Zpět na Ukliďme Orlovou !

3. ročník (2016)

sliderOrlová! Ukliďme Česko!

Vážení čtenáři, občané,

nacházíte se na stránce, která je věnovaná ekologické akci
Ukliďme Česko!„, které se Orlová již pravidelně účastní.

Za uplynulé dva ročníky se víc jak 70 dobrovolníkům našeho města, které v druhém ročníku přišli podpořit i jeho zástupci, vč. pana starosty s manželkou, zbavit Orlovou o víc jak 15 tun odpadu. 

Výsledky jsou znát, ostatně se o tom přesvědčil i na vlastní oči sám starosta Orlové, Ing. Tomáš Kuča, se kterým jsme během úklidu probrali i další možnosti pro následující ročník.

V lokalitách, které se uklízely opakovaně jsme nacházeli už jen zlomek toho co se muselo uklidit v roce 2014. Na některých místech, a to zejména na „páté etepě“ by bylo zapotřebí však těžké techniky, která by pomohla místní říčce ulehčit od několika vrstev již „udusaného odpadu“. Bude-li tento rok možnost bezplatně zapůjčit techniku a podaří-li se nám sehnat dobrovolníka, který umí bagr ovládat, „pátou etapu“ bychom mohli letos dokončit.

Letošní rok se výhradně zaměříme na lokality, které z kapacitních důvodů nebylo možné v minulých letech obsadit. Pokud počasí dovolí, s mapováním skládek bychom mohli začít již koncem ledna. Mapování bude opět probíhat v kooperaci s odborem životního prostředí města Orlová a samozřejmě budeme přijímat i podněty ze strany občanů. Pokud tedy chcete aktivně pomoci s mapováním a chodíte do okolní přírody, stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci Zmapuj To!, která je dostupná pro platformy iOS, Windows Phone a Android. Aplikace je dokonce funkční i na BlackBerry s operačním systémem 10. Díky této aplikaci můžete jednoduše mapovat skládky vč. fotodokumentace a popisku, který usnadní organizaci a preference při plánování úklidu.

Letošním rokem bych chtěl tuto akci také rozšířit a to v součinnosti se sociálním odborem města Orlová. Chtěl bych do této úklidové akce zapojit i místní občany bez domova, kterým bude za pomoc při úklidu našeho města poskytnuto zdarma teplé občerstvení a případně i ošacení. Výše uvedené je však předmětem jednání a samozřejmě finančních prostředků, které letos na tuto akci získáme. Pokud se mi podaří zajistit dostatečný finanční zdroj, určitě se najde něco na zahřátí i pro ostatní účastníky letošního ročníku. Ptáte se proč „bezdomovci“? Podle mého názoru jsou to lidé, které bychom neměli nechávat na okraji naší společnosti a neměli bychom je všechny hned odsuzovat.

Co se oblečení týče, pokud máte nějaké svršky, košile, kalhoty, svetry, bundy, boty a další nepotřebné věci, které chcete vyřadit po letošních Vánocích ze svého šatníku, PROSÍM, NEVYHAZUJTE JE! Uložte je např. do pytlů do sklepa, popř. pokud nemáte žádné místo, napište mi na adresu: redakce@eorlova.cz a domluvíme se na jejich vyzvednutí.

Jak vidíte, práce nás čeká velmi mnoho, ale já pevně věřím, že i letos se nám podaří minimálně ve stejném počtu odlehčit Orlové o nějakou tu tunu odpadu, který po sobě zanecháváme převážně my sami.

Pokud se chcete již nyní zaregistrovat, můžete kliknutím zde. Po registraci prosím vyberte správně lokalitu úklidu, tzn. město Orlová a organizátora Petra Drozdíka, ať včas získáte potřebné instrukce. Třetí ročník oficiálně začíná v sobotu 16. dubna 2016!

Oficiální událost akce na Facebooku zobrazíte kliknutím na tento řádek.

V závěru bych vám chtěl poděkovat, že jste dočetli až sem, za vaši podporu, ochotu, váš čas i úsilí. Děkuji všem, kteří mají v srdci ještě trochu toho patriotismu a nemají v hlavě jen negativní myšlenky a v poslední řadě děkuji také kritikům, protože bez nich by nebylo co zlepšovat.

Mějte pohodový zbytek dne,

 

DROZDÍK Petr
šéfredaktor portálu eOrlová a organizátor akce Ukliďme Orlovou!