Inspekce opět zjistila na orlovské ZUŠ závažné nedostatky – ředitel rezignoval.

Inspekce opět zjistila na orlovské ZUŠ závažné nedostatky – ředitel rezignoval.

4.2.2024 0 Od DROZDÍK Petr

Kauza kolem stěhování orlovské ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě a demolice stávající budovy, kterou navrhl její zřizovatel má překvapivé pokračování. Po ukončení činnosti tehdejšího občanského sdružení, které jako petiční výbor usiloval o zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě  a její rekonstrukci proběhla v listopadu 2023 rozsáhlá inspekce České školní inspekce. Šlo o doposud největší inspekci, která na škole za její historii probíhala. Trvala neuvěřitelných 22 dní! Během šetření inspekce odhalila hned několik závažných nedostatků, přičemž některé z nich nebyly řešeny od předchozí inspekce, která probíhala v roce 2018.

Situace začala být vážná už v září loňského roku, kdy jsme se dozvěděli o prvních stížnostech na ředitele orlovské ZUŠ J. R. Míši, Andreje Vyorala. Ty měly vyústit až v založení odborové organizace zaměstnanců. O negativní kultura ve školním řízení ovlivňující spokojenost nejen zaměstnanců umělecké školy se dlouho jen šuškalo. Někteří hovořili dokonce i o toxicitě pracovního prostředí nebo dokonce i o šikaně. Proto jsme po zveřejnění inspekční zprávy na webu České školní inspekce a jejím prostudování požádali zřizovatele i samotného ředitele Andreje Vyorala o jejich stanoviska.

ZUŠ J. R. Míši Orlová – Poruba

O šikaně nevíme – sdělil zřizovatel

Na dotazy týkající se zjištěných informací redakci odpovídala tisková mluvčí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Mgr. Nikola Birklenová. Jednotlivé dotazy a odpovědi uvádíme níže.


Na základě inspekční zprávy a informace, kterou poskytl naší redakci jeden čtenář, mělo dojít k rezignaci ředitele Andreje Vyorala na svou funkci. Můžete nám tuto informaci potvrdit?

MgA. Andrej Vyoral, ArtD., ředitel organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, se vzdal vedoucího pracovního místa ředitele dnem 31. 1. 2024. Rada Moravskoslezského kraje vzala tuto skutečnost na vědomí usnesením č. 87/6437 ze dne 22. 1. 2024.

V dubnu 2023 pan Vyoral pro televizi iTVO Orlová řekl, že do konce roku 2023 měl být vybrán zhotovitel nových prostor, kam se má výuka přestěhovat. Jak, prosím, tedy proces přestěhování výuky do nových prostor vypadá aktuálně? (odkaz na reportáž)

Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace nových prostor pro ZUŠ. Proto v posledním období probíhá ve stávajících prostorách ZUŠ hlavně nutná údržba nemovitého majetku.

Podal pan ředitel od roku 2018 do současnosti zřizovateli požadavky na navýšení rozpočtu, např. na vybavení školy, opravy (vyjma střechy, to víme, že se opravovala), zateplení budovy, opravu toalet, které jsou dlouhodobě ve foyer mimo provoz, nebo na pořízení hudebních nástrojů?

V posledním období probíhá ve stávajících prostorách ZUŠ hlavně nutná údržba nemovitého majetku, a to s ohledem na plánované přestěhování ZUŠ do nových prostor, tedy ve stávající budově jsme například zateplení budovy neřešili. Požadavky školy směřovaly na modernizaci ICT a nákup hudebních nástrojů.

Ze strany jednoho z rodičů žáků máme zatím neověřenou informaci, že na pana ředitele byly v průběhu loňského roku nějaké stížnosti ze strany pedagogů. Údajně mělo jít i o šikanu.

V loňském roce byly na ředitele školy podány stížnosti. Ohledně šikany nemáme informace.

Proběhla před prodloužením mandátu ředitele Andreje Vyorala nějaká kontrola ze strany zřizovatele? Nebo výběrové řízení? Dle inspekční zprávy z roku 2018 byly na škole rovněž zjištěny závažné nedostatky, proto se domníváme, že nějaká kontrola, zda byly či nebyly napraveny zjištěné nedostatky měly být.

V loňském roce proběhl s panem ředitelem standardní personální pohovor, výběrové řízení nebylo realizováno.

Ředitel Vyoral se k otázkám zatím nevyjádřil

Otázky týkající se provedené inspekce, zjištěných nedostatků i stížnostech byly zaslány i řediteli orlovské umělecké školy. Přišla však pouze automatická odpověď, že pan ředitel čerpá do 31. ledna 2024 dovolenou. Pokud obdržíme stanovisko i od pan Vyorala, doplníme jej posléze.

Autoritativní přístup i pokles studentů

Školní inspekce poukázala na řadu nedostatků, některé z nich byly vytknuty již v předchozí inspekční zprávě z roku 2018. Inspekce např. poukazuje na autoritativní přístup ředitele a absenci zapojení všech zaměstnanců do rozhodovacích procesů školy. Škola tak postrádala jasnou strategii i dlouhodobé cíle pro její vývoj.

Z počátku to vypadalo, že ředitel má snahu komunikovat nejen s pedagogy, ale i s rodiči a orlovskou veřejností, dokonce realizoval i několik moderovaných diskusních setkání s názvem „U kávy s ředitelem“, které měly řediteli Vyoralovi pomoci k nacházení vizí pro budoucnost orlovské lidušky. Ty však po nějaké době skončily a když jsme se tenkrát dotazovali na výsledek nebo nějaký výstup těchto diskusních fór, neobdrželi jsme žádnou odpověď,

Vypadá to, že se pan ředitel angažoval výhradně na přestěhování výuky školy do nových prostor a ostatní problémy jej až tak moc netrápily. Bývalý orlovský starosta, Mgr. Miroslav Chlubna jednou v meziřeči prohlásil, že má pan ředitel na nových prostorách pro orlovskou lidušku velké zásluhy a že si dával záležet na tom, aby byly nové prostory opravdu dle potřeb studentů.

Co však vedlo k odlivu žáků a některých kantorů ze školy můžeme jen spekulovat. Byl to jeho styl vedení? Nedostatky ve vzdělávacím procesu, který vytkla i sama Česká školní inspekce? Ředitel Vyoral během svého působení navázal i několik nových partnerství, za zmínku stojí i společná realizace akce ZUŠ Open se ZUŠ Říčany, která proběhla loni v květnu. Tato akce byla velmi povedená a orlovanům se líbila.

Účel nebo manažerské selhání?

Z jednání, které se zřizovatelem tehdy vedl Petiční výbor za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě je zřejmé, že kraj nikdy nechtěl přistoupit na variantu, že by se škola opravila, ačkoliv o to dlouhé roky usilovali nejen členové petičního výboru, ale i občanská veřejnost a samotné vedení města. O účelném jednání je přesvědčen např. i Petr Drozdík, bývalý člen petičního výboru, který na inspekční zprávu zpozornil jako první. Nebyla ani vůle o této věci dále jednat, natož hledat přijatelný konsenzus pro obě strany. Nutno však říci, že osud budovy orlovské lidušky se řeší již od roku 2014, za těch 10 let mohl zřizovatel školu postupně opravovat a dnes by mohla být opět chloubou nejen Orlové, ale celého kraje. Namísto toho ji zřizovatel nechal svému osudu. Je jisté, že Orlová příjde o další budovu, otázka zní, zdali by za to měl někdo nést odpovědnost či nikoliv.