YMCA Orlová se změnilo na „KÚL CENTRUM YMCA Orlová!

22.3.2017 0 Od DROZDÍK Petr
tato změna nastala z důvodu neobdržení dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na další chod spolku. Kůl centrum bude působit i nadále ve stejných prostorách Domu kultury městě Orlové a to v čase od 13 do 18 hodin (pracovní dny). Jeho chod budou zajišťovat osoby se zdravotním znevýhodněním se svými asistenty.
 
Klub chce i nadále pokračovat ve své činnosti a plánuje další aktivity. V současné době se obrací i na širokou veřejnost, aby nově vzniklé centrum pomohla dovybavit pomůckami (výtvarné pomůcky, stolní hry, papíry pro tiskárnu, barevné papíry apod.
 
Zájemci mohou Kůl centrum kontaktovat buď přímo, nebo telefonicky na čísle 591 140 362, e-mailem na adrese: kul@ymcaorlova.cz a nebo na webových stránkách: www.ymcaorlova.cz. K dispozici je i Facebooková stránka.
DROZDÍK Petr