Včera proběhlo jednání vedení Orlovské nemocnice

21.9.2012 2 Od DROZDÍK Petr

Situace kolem Orlovské nemocnice je stále nejistá, alespoň tak to vyplynulo ze včerejší schůze vedení orlovské nemocnice s personálem, který se uskutečnil v konferenčním sále nemocnice.

První část schůze byla přístupná, po půl hodině jednání pokračovalo za zavřenými dveřmi.

Porada vedení nemocnice Orlová

Porada vedení nemocnice Orlová

Této schůze respektive porady vedení nemocnice se svými zaměstnanci se zúčastnil ředitel Ing. Petr Kovařík, ekonomický a a personální náměstek Ing. Jiří Matěj, provozně technický náměstek MUDr. Radek Sušil, a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Andrea Kopáčková.

Vedení nemocnice uvedlo celkem dva scénáře jak by mohla situace v Orlovské nemocnici vypadat. Scénář 1 hovoří o redukci lůžek a jejich přemístění do Karvinské nemocnice.

Konkrétně byla řeč o oddělení ortopedické JIP a chirurgické JIP. Konkrétně se bude redukce týkat 5 lůžek chirurgické JIP a 6 lůžek ortopedické JIP, s tím, že chce nemocnice zachovat alespoň základní provoz těchto oddělení, aby nedala pojišťovnám náznak toho, že ruší některé konkrétní oddělení JIP celkově. Zůstat by měla 3 lůžka na každém z těchto uvedených odděleních orlovské JIP.

Stěhování oddělení by mělo proběhnout bez větších finančních či technických nároků. A také se hovořilo o zajištění dostatečného bariérového přístupu pro některé pacienty.

S redukcí nemocničních lůžek také bezpochyby patří i redukce personálu orlovské nemocnice. Ředitel nemocnice Ing. Petr Kovařík uvedl, že v současné době nemá ještě jména těch zaměstnanců, se kterými bude rozvázán pracovní poměr, ale ubezpečil, že tuto informaci daní zaměstnanci obdrží nejpozději do konce měsíce září.  Lze si ale již nyní samozřejmě domyslet, že půjde většinou o zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu určitou.

K požadavkům pojišťoven se ředitel orlovské nemocnice ostře ohradil a důrazně uvedl, že požadavky vedení kritizuje a odmítá. Na toto stanovisko však zatím nezná odpověď. Dle jeho slov, vedení kraje i pojišťovny mlčí, a nikdo v tuto chvíli není schopen podat jakékoliv informace či návrhy na lepší scénáře k vývoji této nepříjemné situace.  Kovařík také podotkl, že 1. scénář, který jsme uvedli výše je pro všechny nejméně bolestivější. Pokud by však došlo k realizaci scénáře 2, který představuje akceptaci všech požadavků pojišťoven, bude to mít pro nemocnici jako celek likvidační dopad a to nejen orlovské části, ale také nemocnice v Karviné.

Z druhého scénáře ředitel orlovské nemocnice Kovařík uvedl pár bodů. Kompletní uzavření ortopedického oddělení, redukce lůžek chirurgie na 10, uzavření realizace, zrušení bez náhrady a zrušení 10ti lůžek interního oddělení.

V závěru této otevřené diskuse padl dotaz jednoho z lékařů, který otevřel téma pokrytí nemocniční péče soukromými subjekty. „Jak si může dovolit nějaký ředitel krajské nemocnice podepsat smlouvu na vykrytí nemocniční péče soukromými subjekty?“  Ředitel orlovské nemocnice  krátce odpověděl, že nesmí, vzhledem k faktu, že tuto možnost kraj zakázal. Podle jeho vyjádření si nedovede představit, že by nemocniční péči zajistili soukromé subjekty. „Bylo by to porušení nařízení kraje“ dokončil ředitel nemocnice Ing. Petr Kovařík.