Český červený kříž Orlová se představuje.

Vážení čtenáři, občané,

cck_orlovadnes jsme si pro vás připravili rozhovor s Michalem TKÁČEM (27) z Českého červeného kříže Orlová. Cílem našeho rozhovoru, bylo představit činnost tohoto místního spolku, přiblížit jejich práci našim občanům a povznést do popředí tuto organizaci především mladým lidem, kteří by mohli pomoci tuto krásnou a hlavně důležitou práci v našem městě dále rozvíjet.

S Michalem Tkáčem jsem sice hovořil 7. září, ale vzhledem k pracovní vytíženosti vám zpracovaný článek o činnosti ČČK Orlová přinášíme až nyní.

Pevně věřím, že bude pro vás alespoň trochu zajímavý.

Hezký den přeji Michale, v úvodu bych se rád zeptaal na takovou základní otázku – jak dlouho ČČK Orlová existuje ?
„Také hezké ráno všem, ono, dívat se na to můžeme ze dvou pohledů. Jak dlouho na území našeho města ČČK existuje, a za druhé, jak dlouho existuje v Orlové naše místní skupina.  Začneme tedy od začátku. 
Kdysi měl ČČK členů hodně, za komunistů to fungovalo tak, že ČČK by jednou z mála organizací, které byly pro lidi povinné. Lidé to dostali jako povinnost – vybrat si mezi Červeným křížem a jinou organizací, aby byli společensky uplatnitelní a aktivní. Pamatuji si na vyprávění naší jedné členky, která měla v té době problém umístit dítě v Mateřské školce, a tak jí řekli, buď půjdete do ČČK nebo Svazu žen. Ona si vybrala ČČK a mohla pak dítě zapsat do školky.“ 

CCK_60leta

Dobová fotografie ČČK Orlová ze šedesátých let.

„Jinak Český červený kříž Orlová funguje již od roku 1948, možná i dřív. Ta naše skupina se jmenovala Český červený kříž – Místní skupina Orlová – Porube.  Kdysi měla téměř každá část Orlové svou vlastní místní skupinu ČČK, po revoluci však naše skupina zůstala aktivní jako jediná.  V tom důsledku jsme pak v roce 2012 skupinu přejmenovali na ČČK Orlová. Jinak ta naše skupina, abychom nezapomněli, je z 61 roku.“

 

 

ČČK tedy podle toho co vyprávíte postihl velký úbytek členů. Čím si myslíte že to je ? 
„Změnilo se myšlení lidí a politika ČČK po revoluci – to udělalo hodně a samozřejmě členové stárnou. Obecně po revoluci přestal být o takovéto aktivity zájem.“

 

Chápu to tedy správně, že není u mladých zájem v takových spolcích působit ?
„Ano, bohužel, je to tak. A netýká se to jen ČČK, ten nezájem mladých je například i u kaktusářů, včelařů apod.“

 

Promiňte, ale přece jen mezi péči o kaktusy a členstvím v ČČK je velký rozdíl. Být členem ČČK je podle mého názoru daleko zajímavější, je tam akce, adrenalin, pořád se něco děje. ČČK poutá pozornost, stačí se jen zajet podívat na Dny NATO, kolik mladých přihlíží jak se ošetřuje apod. Není to třeba jen tím, že ČČK nemá dostatečnou propagaci, že lidé už třeba neví že ČČK ještě v jejich městě existuje? 
„Otázkou zůstává, jestli občané chtějí vůbec vědět, že existuje v Orlové nějaký ČČK. Protože mám za to – a budu hovořit z vlastních zkušeností, že lidé naříkají, jak se tady ve městě nic neděje, že tedy nic nefunguje, ale kdykoliv se v Orlové uskuteční nějaká akce, tak prostě nepřijdou. Ale máte zase pravdu v tom, že je opravdu důležité cílit, na to, aby se lidé zajímali, a to se poslední dobou moc neděje.“

„Když jsem já před 5 lety do ČČK nastupovali, byl jediný mladý člověk pod 30 let. Průměrný věk členů místního ČČK byl tehdy 70 let. V tuto chvíli již máme 15 členů pod 30 let.“

„Já sice nejsem předseda místního ČČK, ale troufám si říci, že jsem do něj dal takový ten duch mladého života. Ostatně jsem si s sebou do ČČK vzal své zkušenosti z Team Security Havířov, kde jsem dříve působil. (jedná se o skupinu lidí, která se ve svém volném čase zajímá o činnost Policie ČR, její vybavení, výcvik či taktiku, kterou využívá při boji proti kriminalitě. – pozn. redakce).“
Má ČČK Orlová nějaké sídlo? Klubovnu?
„Zatím bohužel ne, ale jednáme s Městem o pronájmu nějakých prostor. Předpokládám, že příští rok by to snad mohlo klapnout. Momentálně máme spíše jen takový sklad, kde máme své vybavení.“
Kolik má nyní ČČK Orlová členů ?
Máme 54 členů. Nejmladšímu je 14 let a naší nejstarší člence je 91 let.“

11666269_1019863021366065_2421697860935421226_n

 

Je nějaká věková hranice, od kdy může být člověk členem ČČK?
„Ano, od 6 let. Co se týče ukončení činnosti, tak to je do neomezeně.“

 

Domnívám se, že jako členové ČČK musíte mít nějaké zkoušky, kurzy či atestace abyste mohli aktivně fungovat.  Zajímá mne, zda jsou zkoušky povinné a jak často procházíte rekvalifikací.“ 
“ Zkoušky  povinné nejsou, jedná se o komplexní vzdělávání, členů kteří mají zájem. Obecně však zastávám názor, že pokud chce někdo být členem ČČK, tak by měl mít nějaké znalosti týkající se první pomoci atd. takže se snažíme členům vštípit jednotlivé základy a postupy. Na druhou stranu, abychom mohli pro město a další organizace konat zdravotnické dozory, tak samozřejmě ten člen musí mít akreditaci, musí být vzdělaný. Nemůžeme jen tak postavit člena a říci mu – ošetřuj.  Co se týká nás, tak my máme kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a sice –  Zdravotník zotavovacích akcí. Jde o 40-ti hodinový kurz první pomoci, který jsme dělali v Karviné. „

„Co se týče obnovy kurzu, tak ten je co 4 roky. Naše členy ke složení tohoto kurzu motivujeme i tím, že jim hradíme polovinu tohoto kurzu.“

 

Kolik členů z ČČK Orlová má již akreditaci složenou?
„V současné době jsou to 4 členové, teď na podzim bude další školení v Karviné a my počítáme s tím,  že by úspěšně mohli složit zkoušky další 3 členové.“

 

Když budeme hovořit o kulturně-společenských akcích, na kterých děláte zdravotnický dozor –  je to na pozvání města či organizátorů nebo se sami profilujete, že budete zastřešovat akci.
„V současné době máme s městem Orlová a Domem kultury písemnou dohodu, že budeme společně spolupracovat a zastřešovat zdravotnické dozory. Na druhou stranu co se týče Dětmarovických slavností, tak tam jsme byli např. pozváni. Takže je to půl na půl.“

 

Platí členové ČČK Orlová nějaké členské poplatky ?
„Ano, vychází to ze stanov. Člen do 65 let věku platí 200 Kč ročně. Nad 65 let věku se platí už jen100 Kč ročně.“

IMG_5326

 

Má ČČK Orlová nějaká ocenění, kterým se může pochlubit.
„Patříme mezi nejaktivnější spolky v Orlové. Jinak předloni jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže
Hrad žije první pomocí‘, který byl ku příležitosti 10. výročí založení Záchranného týmu v Ostravě
a tam jsme obdrželi krásné 3 místo z devíti celorepublikových družstev.“

 

Bývá ČČK povolávám k nějakým dopravním nehodám popř. účastníte se nějakých cvičných poplachů apod. ?
„ČČK je členem Integrovaného záchranného systému a také členem tzv. „druhého sledu“. „První sled“ jsou Hasiči, Záchranáři, Policisté tak jak je známe a druhý sled jsou ostatní organizace,  které mají nějakou smlouvu s Ministerstvem vnitra a jsou schopni poskytovat první pomoc při krizových situacích. Jsou to např. Adra, Človek v tísni, ale i Vojáci, Plynaři, Kynologové apod.“

„ČČK má zkušenosti i znalosti, aby mohl zajišťovat takzvané prověrky nebo cvičení pro IZS. Já jsem se např. účastnil akce s názvem „Spolu 2009„, která se konala v Dětmarovicích. Jednalo se o simulovanou srážku vlaku s autobusem turistů. Legrační na tom bylo, že ani jedna ze zasahujících složek do poslední minuty nevěděla, že jde o simulaci. Takové akce bývají přibližně jednou do roka.“

„Co se týká té pomoci v krizových situacích o kterých jste hovořil. Tak je to tak, že většina spolků, které již fungují mají svou tzv. Humanitární jednotku. Jedná se o vyčleněnou skupinu lidí, která má svou specializaci, jsou normální členové ČČK, ale jakmile je nějaká krizová situace tak vyrážejí do akce. Nejbližší Humanitární jednotky máme v Karviné a např. v Ostravě která funguje zároveň i jako Záchranný tým ČČK Ostrava. „

„Každopádně, když si představíme např. incident ve Frenštátě – ten výbuch panelového domu – nebo vlakové neštěstí ve Studénce, tak ČČK nezajišťuje v takových situacích první pomoc, ale staráme se o zajištění ubytování, o základní zdravotnickou péči, jednoduchá ošetření, stravu, psycho-sociální pomoc, aby mohl člověk tu situaci důstojně zvládnout.“

 

Jaké má ČČK Orlová plány do budoucna ? 
„Určitě bychom se chtěli rozvíjet. Jsme bohužel omezeni tím, jak funguje ČČK v ČR. Např. v takovém Rakousku nebo Německu funguje ČČK úplně jinak. Jejích stanoviště vypadají jako nemocnice a mají dokonce i své sanitní vozy. Tady je ta činnost víceméně omezena.“

„Chtěli bychom rozšiřovat vybavení, chtěli bychom zvyšovat kvalifikaci našich členů, a to nejen kvůli tomu aby mohli poskytovat první pomoc v různých krizových akcí, ale také kvůli tomu, aby si dokázali i sami pomoci v různých životních situacích. Také bychom chtěli rozvíjet spolupráci i se zahraničím.“

 

Spolupracujete třeba i se základními školami? Děláte nějaké přednášky ?
„Ano, naposledy jsme dělali přednášku pro deváťáky ZŠ Školní. Pevně doufám, že se jim to líbilo. Další velkou akci byla akce pro orlovské gymnazisty v rámci jejich Projektového dne.
Tam se nám dokonce podařilo „ulovit“ nějaké nové členy. Takže to bylo prospěšné pro obě strany.“

 

Je to vaše iniciativa, napsat do školy, že konáte nějakou přednášku, nebo školy oslovují vás?
„Řeknu to tak: kdo chce si nás najde, kdo nechce, tomu poskytneme informace – asi tak 🙂
Školy mají informaci o existenci ČČK Orlová a že pořádáme přednášky. Jedná se o  placené přednášky, ale tady hovoříme o částce 30 Kč/osobu. Samotná přednáška na které se snažíme praktikovat více té praktické části se pohybuje kolem 4 hodin. “

 

Jak je náročné získávat pro ČČK vybavení? Máte možnost čerpat z nějakých dotací?
„Nedostáváme žádné dotace, ale musím se zmínit, že Město Orlová nás podporuje. Pokud bychom zorganizovali nějakou akci, tak Město nám přispěje na materiál. A za to jim velmi děkujeme.Jinak si vše financujeme z vlastních zdrojů, Takže jsou pro nás důležité zmiňované zdravotní dozory a přednášky, které jsou ziskové. V každém případě je to velmi finančně náročné to vybavení.“

 

Můj poslední dotaz se týká aktuálního tématu – je nějak ČČK připraven na uprchlickou krizi ?
„V rámci MSK Kraje je do této věci zainteresovaná skupina z Ostravy a Frýdku-Místku. Jedná se o zajištění potravinových balíčků, přikrývek, ošacení a případně menší zdravotnické pomoci pro uprchlíky a to především v rámci přejezdu přes naše území do cílových zemí – převážně do Německa. To vše ale opět závisí na spolupráci IZS v našem kraji – ten dává signál, abychom něco dělali.“

 

V závěru našeho rozhovoru bych předal rád prostor Vám. Co byste čtenářům chtěl vzkázat jménem ČČK Orlová?
„Já bych vzkázal našim – doufám budoucím členům – že první pomoc je opravdu pro každého, není to činnost nějak extrémně složitá, jde opravdu o pár základních cviků, které se víceméně neustále opakují a na které se nesmí zapomínat. Já si myslím, že tak jako by měl člověk umět číst, psát a počítat, tak by měl umět i
první pomoc,  takže určitě není problém se v tom vzdělávat. Kurz Zdravotních zotavovacích akcí není je pro profíky, ale je určen pro širokou veřejnost. Je např. vhodný pro učitele, kteří se setkávají s žáky na různých táborech a podobných akcích.“

„Jinak výzva novým budoucím členům, lidem kteří by se o nás zajímali:  Jsme tu, nebojte se, přijďte za námi! Není to jen o první pomoci je to i o zábavě mezi členy, je to o navázání přátelství. Jsem přesvědčen, že ČČK k sobě přitahuje lidi, kteří jsou dobrého charakteru, takže mohu říci, že tady člověk najde opravdu lidi, kteří jsou na úrovni.“

 

Děkuji Michalu Tkáčovi za skvělý rozhovor a přiblížení činnosti Českého červeného kříže Orlová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..