Stává se z rekonstrukce náměstí v Orlové mediální fraška ?

10.2.2013 7 Od DROZDÍK Petr

O rekonstrukci náměstí 28. října v Orlové se hovoří už poměrně dlouho a nejde jen o formálním sdělení či běžném článku v novinách a internetových médiích.

V poslední době se z toho stal spor mezi zastupitelstvem a Občanským sdružením Orlovák, který do celého procesu rekonstrukce několikrát zasáhl svými připomínkami. V březnu minulého roku se hovořilo, že s výstavbou nového náměstí v centru Orlové by se mělo začít ještě v listopadu roku 2012.

Projekt nového náměstí v Orlové

Vizualizace projektu rekonstrukce náměstí 28. října v Orlové

Místostarosta Orlové, Radislav Mojžíšek v březnu  informoval, že město již disponuje většinou pravomocných rozhodnutí, s tím, že s vydáním stavebního povolení počítá v průběhu měsíce května .

24. prosince 2012 se objevuje v médiích informace, že navzdory všem stavebním povolením, které město Orlová obdrželo na rekonstrukci náměstí 28. října v centru Orlové podalo „za pět minut dvanáct“ Občanské sdružení Orlovák zastoupené Radimem Lapšanským odvolání.

 

Podle vyjádření tiskové mluvčí města Nataši Cibulkové pro internetový portál Deník.cz,  podalo město Orlová žádost o stavební povolení na jednotlivé stavby související s revitalizací náměstí v březnu 2012. Po doplnění chybějících náležitostí bylo začátkem května zahájeno řízení. Jako účastník se do všech řízení přihlásil Orlovák, který v půli téhož měsíce požádal o provedení biologického hodnocení a studii vlivu dopadu na chráněné živočišné druhy. Dále požadoval přerušit stavební řízení do doby vydání povolení kácení dřevin. Když pak bylo toto povolení vydáno, Orlovák se proti němu odvolal a věc musel řešit krajský úřad.

Občanskému sdružení byl zásah do tohoto řízení vytknut vyjádřením místostarosty Mojžíška článkem, který uvedl internetový portál Deník.cz dne 24.12.2012  „OS Orlovák pouze zneužívá platnou legislativu, aby oddaloval či bránil rekonstrukci náměstí.“

Radim Lapšanský celou věc obhajuje tím, že stavba zasahuje do životního prostoru chráněných živočišných druhů, které zde žijí a že stavebník z počátku tvrdil, že se na místě rekonstrukce žádné chráněné živočišné druhy nenachází a že stavba nebude mít žádný negativní dopad na přírodu.

Občanské sdružení nakonec vzalo svá odvolání z nějakého důvodu zpět, ale upozornil, že na ochranu přírody a místní krajiny nehodlá zanevřít. Na své náklady již vybudovalo pro chráněné veverky budky a hodlá zapojit do jejich ochrany i širokou veřejnost.

Do konce února měla být dokončena prováděcí dokumentace, kterou pak město musí zaslat na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě toho by měly být vydány podmínky pro výběrové řízení. Předpoklad termínu na výběr zhotovitele stavby byl stanoven na květen 2013.

Modernizace náměstí 28. října v Orlové je plánována na 4 etapy. V první řadě je zapotřebí posunout autobusovou zastávku od obchodního domu Prior směrem k nákupnímu komplexu Centrum a poté musí energetici vyřešit přesun trafostanice a bude také nutné upravit prostor před domem kultury.

Po těchto rozsáhlých úpravách pak mohou začít výkopové práce. Pokládat se budou základy dvou nových budov a v plánu je i podzemní parkoviště. Zrekonstruují se také chodníky kolem obchodního domu Prior a jakmile budou tyto fáze u konce, začne se v poslední fázi budovat relaxační zóna.

Původní plán počítal s dokončením rekonstrukce náměstí na konec roku 2014

Už se zdálo, že nic nebude bránit rekonstrukci, ale ani ne o měsíc později vychází na internetu článek, že je opět rekonstrukce v ohrožení. Tentokrát už ne kvůli ochraně životního prostředí, ale kvůli financování. Internetový portál Deník v jednom ze svých článků uvádí, že „díky“ průtahům, které se táhnou rok  půl není jisté, zda se vůbec na Orlovou s dotacemi dostane.  Troufám si říci, že nepřímo za tuto skutečnost obviňuje právě výše zmiňované Občanské sdružení Orlovák, které se ze své iniciativy zapojilo do řízení – protože jeho členům nebylo právě jedno, za jakých podmínek bude rekonstrukce náměstí realizována.

Je pochopitelné, že ministerstvo již nemusí dávat projektu takovou váhu a bude se věnovat jiným, dle pořadníku. Ale je třeba si položit otázku, zda město jako takové, dalo možnost včas všem účastníkům řízení (tedy i občanům města) se svobodně vyjádřit a projednat celý projekt? Seznámit se s podmínkami projektu? Připravit veřejnou diskusi? Osobně si nemyslím, že Občanské sdružení Orlovák podalo svá odvolání schválně na poslední termín. Jsou to důležité věci, které stojí spoustu času na projednání a není lehké a ani profesionální říct svou připomínku bez toho, aniž bychom byli přesvědčeni, že máme pádné argumenty si za svým stanoviskem stát.

Na internetu jsem našel jednu diskusi, která se týkala onoho sporu k rekonstrukcí náměstí. Jak je ale vidět, samotné náměstí občany nijak netrápí, jde jim spíše o nedostatek parkovacích míst, které jsou problémem už roky.

A že problém s parkováním v Orlové je na denním pořádku, jsme Vás už několikrát také informovali. Obrovský poprask vyvolala již výstavba obchodního domu Lídl v Orlové, kdy se místní občané bouřili, že bude odstraněno druhé největší parkoviště ve městě. Město slibovalo že parkovací místa budou kompenzována a že budou dostačující. Opak je ale pravdou. Parkovacích míst je méně, a mezi občany města panují rozepře. Minulý týden jsme obdrželi dopis jednoho z občanů, který si stěžoval na fakt, že parkoviště u nemocnice je zneužíváno pro trvalá stání, a neslouží jen pro pacienty.

Tento týden v pátek zase vychází článek o tom, jak jsou lidé znechuceni zpoplatněným parkováním u nového obchodního domu Lídl. Co nás čeká až se postaví Kaufland? Další zpoplatněné parkoviště? Je tady snad něco, co město nevědělo při uzavírání smluv s investory, nebo jen dostáváme informace, které jsou lépe stravitelné?

Položme si tedy jednoduchou otázku. Zabývá se město skutečnými problémy občanů a pokud ano, řeší je optimálně?

Předhazování viny za problémy s plánovanou rekonstrukcí orlovského náměstí a veřejné napadání jednotlivých účastníků sporu mi přijde dětinské. Na místo veřejné a otevřené diskuse a zapojení občanů do celého projektu se dovídáme neúplné a podjaté informace, které nejsou ku prospěchu nikoho.

Napište nám co si o tom myslíte Vy.