V Karviné si připomněli 130. výročí od největší důlní tragédie v historii.

V Karviné si připomněli 130. výročí od největší důlní tragédie v historii.

18.6.2024 0 Od DROZDÍK Petr

Důlní tragédie

V sobotu 15. června se v Karviné konalo pietní setkání v kostele sv. Petra z Alkantary ku příležitosti 130. výročí od nejhoršího důlního neštěstí v Ostravsko-karvinském revíru v historii. Během této tragédie zemřelo 235 havířů vč. záchranářů z nichž 58 již navždy zůstalo v útrobách dolů Františka, Hlubina a Jan-Karel. Tragédie na tehdejších Larischových dolech ovlivnila osudy několika generací, po zemřelých hornících a záchranářích zůstalo 194 sirotků a 130 vdov.


Letošní pietní setkání se uskutečnilo u nově zrenovovaného pomníku na nedalekém hřbitově kousek od kostela sv. Petra z Alkantary, který je díky spisovatelce Karin Lednické znám jako Šikmý kostel. Byla to právě ona, která se zasloužila o jeho renovaci do podoby, jakou jí v roce 1894 dal hrabě Larisch-Mönnich. Ještě donedávna byl totiž v dezolátním stavu a jistě by skončil v zapomnění nebýt laskavosti a finanční podpory spisovatelky Karin Lednické. Nutno dodat, že o jeho renovaci se v minulosti snažilo mnoho lidí, podařilo se to ale až letos.

Důstojnou vzpomínku uspořádal spolek Stará Karviná. Účastníci se sešli před „Šikmým kostelem“ již dopoledne před desátou ráno, aby se zúčastnili ekumenické modlitby, po které se společně odebrali průvodem, k již zmíněnému památníku obětem důlního neštěstí. Pietního aktu se zúčastnili zástupci hornické obce i významní hosté: zástupce spolku Orlová na furt, z.s.Petr Drozdík, generální ředitel OKD, Ing. Roman Sikora, spisovatelka a autorka trilogie Šikmý kostel Karin lednická a další. (události důlní tragédie popisuje první díl trilogie Šikmý kostel)


Na závěr pietního aktu bylo spolkem Stará Karviná připraveno pohoštění, po kterém se společně účastníci vydali na komentovanou procházku zaniklou Karvinou kolem kaple. kterou na místě výbuchu nechal hrabě Larisch-Monnich. O tuto kapli a její okolí se rovněž starají členové spolku Stará Karviná. Díky jejich úsilí a obětavosti zůstává toto místo důstojnou vzpomínkou i pro další generace.


Na závěr jsme si připravili krátký rozhovor s předsedkyní spolku Stará Karviná, Terezou Ondruszovou, která je zároveň překladatelkou, tlumočnicí a hlavně průvodkyní.

Letos je to 130. výročí od velkého důlního neštěstí, které poznamenalo několik generací. Čím je toto výročí pro váš spolek výjimečné?
Důlní neštěstí z roku 1894 je skutečně velmi významnou událostí v historii nejen našeho regionu. Jedná se o největší důlní katastrofu v celé slezské uhelné pánvi. Po zemřelých havířích a záchranářích zůstala spousta vdov a sirotků, takže tato katastrofa skutečně zasáhla téměř každou rodinu v Karviné a okolí. Povaha této události si podle nás zaslouží důstojné připomínání každý rok, nikoliv jen o kulatých výročích. Proto jsme již v minulém roce uspořádali první pietní akt u nedaleké kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která je postavená nad místem prvního výbuchu. Letošní pietní akt je výjimečný, protože se mohl konat u nově zrestaurovaného památníku obětem důlního neštěstí na hřbitově ve staré Karviné. Toto místo opět získalo svou důstojnost.

Takže památník byl zrestaurovaný nedávno? Kdo stojí za touto renovací?
Zdevastovaný pomník byl v posledních týdnech pečlivě zrestaurován do původní podoby, kterou mu v roce 1894 dal hrabě Larisch, vlastník šachet, na nichž k tragédii došlo. Na restaurování se podíleli Jakub Gajda, Vít Orel, Jan Šnéberger, Dalibor Halátek, Roman Sikora a Jiří Sikora. Veškeré finanční náklady spojené s renovací pomníku uhradila spisovatelka Karin Lednická.

Váš spolek se stará také o kapli, která byla postavena nad epicentrem výbuchu. Z čeho péči financujete a jak vám případně mohou lidé pomoci uchovávat tuto památku v důstojném stavu?
Náš spolek před několika lety objevil zarostlou kapli, ve které již chyběla původní socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Uspořádali jsme několik úklidových brigád a podařilo se pročistit okolí kaple od náletových křovin a kapli samotnou vyčistit. V minulém roce jsme právě u kaple uspořádali náš první pietní akt k neštěstí v roce 1894. Tehdy jsme na prázdný podstavec v kapli znovu umístili sochu Ježíše (byl to dar farnosti Karviná). Bohužel vlastník kaple i pozemku o ni nejeví nejmenší zájem. Proto se kapli snažíme udržovat v dobrém stavu sami. V tuto chvíli např. řešíme okapy kaple, které jsou již v havarijním stavu. Veškeré práce financujeme z vlastních zdrojů, tedy především z darů našich příznivců na náš transparentní účet a částečně ze zisku z prodeje suvenýrů v našem šikmém infostánku u kostela sv. Petra z Alkantary. Pomoci nám může kdokoli má chuť a možnost. Ať už přiložením ruky k dílu na brigádách nebo finančním darem. Stačí nás kontaktovat.

Dnešní program u příležitosti 130. výročí se vydařil. Počasí bylo ideální. Co vše jste pro hosty letos připravili, kdo vše stojí za letošními přípravami celého doprovodného programu?
Dnešní program začal v 10:00 ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Petra z Alkantary. Bohoslužbu sloužil David Kantor, farní vikář ŘKF Karviná, Emil Macura, pastor SCEAV Karviná a Niki Otisková, farářka CČSH Orlová, Doubrava, Karviná. Po bohoslužbě se všichni, tedy orchestr, zástupci hornické obce s prapory, pozvaní hosté a veřejnost vydali na nedaleký hřbitov k památníku důlního neštěstí. V úvodní části pietního aktu seznámil Jan Polakovič, člen našeho spolku, všechny přítomné s průběhem událostí 14. a 15. června 1894. Dále zazněly hornické smuteční skladby a proslovy hostů: Emila Macury, Ing. Romana Sikory, generálního ředitele OKD a Karin Lednické, autorky trilogie Šikmý kostel. K minutě ticha se připojili sirénami také příslušníci HBZS Ostrava. Pietní akt byl zakončen položením květin u památníku a na hrobě Ing. Celestyna Racka, velitele záchranných prací při důlním neštěstí v roce 1894.
Po skončení pietního aktu jsme pro všechny připravili občerstvení u šikmého kostela. K zakoupení byly grilované klobásy, tradiční polský bigos, domácí koláče, pivo, Kofola. Na odpoledne jsme si ještě připravili, ve spolupráci s Ostravainfo, komentovanou procházku zaniklou Karvinou. Trasa vedla, jak jinak, kolem již zmíněné kaple, ale také kolem vstupní brány dolu Františka, či památníku na hřbitově.
Organizace celého dne ležela na bedrech našeho spolku. Cennými radami nám přispěli zástupci OKD a Karin Lednická. Finančně nám částečně pomohla Nadace Landek.

Kdo z hostů přijal vaše pozvání na tuto pietní akci?
Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal Ing. Roman Sikora, MBA, generální ředitel OKD; Karin Lednická, autorka trilogie Šikmý kostel; Petr Birklen, místopředseda představenstva agentury MSID; Andrzej Bizoń, náměstek primátora Statutárního města Karviná; David Kantor, farní vikář ŘKF Karviná; Emil Macura, pastor SCEAV Karviná a Niki Otisková, farářka CČSH Orlová, Doubrava, Karviná. V neposlední řadě jsme rádi, že pozvání přijali také zástupci hornické obce, tedy okolní spolky krojovaných horníků a hornických muzeí. Milými hosty byli také zástupci široké veřejnosti, tedy všichni, kdo měli zájem se zúčastnit.

Kromě pietní akce váš spolek pořádá i další akce. Víme o komentovaných prohlídkách. Co dalšího váš spolek dělá?
Činnost našeho spolku je různorodá. Pořádáme komentované procházky zaniklým městem (informace a vstupenky jsou na stránkách Ostravainfo.cz). Ve všední dny zajišťujeme pro organizované skupiny komentované prohlídky kostela sv. Petra z Alkantary (informace jsou na www.farnostdoly.cz). Snažíme se šířit povědomí o krásách staré Karviné, ať už účastí na různých setkáních, nebo pořádáním prezentací fotografií staré Karviné pro pamětníky a zájemce o zaniklé město. V období od května do října provozujeme šikmý infostánek vedle kostela sv. Petra z Alkantary. Se stánkem se objevujeme také na několika akcích v okolí. V rámci festivalu „Léto na Barboře“ již druhým rokem pořádáme den věnovaný historii Karviné. Letos se bude konat 17. srpna. Setkáváme se s pamětníky a zaznamenáváme jejich vzpomínky. Snažíme se udržovat a připomínat významná místa staré Karviné, např. kapli obětem důlního neštěstí, kostel sv. Jindřicha, pracovní tábory apod. Umístili jsme 50 informačních cedulí na území zaniklého města, aby se návštěvníci mohli lépe orientovat při procházkách. Činnost je opravdu různorodá.

Kde mohou zájemci najít podrobnější informace, případně kontakt na vás?
Informace o nás, naší činnosti i kontakt jsou na našich internetových stránkách: www.starakarvina.cz nebo na našem profilu na Facebooku. Zájemci nás také mohou navštívit v našem šikmém infostánku u kostela sv. Petra z Alkantary.

FOTOGALERIE