Dobrovolníci uklízeli nepořádek v Orlové

Dobrovolníci uklízeli nepořádek v Orlové

15.4.2024 0 Od DROZDÍK Petr

V Orlové se již tradičně sešli dobrovolníci, aby se pustili do jarního úklidu nepořádku a černých skládek na území města. Letos připadal hlavní úklidový den celosvětové iniciativy Clean Up The World, kterou v Česku známe pod názvem Ukliďme Česko, na 6. dubna 2024.. Jak úklid vypadal a kolik se podařilo nasbírat odpadu se dočtete v následujícím článku.

V Orlové se podle spolku Orlová na furt, z.s., který je organizátorem této akce ale uklízelo již od poslední březnové neděle. „Ne všem vyhovoval termín hlavního úklidu, a tak se někteří dobrovolníci pustili do práce již o něco dříve.“ vysvětluje Petr Drozdík, hlavní organizátor akce Ukliďme Orlovou. Úklid byl podle organizátorů rozdělen do několika skupin. První skupinka pod vedením pana Romana DOFKY ze Staré Orlové, kteří se vrhli mimo jiné na Doubravu, Sovinec a Karvinou – Doly.

Fotogalerie z úklidu, 31. března 2024

S úklidem opět pomáhaly děti ze ZŠ Jarní

Tradičně se do jarního úklidu zapojuje i základní a speciální škola Jarní z Orlové – Poruby. Do jarního úklidu se podle začínající učitelky, Bc. Marie Šidlové, která se ve škole stará o organizaci, uklízelo 95 osob, z toho 71 dětí. Za což dětem i pedagogům patří obrovská poklona a díky. Jsou inspirací nejen pro ostatní děti, ale hlavně pro dospělé. „S paní učitelkou Šidlovou je velmi dobrá spolupráce, je ochotná, a hlavně jak sama říká – děti uklízení baví. Jsem moc rád, že máme ve škole tak aktivní pedagogy a moc bych si přál, aby svým přístupem motivovala i ostatní. kolegy z jiných orlovských škol.“ doplňuje Petr Drozdík

Nejen, že jsme společnými silami pomohli vyčistit veřejné prostory, ale také se žáci učili pečovat o životní prostředí, navzájem si pomáhat a podporovat se. Na začátku akce jsme vyhlásili soutěž o 5 nejlepších sběračů s možností zisku sladké odměny. Žáci byli doslova k nezastavení! Od školy jsme se vydali po ulici Sadová až do lesoparku. Krásné počasí a sluníčko nám dodávalo energii a všichni jsme sbírali co nám pytle stačily. Některé věci se ani do pytlů nevešly. Našli jsme např. staré matrace, motor, spoustu pneumatik, lyži, kufr, křeslo, kočárek a další „skvosty“. V lesoparku pak žáci využili krásné workoutové hřiště a také se s chutí osvěžili zeleninkou. Vyhlásili jsme také nejlepší sběrače a rozdaly se odměny. Ve škole jsme si pak odpočali na školním hřišti, vychutnali džus, oplatky a bonbonky, které žáci dostali za opravdu výborně odvedenou práci. Akce se zúčastnila třída VIII.A spolu s paní asistentkou Darinou Nogovou a tř. učitelkou Šárkou Mikuláškovou. Já, paní asistentka i třídní učitelka jsme na žáky velmi hrdé za jejich nasazení a vzájemnou spolupráci. Celý den jsme si všichni opravdu užili. Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat panu Drozdíkovi, který celou akci v Orlové zaštiťuje. U organizace Ukliďme Česko nám zajistil na úklid nejen perfektní rukavice, ale také pytle a samolepky (loni to byly např. igráčci ze speciální edice Ukliďme Česko, které vyrábí ve speciální edici firma EFKO. – pozn. redakce). Každý krok směrem k udržitelnosti je důležitý. Žáci dnes ukázali, že i malé kroky mohou mít velký vliv na přírodu a prostředí, ve kterém žijeme. „ doplňuje Marie Šidlová ze ZŠ Jarní, která zážitky z letošní jarní úklidovky popisuje i na svém osobním blogu.

Fotogalerie z úklidu, ZŠ Jarní, Orlová – Poruba

Úklid POHO stezky

Na sociálních sítích se posléze objevila ještě jedna skupinka dobrovolníků. Říkají si Sousedi Orlová a v rámci akce Ukliďme Česko sebrali rukavice, pytle a vyrazili procházkou po naučné stezce POHO. během jarní procházky se jim podařilo nasbírat 7 velkých pytlů s odpadky. „Je moc fajn, že ta myšlenka se šíří a že se přidávají další a další orlované, kteří najdou čas na zvelebení našeho města. Každého, kdo sebere pytel, rukavice, kdo se chová zodpovědně k životnímu prostředí i svému městu, si nesmírně vážím. A jak se u nás dobrovolníků říká: každý pytel se počítá. Takže sousedům děkuji za jejich iniciativu a věřím, že se přidají i k podzimnímu úklidu Orlové.“ doplňuje Petr Drozdík, který akci Ukliďme Orlovou realizuje v našem městě již od roku 2014.

Ukliďme Česko – jaro 2024, Sousedi Orlová

Hlavní úklidový den

Posledním dnem úklidu byla sobota, 6. dubna. Na Náměstí 28. Října se sešlo celkem 16 dobrovolníků, vč. nejmladšího z nich, kterému jsou teprve 4 roky. Z náměstí se posléze vydali společně uklízet k okolí Zimovůdky. jak bylo organizátorem Petrem Drozdíkem ze spolku Orlová na furt, z.s. , slíbeno, registrovaní dobrovolníci obdrželi za odměnu chutné obložené housky a vynikající koláčky z Colonialu na náměstí. Pak už popadli rukavice a pytle a dali se do práce. Hlavního úklidového dne se již tradičně účastní i členové Studentského parlamentu Orlová i členové Místní organizace Českého červeného kříže Orlová.

V neposlední řadě se jarního úklidu opět zúčastnili i místní bezdomovci, ti se pod vedením jednoho z orlovských dobrovolníků, přezdívanému „dědek“ vrhli na úklid lesíku na ul. Rydultowská (pod krytým bazénem).

Fotogalerie z hlavního úklidového dne, 6. dubna 2024

Závěrem

Na samý závěr tady máme finální číslo tonáže, kterou se podařilo během jarního úklidového dne vysbírat. Výše uvedeným skupinám se podařilo odlehčit přírodě o neuvěřitelných 5,87 tun odpadu. Za což jim patří obrovský dík. „Velké díky také patří společnosti SMO Orlová, m.a.s., konkrétně paní Kamile Vaculíkové a Městu Orlová, konkrétně paní Ing. Denise Nitschové, vedoucí oddělení, odpadové hospodářství, paní Karin Pakové, z odboru správy majetku a hospodářské správy a panu Bc. Tomáši Siekierovi z odboru městských financí a školství.“ doplňuje Drozdík

Chtěl bych zároveň vyzvat všechny občany Orlové, aby se snažili chovat k přírodě i okolí zodpovědně a pokud narazí na nějakou černou skládku, na nějaký nepořádek, aby to nepřehlíželi, ale nahlásili přes mobilní aplikaci MUNIPOLIS, která slouží jako chytrá komunikační síť mezi městem a občany. Je to velmi jednoduchá aplikace a díky ní můžete nejen hlásit nepořádek v našem městě, ale i další užitečné podněty vč. nahlédnutí na elektronickou úřední desku apod. uzavírá Drozdík

Video reportáž z úklidu – Petr Drozdík

Video reportáž z úklidu – iTVO Orlová