S jakým výsledkem je dokončena kanalizace v Orlové?

Vážení čtenáři a občané,

kanalizace_topsmart_orlova_250pxzačátkem měsíce srpna jste se mohli na webových stránkách města Orlová a v článku na portálu Deník.CZ dočíst o dokončení kanalizace a o jejím zkolaudování.

Rekonstrukce kanalizace, která se v Orlové od roku 2012 skloňovala snad ve všech pádech a která si vyžádala hromadu potu a nervy místních občanů je konečně dokončena a zkolaudována.

Vzhledem k tomu, že celou stavbu provázely komplikace, které vnímaly především občané, kterých se tato stavba týkala, předali jsme vaše dotazy přímo příslušnému odboru Města Orlová.

A na co se čtenáři portálu eOrlová ptali? Co vás nejvíce zajímalo? Čtěte dále!

Jak je známo, toto dílo měla provádět dodavatelská firma SUBTERRA, která nakonec dílo nedokončila a s vážnými nedostatky musela dílo předat k dokončení Městu Orlová. Redakci i občany města zajímá následující:

S jak velkými nedodělky bylo dílo předáno?
nevím, co je známo … :), ale firma Subterra dílo dokončila v souladu se smlouvou o dílo, uzavřených dodatků a projektovou dokumentací.  Smlouva a dodatky jsou zveřejněny zde. Dílo bylo předána bez vad a nedodělků.

Byly zjištěny při dokončování díla nějaké škody způsobené na majetku města či třetích stran?
Během realizace byly hlášeny škody, které byly průběžně odstraňovány nebo byly pro nedůvodnost zamítnuty.

Jak velké náklady navíc muselo město vynaložit, aby dokončilo kanalizaci?
Město Orlová nevynaložilo žádné náklady navíc na dokončení kanalizace. Celková cena po všech vícepracech a méněpracech byla o 22 mil nižší.  Část uspořených nákladů město investuje do opravy komunikací po kanalizaci.

Eviduje Město Orlová nějaké žádosti na uplatnění odškodného za způsobené komplikace, otřesy, prašnost, poškození majetku atp. od občanů? Pokud ano, kolik takových žádostí evidujete a v jaké výši se budou škody pohybovat a z čeho budou tito poškození uspokojení.
Škody byly průběžně  odstraňovány nebo zamítnuty. Za odstranění škod je dle smlouvy odpovědný zhotovitel. Jednotlivé případy byly posuzovány individuálně  a řešeny v souladu s  předpisy.

 

Jak pokračuje spor se společností SUBTERRA, která dílo nedokončila, vede Město Orlová proti této společnosti nějaké řízení o náhradu škody či porušení smlouvy?
Žádný spor se společností SUBTERRA město Orlová nevede ani žádné řízení o náhradu škody nebo porušení smlouvy. Městu Orlová nebyla způsobena žádná škoda. Cena neopravených komunikací byla odečtena ze smlouvy ve výši 30 mil.  Město Orlová komunikuje se společností v rámci poskytnutých záruk.

 

Jakým způsobem Město Orlová informuje své občany, aby se připojili ke zkolaudované kanalizaci? Na stránkách města jsem v nějakém hlavním přehledu informaci nedohledal, v posledních Orlovských novinách také, pouze článek v Deníku
V téměř každých Orlovských novinách je článek ke kanalizaci, min. jednou měsíčně  je reportáž v Orlovském expresu, na stránkách města kromě aktualit  je samostatná sekce a všechny nemovitosti obdržely do schránek podrobný leták, jak postupovat při napojování.   Všichni zaměstnanci odboru rozvoje a investic a odboru výstavby denně zodpovídají  dotazy k napojování.

Tímto děkujeme paní Ing. Martině Szotkovské za odpovědi na naše otázky.

 

DROZDÍK Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..