Rozvíjejte talent svých dětí v ZUŠ J. R. Míši Orlová

Rozvíjejte talent svých dětí v ZUŠ J. R. Míši Orlová

18.8.2015 2 Od DROZDÍK Petr

Vážení čtenáři, občané,

logo_zus_orlovakaždý z vás určitě zná orlovskou Základní uměleckou školu J. R. Míši, která sídlí v Orlové – Porubě. Tato jedinečná škola, která již vychovala několik talentovaných umělců nyní otevírá své brány do světa hudebního i uměleckého vzdělání pro školní rok 2015/2016 i vám.

 

Zápis se bude konat v prostorách ZUŠ, a to v termínu, 1. – 10. září v době od 14 – 17 hodin. (hra na
nástroj, zpěv, sborový zpěv, skladba). Nově se budou přijímat pro vznikající pěvecký sbor žáci základní školy ve věku od 5 – 10 let. Vzniklý sbor bude ve školním roce 2015/2016 spolupracovat s orchestrem M.BAND

Výtvarný obor má podle slov ředitelky ZUŠ, Mgr. Blanky Zátopkové svou kapacitu naplněnou. Výjimečně však mohou být přijaty velmi talentované děti, které na den zápisu donesou ukázat svou výtvarnou tvorbu.

Ve spolupráci s Městem Orlová bude následně v termínu od 2. – 4. září v orlovských ZUŠ prováděn plošný průzkum talentů mezi žáky. Vybraní talentovaní žáci obdrží pro své rodiče pozvánku ke studiu, aby mohli být zařazeni do studia na ZUŠ v Orlové.

Děti z mateřských škol i středních škol, které jsou ve věku 5 – 18 let však nemusí zoufat. Možnost vzdělávání se v orlovské ZUŠ je připraven i pro ně. V případě zájmu, jsou rodiče se svými dětmi srdečně zváni na osobní schůzku přímo do školy, kde mohou podle slov ředitelky Zátopkové s odborným pedagogem konzultovat nadání svých dětí a možnosti kvalitního vzdělání.

Doplňující informace k zápisu do školního roku 2015/2016  můžete získat na telefonním čísle: 596 511 647.

Úplatu za vzdělání pro školní rok 2015/2016 vč. podmínek úhrady školného si můžete stáhnout zde

V závěru bychom rádi připomněli, že jedině zvýšený zájem o výuku na orlovské ZUŠ J. R. Míši pomůže zachránit její výuku i do budoucích let. Město Orlová je ve spolupráci se zřizovatelem připraveno v případě zájmu o výuku nabídnout svou pomoc. 

Žádost o finanční příspěvek mohou vážní zájemci zasílat na sociální odbor města Orlová.

 

DROZDÍK Petr