Za uplynulý víkend dopravní policie řešila 496 přestupků za které řidiči zaplatili 337 tis. korun.

Za uplynulý víkend dopravní policie řešila 496 přestupků za které řidiči zaplatili 337 tis. korun.

9.5.2016 0 Od DROZDÍK Petr

Vážení čtenáři,

minulý víkend probíhala v rámci Moravskoslezského kraje velká dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojilo pětadvacet služebních vozidel a několik služebních motocyklů, kteří vyjeli na krajské silnice.

Účelem takto rozsáhlé dopravně bezpečnostní akce je snížit narůstající nekázeň a počet tragických dopravních nehod na pozemních komunikacích našeho kraje. Za první čtyři měsíce na silnicích regionu zemřelo celkem 21 osob. V předcházejícím roce, za stejné období, to bylo celkem 13 osob.

Policisté služby dopravní policie krajského ředitelství, ale i z jiných krajů, tzv. auto-teamy, se zaměřili zejména na dodržování povolené rychlosti, nesprávné předjíždění, způsob jízdy, jízdu v pruzích. Samozřejmě kontrolovali i přítomnost látek ovlivňující schopnost řídit, alkohol i návykové látky.

Za dva dny policisté zkontrolovali bezmála 1 200 vozidel a zjistili celkem 496 přestupků v dopravě. Řidiči  – přestupci blokovou pokutou zaplatili 337 000 Kč, oznámeno pak bylo 35 přestupků správnímu orgánu.

dopravní policie

Nejvyšší počet řidičů, kteří porušili zákon o silničním provozu, se rekrutují ze skupiny těch, kteří jezdí rychle. Z uvedeného počtu přestupků nedodrželo předepsanou rychlost celkem 393 řidičů. Ve třech případech policisté zjistili, že řidiči jsou pod vlivem alkoholických nápojů. Z toho u jednoho řidiče zjištěná hodnota překročila jedno promile.

Deset řidičů jelo nepřipoutáno bezpečnostním pásem. Osm vozidel nevyhovovalo technickému stavu. Mezi hříšníky byli i řidiči, kteří vyjeli na dálnici bez známky. Konkrétně hovoříme o sedmi řidičích, kteří zaplatili bezmála šest tisíc korun formou blokových pokut.

 

Zajímavosti z kontrolovaných silničních úseků

Během dopravně bezpečnostní akce bylo změřeno sedm řidičů, kteří překročili nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více. Za tento přestupek jim hrozí sankce od správního orgánu. Hovoříme o pokutě v rozmezí od 5000 do 10000 Kč, plus zákaz činnosti 6 měsíců až 1 rok.

Policisté zastavili řidiče vozidla k řešení přestupku, který místem s předepsanou rychlostí 50 km/hod. projížděl zaznamenanou rychlostí 96 km/hod., nadto měl pozitivní i dechovou zkoušku na alkohol.

U jiného řidiče vozidla byla zaznamenaná rychlost přesahující sto, konkrétně v místě s předepsanou rychlostí pro obce, řidič jel 104 km/hod.

Kontrolován byl i jeden nenapravitelný cizinec. Jeho zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla pozitivní. Hodnota se zastavila pod hranici jedné promile. Lustrací policisté zjistili, že tento muž již v minulosti usedl za volant opilý.

Na silnicích byli kontrolováni i motorkáři a předpisy silničního provozu porušili celkem čtyři.

Jeden motorkář jezdí po silnicích bez značky a svou jízdou ohrožuje nejenom sebe, ale i spolujedoucí. V sobotu během kontrol svou bezohlednou jízdou se snažil policistům ujet. Jel rychle a bezohledně a jenom šťastnou náhodou se nikomu nic nestalo.

 

 I když ujel, motorku nemá

Jedna z hlídek jela po silnici I. třídy ve směru na ostravskou městskou část Poruba. Vozidlový radar zaznamenal projíždějící motocykl, který jel rychlostí přesahující 150 km/hod. Policisté také zaznamenali, že stroj nemá registrační značku. I přes světelné i zvukové znamení k zastavení, motorkář zrychlil. Policisté motocykl pronásledovali několika ulicemi, po projetí jednoho z kruhových objezdů, motocykl ujel. Po nějakém čase jiná hlídka AUTO-TEAMU hlásila, že na jedné čerpací stanici je motocykl, který odpovídá popisu dříve ujíždějícího stroje. Předpoklad policistů byl potvrzen. Motorkář na místě nebyl. Šetření v této věci pokračuje příslušným oddělením.

 

Tiskovou zprávu portálu eOrlová poskytla por. Mgr. Zlatuše Viačková