Město Orlová vyhlašuje veřejnou sbírku pro Psí útulek v Orlové

12.7.2012 0 Od DROZDÍK Petr

Získávání a shromažďování dobrovolných příspěvků pro městský útulek pro psy v Orlové, V Zimném dole 868, 735 11 Orlová – Lazy, tj. podle § 13b zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:

Psí útulek Orlová

Útulek Orlová

–           na zlepšení života toulavých a opuštěných psů, odchycených
nebo nalezených na území Města Orlové
a umístěných do tohoto útulku,

–           na opravy zařízení a areálu tohoto útulku,

–           na odchyt toulavých a opuštěných zvířat v Orlové,

–           na trvalé označení toulavých a opuštěných psů v Orlové,

 

–           na podporu a provádění sterilizace toulavých a opuštěných psů a koček v Orlové,

–           na informační, osvětové a jiné preventivní aktivity zaměřené na prohloubení odpovědného chování
člověka ke zvířatům.

 

Sbírka je vyhlášena pro celé území ČR pro období od 4.6.2012 do 31.12.2014.

 

Příspěvek je možno poskytnout

 

  • převodem na bankovní účet u Československé obchodní banky, a. s., Orlová číslo

251781681/0300

VS 2321

  • poštovní poukázkou na výše uvedený účet
    • v hotovosti na pokladně města na hlavní budově Městského úřadu v Orlové-Lutyni.

 

Darovací smlouvu vystaví dárci na žádost Městský úřad Orlová, Odbor životního prostředí. Bližší informace Renáta Olšarová, tel. 596 581 723.

http://www.utulek-orlova.wbs.cz/

zdroj: Město Orlová, Psí útulek Orlová