Dobrovolníci uklízeli Orlovou na jaře i na podzim

Dobrovolníci uklízeli Orlovou na jaře i na podzim

30.10.2022 0 Od DROZDÍK Petr

7. ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Orlovou se letos konal poprvé ve dvou termínech. Tradičně orlované úklízí černé skládky a nepořádek ve svém městě na jaře, ale letos poprvé organizátor Petr Drozdík přidal i podzimní termín.

Jak tyto dvě úklidové akce probíhaly a jak dopadly se dočtete v následujícím článku.

Jarní úklid

Jarnímu termínu ale počasí moc nepřálo, proto se hlavní jarní úklidový den posunul z 2. dubna na 30. dubna. Mimo hlavní úklidový den však uklízel kolektiv 10 seniorek (cvičenky Slezanu Orlová) , které v čele s paní Kocábovou uklízely lokalitu doliny pod Jarošovou ulicí a lesopark nad letním kinem. Počasí jim přálo a tak sesbíraly několik pytlů odpadu.

Druhou skupinku tvořil pan Petr Kohut s manželkou a dětmi z Ukrajiny (Dima, Daniel, Jura a Ul’a). Společně nasbírali 10 pytlů odpadu.

Hlavního úklidového dne se ze 42 původně registrovaných dobrovolníků nakonec účastnilo pouze 10. Šlo o orlovskou mládež z řad místního Českého červeného kříže a Dětského parlamentu Orlová, kteří chodí uklízet každým rokem. Po náročném úklidu místního lesíku pod kinem O Orlová, si dobrovolníci připsali na konto 1,25 tun sesbíraného odpadu! Následoval výborný gulášek, který pro dobrovolníky připravil Hotel garni Orlová – ten byl sponzorem jarní akce Ukliďme Orlovou.

FOTOGALERIE


Podzimní úklid

Podzimní akce se uskutečnila v Orlové 17. září. Počasí vypadalo tak všlijak, ale přece jenom se nás sešlo na 23 dobrovolníků. Velkou část tvořily opět děti, které přišly z florbalového klubu 1. Fbk Eagles Orlová. Nechyběl ani Český červený kříž Orlová s Dětským parlamentem Orlová. „Bylo to fajn, že přišly děti, protože jsem měl jako poděkování pro ty nejmenší dobrovolníky připraveny igráčky z limitované edice Ukliďme Česko.“ říká organizátor akce, Petr Drozdík

Děti pak z úklidu místního lesíku poblíž ZŠ Školní v Orlové – Lutyni přidali na konto akce Ukliďme Orlovou něco málo přes půl tuny odpadu. Za to je čekala sladká odměna v podobě zákusku, který si vychutnali v místní cukrárně Magnolie.

Druhou skupinku pak tvořili orlovští rybáři, kteří prováděli úklid kolem svých revírů. Ti podle získaných informací sebírali kolem jedné tuny.

FOTOGALERIE


Slovo na závěr

Velmi nás těší zájem orlovanů úklízet nepořádek v našem městě. Zejména když to oslovuje mladé generace, které jsou pro naše krásné město budoucností. Ano, bylo by rozhodně lepší, kdyby takové skládky vůbec nevznikaly a nebylo je třeba uklízet ve svém volném čase, ale tato problematika je bohužel spjata s aktuální legislativou, která je neúčinná.

Dalším faktorem, který tuto problematiku ovlivňuje je prevence. Je potřeba občany neustále edukovat, jak mají nakládat s odpadem, že skříňka nebo stará postel nepatří ke komunálnímu odpadu nebo do lesa, ale že je teba se postarat, aby vše vysloužilé (nábytek, elektro, díly z auta …) bylo řádně odvezeno do sběrných dvorů. Edukace a motivace je jeden z klíčových nástrojů jak docílit toho, že nejen v Orlové, ale i v dalších městech ubyde černých skládek a nepořádku, které nejen že hýzdí naše města, ale představují v mnoha případech i nebezpečí kontaminace půdy či zdravotní komplikace.

Začít může opravdu každý – u sebe. Ať už budeme hovořit o nedopaku z cigarety, který běžně vyhodíme z okna nebo na zem, plechovku od energeťáku, obal z rychlého občerstvení apod. Doma si přece také neházíme odpadky na zem na koberec či plovoucí podlahu, tak proč to dělat venku?

Já jsem konkrétně navrhoval, aby lidé za řádně svezený vysloužilý spotřebič nebo kus nábytku získali ve sběrném dvoře body na elektronickou kartu. Ty body by posléze mohli směnit za slevy na vstupné – třeba do kina, do divadla, na sportovní utkání, či jinou akci pořádanou městem. Popř. by si mohlil body směnit za slevu na poplatek za odpady. Jsem přesvědčen, že by to bylo nejen motivující, ale že by zmizela podstatná část černých skládek na území města.

Byl bych také rád, kdyby se nad touto problematikou zamyslela i naše ministerstva, konkrétně školství a životního prostředí a zavedla do učebních osnov povinnou výuku o ochraně životního prostředí a o tom, jak nakládat s odpady, které jako lidé tvoříme. Bez této edukace našich dětí (pokud je k tomu nevedou už rodiče) si sami házíme klacky pod nohy a zůstaneme ještě dlouho v začaroveném kruhu.

V neposlední řadě musí dojít i ke změně ligislativy, která umožní chronické nepořádníky trestat i jiným způsobem než finančně – třeba veřejně prospěšnými pracemi, což by působilo jako východný prostředek, ale hlavně by to pomohlo v řešení nedobytných pokut za tyto prohřešky, které jednotlivé municipality stojí spoustu času, administrativy a peněz.

Chci na samý závěr moc poděkovat všem, kteří akci Ukličme Česko – a nejen v Orlové podporují i těm kteří se jí účastní a pomáhají tak šířit tuto skvělou myšlenku dál. Moc si toho vážím a rozhodně budu v této smysluplné akci pokračovat i nadále.

Drozdík Petr
organizátor akce Ukliďme Česko – Ukliďme Orlovou