Den otevřených dveří dětmarovické elektrárny

Den otevřených dveří dětmarovické elektrárny

30.5.2017 0 Od DROZDÍK Petr

Příjemné odpoledne,

hlavní postavou sobotního dne otevřených dveří v Elektrárně Dětmarovice bude Smokeman, akční hrdina narozený ve zkušebně Výzkumného energetického centra VŠB, jehož životním posláním je minimalizovat kouř z komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Před Elektrárnou Dětmarovice, která díky ekologickým investicím Skupiny ČEZ snížila své exhalace na minimum, ve své show malým i velkým divákům zábavnou formou vysvětlí, jak správně topit v lokálních topeništích a co je to vlastně energie. Den otevřených dveří proběhne v sobotu 3. června dopoledne, prohlídky elektrárny začínají kvůli velkému zájmu tentokrát už v 8 hodin.

V průběhu exkurzí mohou návštěvníci okusit neopakovatelnou atmosféru elektrárenských provozů. „Bude se to líbit i Smokemanovi. Před dvěma lety jsme dokončili projekt DENOX, který výrazně snížil exhalace oxidů dusíku do ovzduší. Zájemcům zároveň představíme, jak naše elektrárna funguje,“ zve veřejnost ředitel elektrárny Vlastimír Kontrik.

Na pestrý program se mohou těšit i děti: čeká je soutěžní cesta s dobrodružnými úkoly, skákací hrad, malování na obličej, odvážlivce povozí vodáci z klubu Posejdon na raftech po elektrárenské vodní nádrži. Připravena je také prezentace techniky hasičů Elektrárny Dětmarovice.

 

Oranžové kolo pomůže dětem i seniorům

Tradičně se bude pomáhat pohybem, konkrétně šlapáním na oranžových rotopedech pro Centrum sociálních služeb Bohumín, které za vyšlapané peníze pořídí mobilní zvedací zařízení pro přesun nepohyblivých seniorů z postele do pojízdných křesel, a také pro Dům dětí a mládeže Orlová, kde plánují nakoupit vybavení pro volnočasové aktivity dětí. „Dar využijeme na projekt Orlováci – malí draci, koupíme mimo jiné gymnastický koberec, florbalové hokejky nebo vybavení terária. Chceme prezentovat náš dům dětí jako dobře pracující organizaci, která nabízí rozmanité zájmové kroužky, které děti baví a dosahují v nich výborné výsledky, ať už se jedná o tanečnice, sportovce, přírodovědce nebo výtvarníky,“ vysvětlila ředitelka DDM Jana Šertlerová.

Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy a zároveň největší černouhelnou v Česku. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie (což je spotřeba více než 700 000 domácností) a přes 800 000 GJ tepla. Teplem elektrárna zásobuje města Bohumín a Orlová.


Informaci portálu eOrlová poskytl, Vladislav Sobol
mluvčí Skupiny ČEZ