S čím jdou orlovští politici do podzimních komunálních voleb?

S čím jdou orlovští politici do podzimních komunálních voleb?

31.8.2014 0 Od DROZDÍK Petr

Hezké nedělní odpoledne všem,

Radnice Orlová

Radnice Orlová

blíží se nám podzim a s ním i volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční 10. a 11. října 2014 (10. října od 14:00 do 22:00, 11. října od 08:00 do 14:00). Případě druhé kolo v termínu 17.-18. října 2014.

Náš portál zajímalo, jak jsou orlovští politici připraveni na tyto volby a položili jsme náhodně vybraným současným zastupitelům 3 otázky.

Otázky byly zaslány na kontaktní email jednotlivých zastupitelů dne 7. 8. 2014 a oficiální uzávěrku jsme stanovili na 15. srpna. Vzhledem k dovoleným jsme pak uzávěrku nechali běžet až do konce tohoto měsíce, aby měli všichni dostatečný čas.

Jak vaši zastupitelé odpovídali? Projevili zájem prezentovat svou práci a činnost politické strany nebo jim to bylo jedno?

Posuďte sami!

Koho jsme oslovili?

Ing. Tomáš Kuča (ČSSD), Bc. Kubalová Naděžda (Volím Orlovou), Koláček Petr (KSČM), Doc.Ing.Kafka Václav CSc. (Nezávislí), Jurček Jaroslav (ODS), Jarmar Petr (Strana práv občanů Zemanovci), Doc. MUDr. Chwajol Bohuslav CSC. (SNK Evropští demokraté) a Ing. Waldemar Danělišyn (Město lidem)

 

Na co jsme se ptali ?

1) Jak hodnotíte předchozí volební období a co se vám podařilo?
2) Co se vám naopak nepodařilo?
3) Jaké máte plány na následující volební období (čím chtějí oslovit své voliče)

 

Kdo a co odpověděl ?

Odpověď nám poslali pouze dva oslovení! A sice pan  Doc. MUDr. Chwajol Bohuslav CSC. (SNK Evropští demokraté) a pan Doc.Ing.Kafka Václav CSc. (Nezávislí). Od ostatních oslovených nám buď nepřišla žádná odpověď a v tom lepším případě alespoň potvrzení, že si zprávu dotyčný příjemce přečetl.

 

Odpovědi jednotlivých zastupitelů si můžete přečíst níže.

Doc. MUDr. Chwajol Bohuslav CSC. (SNK Evropští demokraté)

„Udržovat kontakty s partnerskými městy hlavně Rydulowy aCzechowice Dziedzice, organizování festivalů národnostních kultur, práce v komisích – hlavně v komisi kulturní.“

 

Doc.Ing.Kafka Václav CSc. (Nezávislí)

„Končící volební období začalo velice optimisticky. Volební strany ČSSD, KSČM, SNK ED a hnutí NEZÁVISLÍ podepsali dne 4. 11. 2010 koaliční smlouvu. Ta zahrnovala celkem 35 zcela konkrétních úkolů. Vytčené úkoly byly následně při kontrolních dnech doplněny o termíny a odpovědné osoby nebo orgány.

Je třeba říci, že z pohledu pozdějšího vývoje událostí tato smlouva skutečně zahrnovala snad veškeré zásadní úkoly, které tehdy stály před Orlovou.

Bohužel záhy se ukázalo, že ne všechny strany zastoupené v koalici a zejména tehdejší starosta, mají zájem na jejím důsledném plnění. Zcela názorně se to projevilo u Hotelu Sport. Tam koaliční dohoda přímo uváděla, že odstranění významných nehospodárností hotelu je třeba řešit novým výběrovým řízením a následně jiným provozovatelem. Navzdory tomuto závazku rada města pronajala tento hotel stávajícímu provozovateli SMO, m. a. s. (Služby města Orlové, městská akciová společnost) až do r. 2015. Žádali jsme o podporu důsledného dodržování koaliční smlouvy dalšího člena z koalice – KSČM. Tu jsme bohužel nedosáhli. Poněvadž jsme nechtěli nést dále zodpovědnost za neutěšený stav ve městě a situaci jsme nemohli ovlivnit, v červnu 2011 jsme z koalice vystoupili. A náš zástupce mgr. Miroslav Chlubna odešel z rady města.

V koalici bylo hnutí NEZÁVISLÍ obratem nahrazeno dvěma zástupci z Města lidem. Novým členem rady se stal Ing. Waldemar Danělišyn. A „rekonstruovaná“ koalice „pracovala“ v původním klasickém duchu dál.

Avšak ne všichni zastupitelé a radní se s tímto stavem hodlali smířit. Snad největší nevoli způsobovaly markantní nehospodárnosti v SMO, m.a.s. A tak došlo na zasedání rady (při zahraniční dovolené tehdejšího starosty) za podpory zástupců KSČM a mladých členů ČSSD k odvolání vedení SMO, m.a.s. a zadání forensního auditu této společnosti za období 2009 – 3/2013. A závěr byl jednoznačný – celková výše škod a neefektivit v SMO, m.a.s. byla kvantifikována na částku 34,5 mil. Kč. Potvrdila se také vážná situace v Hotelu Sport.

Další vývoj  situace na sebe nenechal dlouho čekat. Volební strany  ČSSD (část), NEZÁVISLÍ, Volím Orlovou, TOP 09, Město lidem a ODS v červnu 2013 odvolali celou tehdejší radu města a zvolili nové vedení města. Na škodu bylo, že se k tomuto kroku nepřidala KSČM.

Nové vedení Orlové si vytklo za cíl v prvé řadě dokončit ozdravný proces v SMO, m.a.s. a urychleně řešit palčivé problémy města. V této oblasti se nastartovaly některé ozdravné procesy. Ve městě se však objevovaly indicie, které mohly naznačovat vážnější problémy.  Kupříkladu zpronevěra 5 mil. Kč, neodvedení do městské pokladny 5 tisíc Kč za poplatky občanů, hrozba úhrady úroku z prodlení ve výši 500 000 Kč. Bylo tedy zřejmé, že zde mohou být vážnější problémy a je nezbytné provést hlubší prověrku. Proto se připravoval audit dvou odborů úřadu.

Bohužel se začala projevovat nejednota nové koalice. Došlo to tak daleko, že byť na audit byly již uvolněny finance tak nebyl zadán! Dostali jsme se doslovně do patové situace. Přešlapujeme!

Tedy když si položíme otázku co dělat po volbách, odpověď zní jednoznačně –  především pokračovat v ozdravných krocích. K tomu je nezbytné sjednotit nově zvolenou politickou reprezentaci, tak aby skutečně vedla naše město a neztrácela čas v žabomyších rádoby zásadních „politických“ problémech. Ve městě musí být jediná politika – vést je tak, aby byli občané spokojeni! A ne, aby naši obyvatelé „závistivě“ hleděli jak sousední město jde kupředu a my bohužel pouze přešlapujeme na místě. „

 

Slovo na závěr

Ať už je portál eOrlová považován za „zajímavé“ médium či nikoliv, ať už má tolik či tolik čtenářů, byli jsme v očekávání, že odpověď na tuto řekněme – reklamní – anketu obdržíme od každého osloveného zastupitele.

Nebudeme pátrat po tom, co vede zbývající oslovené a jejich strany k nezájmu, mohu ale za sebe říci, že je zde krásně vidět, jak důležitá je pro zvolené zastupitele i tak malá skupina občanů, jakou představují právě naši čtenáři.

 

DROZDÍK Petr
šéfredaktor