Dočká se Orlová „ODISky“ letošní rok?

Dočká se Orlová „ODISky“ letošní rok?

9.2.2015 0 Od DROZDÍK Petr

O problému s placením jízdného tzv. „ODISkama“ , který přináší pro mnohé občany města Orlová nepříjemné komplikace, portál eOrlová informoval naposledy v březnu 2013. Vývoj tohoto projektu, který zastřešuje společnost Koordinátor ODIS, s.r.o. portál sleduje a nyní vám přináší novinky, které prozradil vedoucí tohoto projektu, pan Ing. Michal Scholz.

Co je to „ODISka“ a proč vznikla?

ODISka - Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

ODISka – Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

ODISka je postupný přechod bezkontaktních karet jednotlivých dopravců Moravskoslezského kraje v jeden ucelený systém. V praxi to znamená, že cestující bude mít v peněžence pouze jednu kartu, kterou bude moci uhradit jízdné ať už v autobusech ČSAD, ARRIVA nebo také v tramvaji a vlaku.

Cesta do zaměstnání je mnohdy komplikovaná a přináší sebou spoustu nepříjemností – od přestupů mezi jednotlivými spoji, až po změnu dopravce pokud vám zrovna ten váš spoj ujel před nosem.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem a to prostřednictvím společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., resp. prostřednictvím účelových dotací uvedené společnosti, statutárním městem Ostrava a jednotlivými dopravci působící v kraji. Činnosti dopravců v rámci předmětného projektu spočívají zejména ve vlastní obnově odbavovacího zařízení a právě emitaci vlastních karet dle výše uvedených požadovaných standardů.

 

Současný vývoj „ODISky“

Od 1. ledna 2015 je možné využívat bezkontaktní čipovou kartu ODISka také ve vozidlech na nově integrovaných regionálních linkách dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., a to jak pro dlouhodobé časové jízdné, tak pro jednotlivé jízdné. Prozatím však není možné v autobusech tohoto dopravce využívat ODISku, pro platbu krátkodobých časových jízdenek Ostrava XXL v souladu s Tarifem ODIS.

V současné době Dopravní podnik Ostrava, a.s., realizuje instalaci terminálů pro čtení těchto karet a placení jednotlivého jízdného přímo ve vozidlech, čímž odpadne pro cestující potřeba shánět před cestou automat pro prodej papírové jízdenky, nebo platit přirážku v doplňkovém prodeji u řidiče.

V první polovině se roku 2015 se předpokládá možnost placení jízdného na regionálních linkách dopravce ČSAD Havířov, a.s. a ČSAD Karviná, a.s. a to jak pro dlouhodobé jízdenky, tak i pro jednotlivé jízdenky.
V průběhu roku se také předpokládá zahájení prodeje jízdenek systému ODIS přes karty železničního dopravce České dráhy, a.s.

V průběhu roku 2015 bude také zahájeno jednání o zavedení platby „ODISkou“ v MHD Karviná, Orlová, Havířov a Frýdek-Místek. Termín spuštění prodeje je však závislý na technické připravenosti jednotlivých dopravců.

 

A jak je Orlovská MHD připravena na „ODISku“ ?

Portál se ptal přímo ČSAD Orlová, která by měla vědět bližší informace. Na dotazy portálu eOrlová odpovídal vedoucí provozu osobní dopravy pan Josef Veselka a Miroslava Cygonová z odboru dopravy Města Orlová – dopravního úřadu pro MHD.

V současné době se testuje nová aplikace do vozidel od společnosti EM-Test Vsetín, která umožní přijímat bezkontaktní karty „ODISky“ . Bez nějakého konkrétního data pan Veselka uvedl, že v průběhu letošního roku by měl být systém spuštěn do ostrého provozu. Dodal však, že konkrétní termín vstupu orlovských autobusů do systému ODIS je plně v režii objednatele dopravy, čímž je Město Orlová.

„Testování aplikace je záležitost dopravce ČSAD Karviná a.s., který zajistí technickou připravenost, ale co se týče zapojení MHD Orlová do ODIS, to je v kompetenci Koordinátora ODIS s.r.o. na základě jednání s Městem Orlová. Do dnešního dne nebyl předložen Koordinátorem ODIS návrh ekonomického dopadu pro Město v případě zapojení do ODIS. Ale v případě zapojení do ODIS dojde ke zrušení všech výhodných tarifů MHD Orlová – např. bezplatná přeprava od 65 let, roční jízdenka obč. za 1000,-, důchodci za 500,-, žáci a studenti – pololetní za 250,- a cestování do Březin za tarif MHD.“ ukončuje Miroslava Cygonová z odboru dopravy.

 

Slovo závěrem

Spuštění systému ODIS v Orlovských autobusech tak trochu připomíná jako přehazování horkého bramboru z jedné strany na druhou. Orlovský odbor dopravy poukazuje na chybějící materiály s ekonomickými ukazateli, Koordinátor ODIS zase na technickou nepřipravenost našich autobusů. Je však pravdou, že Koordinátor ODIS o testování nového software v odbavovacích zařízení vůbec nevěděl, a jednání s Orlovou zůstalo u ledu. Každopádně se mi podařilo svým zájmem trochu jednání popostrčit dál (podle slov pana Ing. Scholze ze společnosti Koordinátor ODIS,s.r.o.) a ten přislíbil, že v nejbližší době bude kontaktovat příslušné orgány města a pustí se do jednání.

Vzhledem k negativní argumentaci paní Miroslavy Cygonové, která poukázala na nevýhodnost „ODISek“ viz. ukončení slev jak je uvedeno výše, mi to nedalo – jelikož se domnívám, že v dnešní moderní době je možné vše nastavit – a zeptal jsem se na možnost konfigurace výše uvedených slev.

Pan Scholz mi však potvrdil, že systém ODIS je právě na rozdíl od jiných integrovaných systémů v ČR dosti otevřený a kompatibilní s požadavky měst na výši cen a slev, tudíž v rámci tarifní cenotvorby zrovna výše zmiňované případy nejsou neřešitelné.

Pevně tedy věřím, že se brzy dozvíme o vývoji zapojení Orlové do systému ODIS, a že si budou moci orlované plnohodnotně využívat veškerý komfort, který „ODISky“ přináší.

DROZDÍK Petr