Důl Lazy končí

Důl Lazy končí

30.11.2018 0 Od DROZDÍK Petr

Představenstvo společnosti OKD o tom rozhodlo na svém posledním listopadovém jednání. Hlavním důvodem je skutečnost, že důlní pole těžebního celku Důl Lazy je po vytěžení posledních porubů za stávající podzemní infrastruktury již považováno za vydobyté.

Aby bylo možné zahájit další těžbu v ostravských slojích, ke zpřístupnění nových zásob uhlí bychom museli provést prohloubení stávající jámy č. 2 o bezmála 500 metrů. Tyto práce by si pak vyžádaly investice v rozsahu několika miliard korun po dobu nejméně 3 let včetně dalších mnoha milionových nákladů na zajišťovací provoz Dolu Lazy,“ upřesnil předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

Tím poukázal na skutečnost, že stávající infrastruktura neumožňuje ekonomicky výhodně vytěžit další zásoby černého uhlí a vybudovat novou infrastrukturu (prohloubení dolu) na novém patře s ohledem právě na zpřístupněné zásoby a odhadovanou cenu této komodity.

K ukončení těžby by mělo dojít k 31. říjnu 2019.

Vedení OKD společně s vlastníkem rovněž pokračují ve strategickém jednání, zda bude zachován stávající dlouhodobý výhled OKD do roku 2024 nebo těžba až do roku 2030.

Z těchto důvodů představenstvo prozatím nemohlo objektivně a kvalifikovaně rozhodnout o ukončení těžby v důlních lokalitách Darkov a ČSA. Shodli jsme se pouze na Dole Lazy, kde bychom těžbu v obou případech ukončili již příští rok“, dodal Kowalczyk.

Vedení OKD současně nepočítá s hromadným propouštěním zaměstnanců. Ti by po uzavření Dolu Lazy měli najít uplatnění v dalších lokalitách OKD v karvinské části revíru.

portál eOrlová o tom informoval, Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.

Stručná historie těžby v lokalitě Dolu Lazy

Důl Lazy, ve kterém se těžilo koksovatelné i energetické uhlí, se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve

Jeho vznik je datován už v roce 1890, tehdejší název byl Neuschacht (Nová jáma). V roce 1950 byl přejmenován na „Důl Antonín Zápotocký“ a v roce 1991 na Důl Lazy.

1. července 1995 došlo v rámci právního předchůdce ke sloučení dolů Lazy, Dukla a František do jednoho odštěpného závodu pod názvem Důl Lazy. Těžba uhlí na Františku byla ukončena v roce 1999 a Důl Dukla byl v rámci útlumu začleněn od 1. února 2006 pod Důl Paskov.

K 1. dubnu 2008 byl Důl Lazy sloučen s Dolem ČSA a vznikl samostatný Důl Karviná, později označován jako Důlní závod 1. K datu 1. listopadu 2018 pak vznikl samostatný provozní celek Důl Lazy z důvodu oddělení větrních cest od lokality Důl ČSA.

V rámci úpravny uhlí v lokalitě Lazy funguje už jen její tzv. suchá část. Zbytek produkce je převážen na Darkov za účelem další úpravy uhlí.

V současné době došlo k ukončení těžby porubu ve sloji MAX.
V letech 2018 – 2019 (do 31. října) se plánuje těžba jednoho porubu ve sloji MAX a jednoho porubu ve 40. sloji.