Stává se z rekonstrukce náměstí v Orlové mediální fraška ?

O rekonstrukci náměstí 28. října v Orlové se hovoří už poměrně dlouho a nejde jen o formálním sdělení či běžném článku v novinách a internetových médiích.

V poslední době se z toho stal spor mezi zastupitelstvem a Občanským sdružením Orlovák, který do celého procesu rekonstrukce několikrát zasáhl svými připomínkami. V březnu minulého roku se hovořilo, že s výstavbou nového náměstí v centru Orlové by se mělo začít ještě v listopadu roku 2012.

Projekt nového náměstí v Orlové

Vizualizace projektu rekonstrukce náměstí 28. října v Orlové

Místostarosta Orlové, Radislav Mojžíšek v březnu  informoval, že město již disponuje většinou pravomocných rozhodnutí, s tím, že s vydáním stavebního povolení počítá v průběhu měsíce května .

24. prosince 2012 se objevuje v médiích informace, že navzdory všem stavebním povolením, které město Orlová obdrželo na rekonstrukci náměstí 28. října v centru Orlové podalo „za pět minut dvanáct“ Občanské sdružení Orlovák zastoupené Radimem Lapšanským odvolání.

 

Podle vyjádření tiskové mluvčí města Nataši Cibulkové pro internetový portál Deník.cz,  podalo město Orlová žádost o stavební povolení na jednotlivé stavby související s revitalizací náměstí v březnu 2012. Po doplnění chybějících náležitostí bylo začátkem května zahájeno řízení. Jako účastník se do všech řízení přihlásil Orlovák, který v půli téhož měsíce požádal o provedení biologického hodnocení a studii vlivu dopadu na chráněné živočišné druhy. Dále požadoval přerušit stavební řízení do doby vydání povolení kácení dřevin. Když pak bylo toto povolení vydáno, Orlovák se proti němu odvolal a věc musel řešit krajský úřad.

Občanskému sdružení byl zásah do tohoto řízení vytknut vyjádřením místostarosty Mojžíška článkem, který uvedl internetový portál Deník.cz dne 24.12.2012  „OS Orlovák pouze zneužívá platnou legislativu, aby oddaloval či bránil rekonstrukci náměstí.“

Radim Lapšanský celou věc obhajuje tím, že stavba zasahuje do životního prostoru chráněných živočišných druhů, které zde žijí a že stavebník z počátku tvrdil, že se na místě rekonstrukce žádné chráněné živočišné druhy nenachází a že stavba nebude mít žádný negativní dopad na přírodu.

Občanské sdružení nakonec vzalo svá odvolání z nějakého důvodu zpět, ale upozornil, že na ochranu přírody a místní krajiny nehodlá zanevřít. Na své náklady již vybudovalo pro chráněné veverky budky a hodlá zapojit do jejich ochrany i širokou veřejnost.

Do konce února měla být dokončena prováděcí dokumentace, kterou pak město musí zaslat na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě toho by měly být vydány podmínky pro výběrové řízení. Předpoklad termínu na výběr zhotovitele stavby byl stanoven na květen 2013.

Modernizace náměstí 28. října v Orlové je plánována na 4 etapy. V první řadě je zapotřebí posunout autobusovou zastávku od obchodního domu Prior směrem k nákupnímu komplexu Centrum a poté musí energetici vyřešit přesun trafostanice a bude také nutné upravit prostor před domem kultury.

Po těchto rozsáhlých úpravách pak mohou začít výkopové práce. Pokládat se budou základy dvou nových budov a v plánu je i podzemní parkoviště. Zrekonstruují se také chodníky kolem obchodního domu Prior a jakmile budou tyto fáze u konce, začne se v poslední fázi budovat relaxační zóna.

Původní plán počítal s dokončením rekonstrukce náměstí na konec roku 2014

Už se zdálo, že nic nebude bránit rekonstrukci, ale ani ne o měsíc později vychází na internetu článek, že je opět rekonstrukce v ohrožení. Tentokrát už ne kvůli ochraně životního prostředí, ale kvůli financování. Internetový portál Deník v jednom ze svých článků uvádí, že „díky“ průtahům, které se táhnou rok  půl není jisté, zda se vůbec na Orlovou s dotacemi dostane.  Troufám si říci, že nepřímo za tuto skutečnost obviňuje právě výše zmiňované Občanské sdružení Orlovák, které se ze své iniciativy zapojilo do řízení – protože jeho členům nebylo právě jedno, za jakých podmínek bude rekonstrukce náměstí realizována.

Je pochopitelné, že ministerstvo již nemusí dávat projektu takovou váhu a bude se věnovat jiným, dle pořadníku. Ale je třeba si položit otázku, zda město jako takové, dalo možnost včas všem účastníkům řízení (tedy i občanům města) se svobodně vyjádřit a projednat celý projekt? Seznámit se s podmínkami projektu? Připravit veřejnou diskusi? Osobně si nemyslím, že Občanské sdružení Orlovák podalo svá odvolání schválně na poslední termín. Jsou to důležité věci, které stojí spoustu času na projednání a není lehké a ani profesionální říct svou připomínku bez toho, aniž bychom byli přesvědčeni, že máme pádné argumenty si za svým stanoviskem stát.

Na internetu jsem našel jednu diskusi, která se týkala onoho sporu k rekonstrukcí náměstí. Jak je ale vidět, samotné náměstí občany nijak netrápí, jde jim spíše o nedostatek parkovacích míst, které jsou problémem už roky.

A že problém s parkováním v Orlové je na denním pořádku, jsme Vás už několikrát také informovali. Obrovský poprask vyvolala již výstavba obchodního domu Lídl v Orlové, kdy se místní občané bouřili, že bude odstraněno druhé největší parkoviště ve městě. Město slibovalo že parkovací místa budou kompenzována a že budou dostačující. Opak je ale pravdou. Parkovacích míst je méně, a mezi občany města panují rozepře. Minulý týden jsme obdrželi dopis jednoho z občanů, který si stěžoval na fakt, že parkoviště u nemocnice je zneužíváno pro trvalá stání, a neslouží jen pro pacienty.

Tento týden v pátek zase vychází článek o tom, jak jsou lidé znechuceni zpoplatněným parkováním u nového obchodního domu Lídl. Co nás čeká až se postaví Kaufland? Další zpoplatněné parkoviště? Je tady snad něco, co město nevědělo při uzavírání smluv s investory, nebo jen dostáváme informace, které jsou lépe stravitelné?

Položme si tedy jednoduchou otázku. Zabývá se město skutečnými problémy občanů a pokud ano, řeší je optimálně?

Předhazování viny za problémy s plánovanou rekonstrukcí orlovského náměstí a veřejné napadání jednotlivých účastníků sporu mi přijde dětinské. Na místo veřejné a otevřené diskuse a zapojení občanů do celého projektu se dovídáme neúplné a podjaté informace, které nejsou ku prospěchu nikoho.

Napište nám co si o tom myslíte Vy.

 

7 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Michal Tkáč on 10.2.2013 at 13:22
  • Reakce

  Veverky a rorýsi na náměstí??? To je utopie a nevidím důvod, proč OS Orlovák vůbec připomínky podával a navíc se odvolával na poslední chvíli. Chápu, že by stavba zasáhla zelená prostranství přiléhající k náměstí. Ale jestli chce Orlovák nebo někdo jiný chránit přírodu a životní podmínky, ať rozestaví hlídky a volají strážníky na každého majitele psa, který jej nechá volně pobíhat nebo vykálet bez úklidu. Že to chce čas??? Ale kde že… Prostě a jen to protahovat. Nevím z jakého důvodu a proč, ale protahovat.

  Mě parkovací místa netrápí a opravdu mnoho mých přátel také ne. Prostě a jednoduše zaparkuji dál a dojdu. Ti, co si stěžují na místa jsou podle mého „zhniláci“ (ano, paušalizuji), kteří by nejraději parkovali u sebe na balkóně nebo v obýváku, kdyby to bylo možné. A ideálně, kdyby mohli dojet k úřední přepážce nebo k lékaři autem stejně podobně jako k MC’Drive. Když občané měli možnost nechat si postavit parkovací dům, klebetili, že ne. Když chce město postavit parkovací místa na zeleném, tak klebetí, že na zeleném ne, protože je ho málo. Když bylo velké parkoviště u nemocnice místo Lidlu, klebetili, že je to daleko, u lesa, bez kamer, že to ohrožuje jejich majetek. Zase klebetili. Teď klebetí, že nemají kde parkovat, protože tam je Lidl. Klebetili, ikdyž se za jasných podmínek zpoplatnila veřejná parkoviště u ESAMu a naproti BD a zprovoznila je.

  Lidé by si měli uvědomit, že Orlová je z urbanistického hlediska peklo. A peklo si žádá řešení (viz kruhové objezdy, které změnily tehdejší normy nebo park. objekt s dětským hřištěm na 5. etapě). Ti, kteří nic neví o urbanismu, ať si něco zjistí. Ať se podívají na rozdílný přístup architekrů v 60. a 70. letech a dnes. Nebo si snad myslíte, že se v té době počítalo s vlastnictvím automobilů v každé druhé domácnosti? A to je jen špička ledovce. A jestliže má město možnost přijít s něčím novým, třeba s náměstím a suteréním parkovištěm, tak ať. A jestli lidé mají tolik chytrých nápadů a řečí, ať vyvolají veřejnou diskuzi a předloží své nápady. Víc hlav, víc ví.

  Vlastně to je nesmysl. Všichni jsou jen odborníci na kritizování a zdržování. Nic nenavrhnout, jen házet klacky pod nohy. Město chce něco postavit? Něco nového? Cokoli? Tak to ne! To bych si musel zvykat na novoty! To nepřichází v úvahu. Jakkoliv jsou tu podmínky katastrofální, hlavně žádné novoty. A to omezení během realizace…

   • Alan P. on 12.2.2013 at 06:31
   • Reakce

   Pane Takáč. Nevím proč, ale hlavně jak by ochránci přírody mohli chránit přírodu tím, že budou hlídat „pískaře“ a měšťáky. Oni kdyby nevysedávali po hernách, benzinových pumpách a tak, tak by načapali spoustu pejskařů sami. Pokud jste chtěl upozornit na to, že Městská policie špatně pracuje a pejskaři mají měšťáky a ostatní veřejnost tzv. „na párku“, tož to se Vám povedlo.
   To, že neznáte poměry výskytu živočišných druhů v záboru staveniště náměstí Vás neopravňuje k tvrzení o tom, že je tento výskyt utopií. Zamyslel jste se někdy nad tím, jak jste přešel v článku část textu: „Po doplnění chybějících náležitostí bylo začátkem května zahájeno řízení“ . Víte co a kdo doplňoval? Bylo to město Orlová. A doplňovalo podklady, které dle zákona k řízení nedodalo. Nebo máte informace, že to bylo jinak? Zamyslel jste se také nad tím, jak je možné, že ve zjišťovacím řízení není popsán skutečný stav? A hlavně proč? Vy obviňujete občanské sdružení za to, že na tento rozpor poukázalo? Neměl by raději někdo vyvodit důsledky z toho, že někdo špatně pracuje? Vaše slova o tom, že někdo podá odvolání na poslední chvíli svědčí o hluboké neznalosti zákona, podle kterého se takové řízení vede. Vše v tomto zákoně, včetně lhůt, najdete. Pokud někdo dodrží lhůty proč to označujete, slovy jako: „Na poslední chvíli“?!
   Znáte vůbec důvody, které vedli zmiňované sdružení ke krokům které činili? Jestli stačilo ochráncům přírody pár stokorun na nějaké ty budky a příkrm veverek k tomu, aby svá odvolání stáhli, jak je možné, že se to město nesnažilo řešit? Náměstí za 320 mil. Kč stojí na několika stokorunách?!!! To se v těch miliónech nenajde pár stokorun?!? A mohlo být po problémech. Třeba já jsem se jako obyvatel Orlové právě proto cítil – jako rukojmí města. Nikoli jako rukojmí toho sdružení. Co vlastně udělalo město, pro zajištění několika stokorun? K čemu pak to vedení města máme? Z arogance moci si postavilo hlavu? Měli by se na té radnici stydět. A je divné, že to nevidíte. Asi jste člen nějaké politické strany ve vedení města? Věřím, že pomalu zjišťujete, že toho víte spíše méně než dost na to, aby jste mohl soudit. S ostatní částí Vašeho příspěvku souhlasím. Lidé jsou jen leniví.

    • Michal Tkáč on 12.2.2013 at 16:09
    • Reakce

    Možná máte široký a podrobný pojem o zákonech, řízeních, lhůtách, povinnostech a právech. Ale nejspíše máte také problém se čtením. Nejsem Takáč, ale Tkáč. Takže za prvé. Za druhé je mi zcela jedno, co dělalo OS Orlovák, nebo nedělalo a co mělo udělat město. Až budete mít zakázku za, jak Vy říkáte, 320 mil., tak potom budete prosit Boha, aby Vám pomohl. Protože nadejde byrokracie a v tomto množství materiálů a lhůt je velmi pravděpodobné, že kdokoliv něco přehédne a pozapomene. Tímto se nechci zastávat úředníků a vedení města (jsou za to placení), ale stát se to může komukoliv. Za třetí je chválihodné, že OS kontrolují postupy velkých akcí a upozorňují na chyby či případné nekalosti. Ale nesouhlasím s postupem, kdy je neadekvátně pozdržována realizace na základě PSEUDOEKOLOGICKÝCH připomínek. Proč OS Orlovák nekontrolovalo zateplovací akci bytů RPG, kde rorýsi skutečně žili? Proč se chytají stébel až u náměstí? S opodstatněností argumentů OS Orlovák NIKDY nebudu souhlasit. Za črvrté jsem hrdý na městské strážníky města Orlová. Jestliže máte dojem, že strážníci nedělají svou práci kvalitně, tak si zkuste na jeden den obléci jejich uniformu. A jestliže míníte šířit pomluvy o navštěvování heren apod., tak je nejdříve podložte. V dnešním světě technologií a technické gramotnosti (ano, gratuluji, Vás se to také týká, neb jste si dokázal zapnout internet) není problém toto chování ve službě natočit či jinak zdokumentovat a takto pořízené materiály poskytnout ve stížnosti městu. A poskytnout třeba médiím, co já vím… Za páté nejsem členem ani skupiny zaměstnanců města, ani politické strany. V hloubi duše jsem si přál, aby se tohoto nikdo nechytal a nezatahoval do toho politiku či jakoukoliv příslušnost. Hold, potrefená husa zakejhá. Za šesté jste v komentáři vytrhl názor z kontextu nebo jej nepochopil. Já nemluvím o ochraně přírody pomocí sbírání výkalů, ale o lidském životním prostředí a jeho udržitelném zastání. Jestliže kdokoliv zavolá na městskou policii, třeba o neposlušném pejskaři, má městská policie povinnost (na tuto jste také asi zapoměl) tento přestupek řešit, A to nemluvím o patřičné vyhlášce. Takže ještě jednou ve zkratce: Rorýsy neuvitíte (možná) a veverky na náměstí krmit také nebudete. Ale hoven aby jste se křižoval.
    A za sedmé jsem vůbec nepochopil, kam směřujete s těmi nějakými stokorunami. A jestliže se jedná opravdu o problém v řádu stokorun nebo i menších tisíců, o to více nevidím důvod k jednání OS Orlovák.

    A ještě jednu věc. Jestli si myslíte, že rorýsy, veverky a třeba krtky znám jen z leporela mateřské školy a na biodiverzitu města máte patent jen Vy nebo Vaši přátelé, tak se mýlíte. A co se životní strategie dotčených živočichů týče, tak jsou také zcela odlišné, než si je malujete. Rorýsi na náměstí nejspíše jsou. Ale víte, kde a jak rorýsi žijí? Kde si staví svá hnízda? Nehledejte na googlu a odpovězte si. Pro ostatní by to možná nebylo špatné si něco zjistit. Nad náměsím tak maximálně loví potravu, ale postavením budovy či realizací stavby je NIKDO, ale opravdu NIKDO neohrozí.

     • Alan P. on 12.2.2013 at 16:52
     • Reakce

     Pane Tkáč. Omlouvám se za překlep ve vašem jménu. Vy budete zřejmě neomylný. Myslím, že začátek toho co jste napsal, vysvětluje váš další postoj ke všemu co jste napsal, cituji: „. . . je mi zcela jedno, co dělalo OS Orlovák, nebo nedělalo a co mělo udělat město“. Také zřejmě nemáte potuchy, kdy Orlovák vzniknul a proto doslova zbytečně hovoříte o: „Proč OS Orlovák nekontrolovalo zateplovací akci bytů RPG, kde rorýsi skutečně žili?“. A vy jste v ochraně rorýsů udělal co, když jste o tom problému věděl? Nemohu končit jinak, než už jsem uvedl. Víte toho moc málo, aby jste mohl být objektivní. Vlastně ani vědět nemůžete, když je vám jedno co kdo dělal nebo neděl, viz. vaše slova. Má úcta!

      • Michal Tkáč on 12.2.2013 at 18:56

      Pane Alane. Mám rád, když se někdo chytá jednoho souvětí, slova či názoru a zakládá diskuzi pouze něm. Předpokládám, že jste mnohem starší, než já a tudíž umíte vzhledem k prožití komunistické éry číst mezi řádky (prosím, nehledejte zde žádnou urážku). Vy si však evidentně volíte vždy takovou cestu, která je jednodušší. Tím bodem, který tak horentně zmiňujete a znažíte se mě tímto „odpálkovat“, jsem měl na mysli asi toto: Jako občanovi města, který téměř denně využívá náměstí k chůzi a jiným, mi je jedno, jaká HLUBOKÁ podstata problému je jádrem pudla, tím spíše, když se jedná o iracionální a zcela nepodstatné výmysly sdružení, které zdržuje výstavbu a rekonstrukci náměstí, toho náměstí, na které bych chtěl být hrdý a cítit se tam dobře, a ne na náměstí, které vypadá jako připravená zpevněná plocha pro rozšíření skládky komunálního odpadu. Už se mohlo stavět, ale kde se vzalo, tu se vzalo nějaké OS, které háže klacky pod nohy na poslední chvíli. Tak se nedivte, že je pro mne bubákem.
      Aby to nevypadalo, že jsem úplným zastáncem, nesouhlasím s výstavbou budovy v blízkosti Masarykovy třídy. Jen tak mimochodem.
      To, co vím nebo nevím o OS je nepodstatné. OS se mělo více snažit, aby se informace o jeho postoji dostaly k občanům. V opačném případě jako by nebylo.
      A máte pravdu. Nic o OS nevím. Ale jak jsem již řekl dříve, není to můj problém.
      S přáním hezkého večera.
      A úctu si nechte pro někoho jiného. Stejně si ji nezasloužím, když Vám zřejmě hýbám žlučí.

 1. Příjemný podvečer všem,
  předem děkujeme za Vaše názory a diskusi, pouze bychom rádi upozornili, na používání nevhodných a urážlivých výrazů. Vyhnete se tak případnému odstranění Vašeho příspěvku.

  Děkujeme za pochopení

  • Maminky Orlovačky on 18.2.2013 at 14:54
  • Reakce

  Myslím, že kdyby se udělalo pěkné náměstí už dávno jako tomu je na vzoru (fotce), bylo by hodně Orlovanů spokojených. Veverku jsem sice viděla s malým u kina,ale když bude chtít,tak příjde i po rekonstrukci,ne? Kdyby se někomu chtělo, aspoň náměstí by bylo dávno! A rovnou i wc, protože kdyby tady nebyla jediná Hypernova a v ní wc,člověk by se……

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..