Co stojí za přestěhováním výuky ZUŠ J. R. Míši v Orlové?

Co stojí za přestěhováním výuky ZUŠ J. R. Míši v Orlové?

20.3.2015 0 Od DROZDÍK Petr

stěhování_zus_smallPetice je ukončena, podpisy sečteny. Během deseti dní se podařilo signatářům petice naplnit neuvěřitelných 30 archů s podpisy občanů a příznivců ZUŠ J. R. Míši v Orlové, kteří tak vyjádřili svůj nesouhlas s přestěhováním výuky do budovy Obchodní akademie a nechat jedinečnou budovu školy „napospas“ osudu.

Petiční výbor chce Petici za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové předat přímo do rukou hejtmana Moravskoslezského kraje, panu Miroslavu Novákovi (ČSSD), pokud tato možnost nebude, bude Petice předána na nejbližším zasedání Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Ještě před tím ale budou členové petičního výboru přijati vedením města na orlovské radnici, kde bude vedení města Orlová oficiálně informováno o přesných výsledcích pořádané podpisové akce.

Co je nového?

Novinkou je informace, kterou nám ještě před osobní schůzkou poslala přímo paní ředitelka ZUŠ Blanka Zátopková a následně potvrdila i místostarostka Renáta Potyšová (ANO). Zřizovatel orlovské základní umělecké školy – Krajský úřad Moravskoslezského kraje – nabídl městu Orlová, přesun budovy školy včetně pozemků pod svou vlastní správu. Proč? Údajně proto, aby mělo vedení města Orlová volnou ruku při rozhodování o budoucnosti této školy. Možná se ptáte stejně jako my – proč vlastně Kraj najednou ustupuje od původního záměru? Na tuto otázku nám nebyla v tuto chvíli schopna konkrétně odpovědět ani místostarostka Potyšová, která se jednání s Krajem zúčastnila „Vše je zatím předmětem vyjednávání, a proto nyní nelze říci žádné podrobnosti.“ uvedla na krátké osobní schůzce, která se konala minulý pátek odpoledne i za přítomnosti Radima Lapšanského z Petičního výboru v její kanceláři.

 

Jaké odpovědi jsme obdrželi od ředitelky Zátopkové?

Jen pro připomenutí. V reakci na otištěný obsáhlý rozhovor v Orlovských novinách, jsem paní Zátopkové poslal žádost o doplnění – podle mého zcela zásadních – informací, které jsem v rozhovoru postrádal.

1)  jaké konkrétní kroky jste provedla pro záchranu fungování ZUŠ ve stávajících prostorách ?

2)  tvrdíte, že Základní umělecká škola oproti GOA nedostává žádné finanční prostředky na provozní náklady – Jak je to možné? .Zkoušela jste např. oslovit Kraj na možnost poskytnutí dotací z Evropských fondů?

3)  existuje z Vaší strany vůbec nějaký konkrétní návrh na zlepšení finanční situace školy? Nebo zlepšení, v současné době chabé propagace školy? Případně rozšíření výuky dalších uměleckých oborů vč. náboru nových žáků? Pokud ano, s kým a kdy byl návrh projednáván?

4)  zkoušela jste jednat o případném pronájmu nevyužitých pavilónů? Pokud ano, zajímá nás, s kým a kdy tato jednání probíhala. Pokud ne, tak proč?

 

Schůzku s paní ředitelkou Zátopkovou jsme si po emailové komunikaci dohodli na pátek 13. března v 10 hodin dopoledne. Ve středu jsem paní ředitelce schůzku potvrdil a jako odpověď jsem obdržel potvrzení z její strany a písemné vyjádření na výše zaslané otázky.

Ve vyjádření paní ředitelka Zátopková děkuje všem, kteří Petici podepsali a znovu poukázala na ekonomické problémy školy, které začaly již od roku 1995 přechodem z rozpočtového financování a stále měnící se podmínky pro umělecké školy, které podle jejich slov nejsou vždy pro školu přínosem. Na výše uvedené otázky snad zareagovala pouze jednou a to tím, že je škola zapojena do projektu  „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007- 2013 (vybavení IT a hudebními nástroji) a že se škola účastní i tříletém projektu „Podpora uměleckého vzdělávání v ČR„, jehož cílem je získat prostředky z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání na modernizaci výuky“ (digitální technologie, multimediální tvorba, zvukové a grafické studio, podpora školních orchestrů a pěveckých sborů, materiály pro hudební a výtvarnou výuku, podpora integrace zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných do výuky ZUŠ).

 

Dalším argumentem pro přestěhování výuky je podle slov paní ředitelky Zátopkové pokles žáků a nízký zájem o umělecké vzdělávání. A v poslední řadě i špatný stav budovy, která je „ve stavu značného opotřebení“. Z původní kapacity 700 žáků je nyní aktuální stav 450 studentů.  I když paní Zátopková uvádí, že škola není v havarijním stavu, přesto dokázala vyčíslit náklady na opravy na 25 milionů korun! Přičemž existuje dokument, který uvádí, že přestěhování školy, bude stát 12 milionů korun a hradit by to měl zřizovatel, tzn. Krajský úřad.

Celé tištěné vyjádření si můžete přečíst zde.

 

Osobní schůzka nepřinesla nic nového

Pevně jsem doufal, že se nám na osobním setkání podaří získat odpovědi na zbývající otázky, které byly paní ředitelce položeny a že to trochu do detailů rozvedeme. Na schůzku jsem přizval i člena petičního výboru, pana Radima Lapšanského, který má víc informací k této kauze, a který již před dvěma lety spolu s tehdejší poslankyní PSP ČR za Moravskoslezský kraj, Mgr. Janou Drastichovou školu navštívil.

Jednání však nepřineslo žádné nové informace, dozvěděli jsme se to samé, co jsem si přečetl v zaslaném prohlášení a co už pan Lapšanský věděl před dvěma lety. Konkrétní aktivity paní ředitelky , které by vedly k nějaké nápravě tohoto stavu jsme se však nedozvěděli.

V místech si paní ředitelka dokonce i protiřečila. Např. když uvedla, že je o studium na její škole malý zájem (vysoká úplata za školné) i když se o propagaci snaží. O pár minut později však uvedla, že má z Kraje tzv. STOP stav a že studenty přijímat nesmí, jinak by měla ještě méně finančních prostředků. A dva prázdné pavilony? O jejich pronájem se paní ředitelka i Kraj údajně opakovaně pokoušeli, ale bezvýsledně.

Z velmi důvěryhodného zdroje jsme obdrželi i takovou informaci, že sami učitelé byli k podpisu záměru školu přestěhovat vyzváni – měli snad na výběr? Podepsat  odmítl jeden pedagog, kterého nebudeme jmenovat.

Na řadu přišel i dotaz týkající se hospodaření s energiemi, který položil jak paní ředitelce, tak i paní ekonomce Radim Lapšanský. Na svou otázku však odpověď nedostal. „Nevím, zda mi paní ekonomka s paní ředitelkou dobře rozuměli, nebo zda jsem otázku nepoložil nějak nešikovně, ale odpověď na – podle mého názoru – zcela jasně položenou otázku jsem nedostal.“ Uvedl v našem společném rozhovoru po skončení jednání. Pan Lapšanský se domnívá, že tím, že škola vytápí školu málo, dochází ke zvýšení ceny za odebraný gigajoule a tím je škola sama proti sobě.

Já jsem se zajímal o Výroční zprávy ZUŠ, abychom mohli podrobněji nahlédnout na hospodaření školy, jelikož na webových stránkách je možnost nahlédnout pouze na Výroční zprávu za období 2007/2008.
Paní ekonomka mi pouze odsekla, že mají webové stránky v rekonstrukci a proto to tam není. Opravdu v rekonstrukci? Přesvědčit se můžete sami.

Dále se už nebylo o čem bavit, diskuse se opakovala a padaly pořád jedny a ty samé argumenty. Jednání jsme tedy ukončili.

Den poté jsem se ještě informoval u paní Mgr. Jany Drastichové, zda si vybavuje onu schůzku před dvěma lety a zda mi může k tomu něco doplnit. Zajímalo mne, zda třeba paní ředitelka Zátopková požádala tehdejší poslankyni a členku Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o nějakou pomoc či zda má nějaké informace, že by škola podávala žádosti o nějaké granty, které by mohly škole pomoci. „Pamatuji si, jak jsem o tom hovořila s vedoucí školského odboru, paní doktorkou Zuzanou Ploškovou, která byla velmi ochotná a vstřícná paní ředitelce Zátopkové pomoci, pokud by ovšem projevila zájem. uvedla v našem telefonickém rozhovoru.

V návaznosti na argumenty paní ředitelky, že je ve škole zima a že je vytápění drahé, zůstává viset otazník nad otázkou, proč vedení ZUŠ nevyužilo dotačního programu na zateplení budovy, kterého se účastnily i jiné školy.

 

Mohou tedy za současný stav ZUŠ opravdu špatné podmínky pro její fungování nebo vedení školy samo?

Co jsem měl možnost si vyslechnout názory zainteresovaných lidí, tak se všichni bohužel shodují na tom, že za současný stav ZUŠ J. R. Míši může současný management školy a jeho přístup k celé problematice. Dokonce zde padají i takové ostré názory, že je „likvidace“ školy účelová a že za tím stojí něco nebo někdo další. Údajně by se měla prázdná budova školy prodat a místo ní by bylo jakési ubytovací zařízení pro seniory. Tuto informaci však nemůžeme potvrdit ani vyvrátit – je čistě spekulativní.

Město Orlová má teď od Krajského úřadu na stole nabídku převzetí budovy i pozemků ZUŠ pod svou správu. Nelze zcela jasně říci, že by tento krok byl pro budoucnost umělecké školy tím pravým. Krom volné ruky nad rozhodováním o budoucnosti této budovy zde nejsou žádné záruky zda bude mít město dostatek financí na to, aby provoz budovy dokázal ufinancovat. A nejen to.

A co na to říkáte vy? Zapojte se do diskuse a sdělte nám svůj názor.

 

DROZDÍK Petr
šéfredaktorKOMENTÁŘE OBČANŮ

Dobrý den,
naše obě holky chodí do ZUŠ hned na několik oborů již několik let. Zájmy jsou různorodé – flétna zobcová, příčná, klavír, sbor, balet, nauka, výtvarka, a v poslední době oblíbený orchestr. Dalo by se proto říct, že tam jsou jako doma. Jsme proti přestěhování a to z několika důvodů:
1)  učebny jsou zřízeny pro využití jednotlivými obory (odhlučnění, světlo, prostory pro pohybové aktivity atd.) Je zde i zázemí pro čekající rodiče – u bufetu.
2)  bezplatné parkování u školy
3)  okolí je alespoň trochu v zeleni (i když po zásahu těžařů…)
4)  koncertní sál – pro pochybující doporučuji poslech jakéhokoli zvukového záznamu ze sálu ZUŠ a sálu v DK Orlová – rozdíl je znatelný i pro téměř hluchého.
5)  tuto ZUŠ nám závidí spousta obcí, takže dle toho co se v našem městě děje, proč ji nezrušit že ? Narážím třeba na výuku anglického jazyka (fa Active School), která nemohla najít prostory pro výuku ve školních zařízeních a nakonec našla azyl až v DDM.
6)  taky si dost dobře nedovedu představit, že se děti po případném přestěhování nebudou vzájemně rušit. Přeci jen výuka studentů probíhá o několik hodin déle, než začíná výuka žáků v ZUŠ.

Myslím , že je lepší opravit tuto školu a přitáhnout děti i z okolních obcí, než ji zavřít nebo předělat na nějakou ubytovnu a děti přesunout do jiných prostor, které budou za pár let potřebovat náklady na údržbu taky. Dále se obávám i odlivu žáků právě z důvodu přestěhování, což by bylo určitě škoda.


Dobrý den,

s náborem nových žáků také vidím problém. Škola podle mne nemá o nové studenty zájem a co se přístupu k žákům týče, tak mám také nepříjemnou zkušenost. Počínání paní ředitelky nechápu a domnívám se, že takovým to jednáním – bude-li pokračovat, jednou školu opravdu zavřou. 


Je to celé nesmysl, tato škola byla speciálně postavena pro hudební obory (odhlučnění apod.), což by na jiné škole nebylo. Otec paní Zátopkové, pan Pouzar se musí v hrobě obracet, co to ta jeho dcera s „jeho školou“ provádí.