Druhý ročník dobrovolnické akce „Ukliďme Česko!“ se v Orlové opět vydařil!

Vážení čtenáři, občané města Orlová,

včera dopoledne (18.4.2015) proběhla v našem městě dobrovolnická akce „Ukliďme Česko!“, které se město Orlová zúčastnilo již podruhé.

Druhý ročník přinesl více organizátorů, kterých bylo v České republice na 900, a také mnoho osobností, které přidaly ruku k dílu. V Brně například při úklidu pomáhala i Městská policie, ve svém regionu uklízel sám ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a dobrovolníkům v Orlové přišel z oslovených zástupců města Orlová na pomoc starosta Tomáš Kuča (ČSSD) se svou paní, 2. místostarostka Ing. Petra Ječmionková (ANO) a radní Ing. Petr Hrdina (ANO).

Za zmínku také stojí aktivita místního občana z Orlové, který si říká „dědek“, ten mi telefonicky oznámil, že vzhledem k tomu, že se nemůže sobotní akce zúčastnit, uklidil již ve čtvrtek v rámci své běžecké tratě své okolí. Nasbíral celkem 8 velkých pytlů. Smekám, za to mu patří velký obdiv.

 

Dobrovolníci II. ročníku ekologické akce "Ukliďme Česko" v Orlové

Dobrovolníci II. ročníku ekologické akce „Ukliďme Česko“ v Orlové

Dobrovolníků se letos v Orlové zaregistrovalo celkem 27 a připojil se opět i Český červený kříž – Místní skupina Orlová, kterému moc děkuji nejen za účast, ale také za zdravotní dozor. Před začátkem akce se nám omluvili 4 dobrovolníci (zdravotní či rodinné důvody) avšak během srazu i úklidu přicházeli nezaregistrovaní lidé s tím, že nám jdou také pomoci, mohu tedy konstatovat, že letošní rok se akce zúčastnilo cca 22 dobrovolníků.

Ráno bylo počasí velmi chladné, když jsem v 8:20 čekal na Náměstí 28. října v Orlové – Lutyni, byly
pouhé 2°C. Něco málo po půl 9 se to začalo scházet. Na náměstí přišlo 20 dobrovolníků, rozdělili jsme si lokality a začali se rozcházet. Plán úklidu byl do 13. hodiny odpoledne, s tím, že se – kdo bude chtít – pak sejdeme v místním baru na kafe, pivo a krátký pokec.

S panem starostou a jeho paní jsme jeli na „pátou etapu“, kde jsem mimo jiné uklízel i minulý rok s Stanislavou Dubskou a manželi Kozíkovými. Když jsme dorazili na místo, byl jsem mile překvapen, nepořádku bylo o dost méně, i pan starosta sám po chvíli prohlásil, že podle informací, které má z minulého ročníku může říci, že akce Ukliďme Česko měla přece jen smysl. Velkým překvapením pro nás bylo, když po cca hodině uklízení za námi přišel pan Krejčí, který se k úklidu připojil. A nebyl sám, přišla i malá holčička s igelitovou taškou a začala do ní ládovat papírky.

Jsem velice rád i za zájem médií, kteří pomohli nejen informovat ostatní občany o druhém ročníku v Orlové, ale také podpořit rozvinout tuto myšlenku ještě více mezi veřejnost. Upoutávka na úklidovou akci v Orlové zazněla jak v České televizi tak i v regionálním zpravodajství TV Polar, která byla i v den úklidu na místě a celou akci monitorovala. Datum a čas reportáže ještě zveřejníme. Zájem o informace projevilo i regionální rádio Impuls, kterému jsem poskytl informace pro sobotní zprávy z regionu.


 

Níže již hlášení jednotlivých skupinek:
(pozn.: hlášení od dobrovolníků včetně fotografií budeme postupně přidávat)

Lokalita č.  7 Garáže u Čističky odpadních vod, ul. Údolní, ul. V Poli
Dobrovolníci: Kateřina Giecková, Radim Suder, Jana Kohutová, Petr Kohut
Zpráva z akce:

„Začal jsem již v pátek a od 9,00 do 12,30  naplnil kontejner jak ho vidíte na první fotce. V sobotu jsme to dorazili společně do výsledku, který je vidět na dalších snímcích. Uklizeno je okolí kontejneru do okruhu cca 100merů!!!! Děkuji SMO za vstřícnost a přistavení kontejneru dříve a na perfektním místě. Teď již jen čekat a doufat, že nám to šroťáci do odvozu nerozháží. Samozřejmě největší poděkování patří všem zůčastněným a hlavně organizátorovi. Hezký den Petr Kohut“

 

FOTOREPORT:

 

Lokalita č. 5 Lesík na ul. Ke Studánce
Dobrovolníci: Jarmila Káňová, Ludmila Soukupová a Marie Kružicová
Zpráva z akce:

Posílám fotografie, co se všechno dá najít ve strži U Studánky. Několik těžkých věcí jsme nechaly na místě, síly nestačily. Uklízet jsem byla poprvé, myslela jsem si, že posbírám pár pet lahví po nepořádných spoluobčanech. Něco takového jsem opravdu nečekala. 

Možná se ani nedivím, např. kontejnerů na oblečení je tu málo (vím o dvou), osvěta ohledně odpadů se nedělá žádná (vyjma zdražování poplatků, že dost netřídíme).
Když jsem tahala  těžké pytle, na mysli mi vytanulo těch 35 milionů prošustrovaných v SMO, to by bylo zaplacených pracovníků na úklid. 

Podle počtu nalezených lahví a krabic od vína soudím, že je to velmi oblíbené místo k mejdanům, proč tam občas nedohlédne policie?“

FOTOREPORT:

 

Lokalita č. 3  “PÁTÁ ETAPA”
Dobrovolníci: Petr Drozdík, Tomáš Kuča s manželkou, pan Krejčí
Zpráva z akce:

Většinu nepořádku tvořily drobné papírky od sladkostí, tyčinek, bombónů, takže sběr byla opravdu mravenčí práce a člověk byl na jednom kousku i hodinu než vysbíral malé papírky. Ty byly nejen na začátku lokality a u plotu školního hřiště, ale také přímo v údolí.
Jsem velmi rád, že už jsme letos netahali pneumatiky, elektrospotřebiče či kancelářské židle, které minulý rok zabraly největší část kontejneru.
Když sbíráte odpadky tak koukáte, že mezi nimi jsou jak papírky od sladkostí, tak i pet lahve od dětských nápojů, minerálek, plechovky od energeťáků, lahve od alkoholu, skleničky od tatarky a také velké množství vajgů, které buďto lidé pohazují rovnou v lese a nebo je sem odnese vítr od paneláků, protože všichni víme, že ne každý si vajgl hodí do popelníku doma, ale pustí ho létat z balkónu či okna.
Nejtěžší je pak tahat igelitové pytle, které jsou nasáklé vodou a koberce, ty jsou většinou již zarostlé v půdě, takže je musíte opravdu odhrabat, vykopat a pak vytáhnout. Je tam několik vrstev, takže jsme se s panem starostou shodli, že by bylo nejlepší, kdyby to koryto pak přijel vyrýt malý bagr.
Lokalita je téměř vyčištěna, ale i tak je tam ještě spousta práce, jelikož je lesík daleko rozsáhlý.
Z kuriozit byla objevena např. mechová bota, kost, pár podprsenek a dámských kalhotek. Z těch méně úsměvných – injekční stříkačka.

 

FOTOREPORT

 

Lokalita č. 8  Zámecký park, Orlová – Město
Dobrovolníci:  Ing. Jan Hrádek, JUDr. Petr Kocur, Jan Nevrlý
Zpráva z akce:

Počet pytlů odpadů celkem: 30 ks + velkoobj. odpad (plastové kbelíky, plastové nárazníky aut)

Z toho v kontejneru:

  • 24 pytlů + velkoobjemový odpad
  • 4   pytle vytříděných plastových lahví –obsah vysypán do separačního kontejneru  plastů za poliklinikou u Starého náměstí
  • 2  pytle ponechány u ul. Dr. M. Tyrše k pondělnímu odvozu (firma Talpa –zajistí J. Nevrlý)

Nejvíce odpadu bylo vysbíráno pod zídkou (blízko zatrubnění stružky) na ul.Nádražní naproti č. p. 862 a u stružky. Plastové láhve zde nalezené byly odneseny do separačního kontejneru u náměstí nebyl nalezen odpad. Poté jsme prošli břehy Rychvaldské stružky od ul.Dr.M.Tyrše (zatrubnění) až  k umístění VKK. Nejvíce odpadu (staršího data) bylo nalezeno ve svahu pravého břehu cca 50 m od ul. Dr.M Tyrše a u garáží naproti stavebnin Spurný.

 

FOTOREPORT:

 

Lokalita č. 4  Stezka pod Rajčulou vč. rybníčku ve směru ke garážím v Orlové-Porubě
Dobrovolníci:  Michal Tkáč, Hana Bernatíková, Eva Urbančíková (členové ČČK Orlová), Jana Litvanová
Zpráva z akce:

„Oproti loňskému ročníku bylo již mnohem méně odpadu v místech, kam se zaměřili dobrovolníci a pak ČSOP… Zaměřili jsme se proto na trochu vzálenější místa od stezky, na křoví a houští, koryto potoka. Zlikvidovali jsem tak resty, které tam zůstaly. Mezi klasickým odpadem z potravin (obaly, fólie, láhve, sklenice…) jsme likvidovali plastové a polstrované části z automobilu, pneumatiky, starý koberec, izolace z vylouskaných vodičů nejrůznějších průměrů a délek, obrazovky z televizí, zbytek z lednice či rozbité velkokapacitní akvárium. Myslím, že na 4 lidi až až :).“

Michal Tkáč

FOTOREPORT:

Další informace z lokalit vč. tonáže nasbíraného odpadu přineseme v průběhu následujících dní. Proto sledujte i nadále tento web a náš facebook.


 

Psali, řekli o nás …

Město Orlová:    http://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/28618-uklidme-cesko.html
Město Příbram: http://www.pribram.eu/aktualni-temata/uklidme-cesko-1.html
Hnutí Orlovák:   http://www.orlovak.com/
Rádio Impuls:    http://www.impuls.cz/ (stopáž Zprávy 15 ze dne 18.4.2015 v čase 14:58h.)
TV Polar:            http://polar.cz/…/orlovsky…/orlovsky-expres-21-04-2015-16-34
Česká televize:  bude doplněno

 

Slovo závěrem

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kteří přišli podpořit druhý ročník dobrovolnické akce Ukliďme Česko v Orlové, chtěl bych poděkovat i těm, kteří se k nám připojili i dodatečně v průběhu dne. Velký dík opět patří paní Fojtové z Městského úřadu Orlová za vynikající práci při zajišťování sběrových pytlů a pracovních rukavic pro naše dobrovolníky. Společnosti SMO, m. s. za vstřícnost při umístění kontejnerů a samozřejmě za jejich poskytnutí pro tuto akci.

Děkuji i zástupcům města, že nebrali naši akci na lehkou váhu a připojili se k nám, pevně věřím, že tím, že se do akce zapojili a na vlastní oči viděli jak to v naší Orlové vypadá bude příští ročník akce Ukliďme Česko ještě rozsáhlejší a že se budeme moci rozdělit do více lokalit, ve kterých se nacházejí černé skládky.

Můj dík také patří panu Ing. Hájkovi z odboru životního prostředí za konzultaci, paní Vandě Kratochvílové (vedoucí průmyslové ekologie a v poslední řadě i panu Ing. Hrádkovi, který opět pomohl s konzultacemi.

Poděkování patří také těm, kteří akci sdíleli na svých „fejsbucích“, ze spolků a skupin jmenovitě SK Sporting Orlová, Hnutí Orlovák, Český červený kříž – Místní skupina OrlováInformační centrum pro mládež OrlováMěstská knihovna Orlová, hospoda Orel Orlová a z politických stran hnutí ANO, tohle je Orlová a ČSSD Orlová.

Byl bych rád, kdyby se mezi občany rozšířila i diskuse na téma problematiky černých skládek, třídění odpadů. Byl bych rád, kdyby se prostřednictvím Městského úřadu a škol mohla rozšířit osvěta, protože je třeba „učit“ především mladé lidi, jak se správně chovat k životnímu prostředí.

S přáním hezkého dne

DROZDÍK Petr
organizátor

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..