstí ve volbách a voličům, aby rozhodovali podle zdravého úsudku, nikoliv pod vlivem emocí či přehnaných slibů.