Zastupitelstvo města schválilo podobu nového náměstí v Orlové

24.9.2013 0 Od DROZDÍK Petr

Když se řekne „rekonstrukce orlovského náměstí“ tak jistě nenajdeme jediného občana, který by si nevzpomněl na projekt, který se táhne od března minulého roku. Diskuse kolem revitalizace a humanizace orlovského náměstí na nějaký čas utichla a byla zahnána do kouta a proto si nyní připomeňme pár důležitých dat, která celý projekt provázela.

Projekt nového náměstí v Orlové

Vizualizace projektu rekonstrukce náměstí 28. října v Orlové

A jak bude nové náměstí v Orlové vypadat?

Nakonec se vše drží původních plánů, schválený projekt rekonstrukce náměstí počítá s podzemními garážemi i kritizovanou čtyřpatrovou budovou, která má  tvořit celkem pět nebytových prostor k podnikatelským účelům a 15 nových bytů.

Finanční náročnost celé výstavby se odhaduje na cca Kč 70 mil.

 Zdroj informací:  Volím Orlovou

 

 

 

Rekonstrukce náměstí 28. října Orlová v datech

Březen 2012 – město Orlová podává žádost o stavební povolení na jednotlivé stavby související s revitalizací náměstí 28. října.

Květen 2012 – zahájeno řízení ve věci schválení žádosti o stavební povolení.

Květen 2012 – hnutí Orlovák se přihlásilo do řízení a požádal o provedení biologického hodnocení a studii vlivu dopadu na chráněné živočišné druhy. Dále požadoval přerušit stavební řízení do doby vydání povolení kácení dřevin. Když pak bylo toto povolení vydáno, Orlovák se proti němu odvolal a věc musel řešit krajský úřad.

Únor 2013 – má být dokončena prováděcí dokumentace.

Květen 2013

– předpokládaný termín na výběr zhotovitele stavby.

– Rada města schválila původní bod s názvem „Problematika revitalizace a humanizace centra Orlové – Lutyně i s tím, že to znamená další zadlužení města o padesát milionů korun.

poslankyně Mgr. Jana DRASTICHOVÁ zpochybňuje připravenost vedení města na přijetí dotace na rekonstrukci náměstí.

Červen 2013 – odvolání Rady města Orlová

* plán dokončení rekonstrukce náměstí 28. října v Orlové byl stanoven na konec roku 2014