Vedení Moravskoslezského kraje si myslí, že Orlová nemá nárok na kvalitní výuku uměleckých oborů.

zus_otaznik_200pxKauza „Přestěhování ZUŠ J. R. Míši v Orlové -.Porubě budí stále větší a větší pochybnosti, které veřejnosti známých důvodů, odkrývá politické pozadí a velmi silný zájem orlovskou lidušku zlikvidovat. Kdo za tím stojí? A proč?

Mezitím, co se s Petičním výborem snažíme získat odpovědi na otázky, kdo stojí za likvidací orlovské zušky a proč? Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo neinvestovat 12,6 milionů korun na postupnou opravu ZUŠ (poznámka redakce.: uvedená investice obsahuje opravu elektroinstalace, osvětlení a zateplení budovy.) – na kterou se léta bezdůvodně kašlalo.


Namísto toho chce investovat 35 milionů na naprosto neopodstatněné  přestěhování do jiných prostor.
poznámka redakce. Částka představuje nejnovější oficiálně zveřejněné vyčíslení oprav a úprav budovy Gymnázia pro potřeby výuky ZUŠ, Pedagogicko-psychologické poradny a Těšínského muzea. V ceně není zahrnuta projektová dokumentace, vybavení ZUŠ a další investice spojené s rekonstrukcí současné budovy ZUŠ pro potřeby sociálního odboru, který chce do budovy ZUŠ umístit pacienty s Alzheimerovou chorobou.)

Ředitelka orlovské ZUŠ, Blanka Zátopková odstoupila ze své funkce. Oficiálně ze zdravotních důvodů, neoficiálně proto, že neunesla stále rostoucí tlak na její osobu v této kauze. Není divu, kritika se na ní valila ze všech stran.

Na post náměstkyně hejtmana pro odbor školství rezignovala i Věra Palková (ČSSD), jelikož v následujících podzimních volbách již nebude kandidovat. Údajně má zájem o post starostky v sousedním Bohumíně.

Není to náhoda? Překvapením je, že obě ženy zasedaly v hodnotící komisi na výběrovém řízení nového ředitele ZUŠ. Městu Orlová ale členství v hodnotící komisi nebylo dovoleno, zástupce města Orlová mohl být pouze jen jako poradní orgán. Opět náhoda?

Nesmrdí nám to tady tak trochu pocitem, že zde někdo chce prát něčí peníze?  Že si někdo chce uvolnění prostor budovy ZUŠ pojistit? Možná nám trochu napoví i výsledek výběrového řízení – z přihlášených kandidátů, mezi kterými byl např. současný zástupce ředitelky ZUŠ J. R. Míši, Martin Szymik, DiS. nebo bývalá poslankyně Parlamentu České republiky a současná učitelka, Mgr. Jana Drastichová- hodnotící komise nevybrala nikoho. Budeme spekulovat – že by žádný z kandidátů neprojevil radost z plánovaného přestěhování školy do budovy orlovského gymnázia? Nebo že kandidáti neměli dostatečné manažerské zkušenosti a kulturní cítění? Neoficiálně se má nové výběrové řízení uskutečnit těsně před volbami do Krajského zastupitelstva.

 

Bude Kraj využívat budovu ZUŠ sám, nebo ji prodá?

Co udělá Kraj s budovou, kterou opustí žáci? Pronajme ji nebo prodá? Pokud ji bude pronajímat provozovateli zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, bude jistě investovat další miliony do stavebních úprav budovy. Pokud ji ale odprodá soukromému subjektu – což je dle mého osobního názoru nejpravděpodobnější, vyplouvá na povrch další otázka: Komu a za kolik? .Mimochodem, už běží „šuškanda“, že stavební úpravy ZUŠ popř. Orlovského gymnázia má provádět nějaká stavební firma z Frýdku – Místku. Vypadá to tedy, že se už dávno rozhodlo stylem O VÁS, BEZ VÁS.

Pokud však bude budova skutečně odprodána soukromému subjektu, není jisté, že v budově orlovské ZUŠ bude skutečně zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Co když si to nový vlastník budovy rozmyslí?
Náměstkyně hejtmana Věra Palková (ČSSD) na zasedání zastupitelstva Kraje, které se uskutečnilo 15. prosince 2015, zcela jasně řekla: „zdálo se nám předčasné, zařazovat jakoukoliv investici do ZUŠ, protože, to zateplení tam bude jistě potřeba, protože tu budovu bude s největší pravděpodobností využívat odbor sociálních věci, ale tam bude potřeba i generální oprava, a chceme požádat také ministerstvo životního prostředí a pokusit se o dotaci z evropských projektů.

Jenže, potřeba sociálního odboru může také znamenat to, že místo nemocných mohou v budově ZUŠ přebývat také nepřizpůsobiví občané nebo uprchlíci. Jestli se tedy vedení města Orlová a jeho občané smíří s tím, že v Orlové zanikne kvalitní výuka uměleckých oborů, smíří se s také s tím, že zde můžeme mít i uprchlíky? Je tohle opravdu Orlové jedno?

 
Lež číslo 1 – Krajský úřad vše konzultuje s místní samosprávou

Náměstkyně hejtmana, Palková (ČSSD), také na zastupitelstvu 15. prosince 2015 řekla, že „Jsou tady ještě jednání se sociálním odborem, který v Orlové zřídil také několik příspěvkových organizací a hledáme společně nějaké řešení a vše konzultujeme s místní samosprávou, abychom všechny kroky dělali s souladu s nimi.
Když však Petiční výbor o tomto hovořil se starostou Orlové, Ing. Tomášem Kučou (ČSSD), on sám o takových jednáních nevěděl. Podotkl však, že pokud chce Kraj někde umístit zařízení pro sociální účely, velmi ochotně jim nabídne prostory bývalé Zvláštní školy, popř. volné prostory v Obchodní akademii.

Náměstkyně Palková také na jednáních všech zúčastněných stran (Petiční výbor, Krajská samospráva, Městská samospráva) prohlásila, že bez souhlasu města, žádný krok na likvidaci budovy ZUŠ nepodniknou. Najednou souhlas Orlové Kraj nepotřebuje?

 

Lež číslo 2 – Účelová inspekční zpráva České školní inspekce.

Ve dnech 5. – 9. prosince 2015 proběhla na orlovské „zušce“  školní inspekce. Která uvádí ve své zprávě následující „šokující“ zjištění:

Převažuje vysoká nezaměstnanost a spíše konzumní způsob života.

V této části města je zaznamenána vysoká kriminalita, což může být důvod pro rodiče žáků, proč raději zvolí volnočasové aktivity v základních školách v místě bydliště.

Problémem může být také dostupnost školy vzhledem k její poloze na okraji města. Žáci jsou převážně odkázání na doprovod rodičů nebo prarodičů, což značně komplikuje nejen docházku, ale i sestavování rozvrhů hodin v časných odpoledních hodinách.

 

Odkud tyto informace ČŠI čerpala? Podle vyjádření, které mi na můj dotaz zaslala Česká školní inspekce, zpráva čerpala z následujících zdrojů:

1) Koncepce rozvoje kultury Města Orlová na období 2014 – 2020 (konkrétně strana 24 se týká ZUŠ včetně SWOT analýzy).

2) Anketa týkající se bezpečnosti ve městě, která se uskutečnila ve dnech 19. 5. – 31. 5. 2015 (zpracovával Petr Drozdík)

3) Pracovní porada všech zaměstnanců dne 26. 5. 2015

4) Zápis z pedagogické rady.

 

Na tyto body jsem se zaměřil a začal jsem pátrat a zjišťovat. Postupně si tedy rozebereme jednotlivé body, o které se zpráva ČŠI opírá a které mají jistě zásadní vliv na přestěhování výuky ZUŠ do budovy Obchodní akademie

 

Ad1)
Většina bodů, které jsou považovány za slabé stránky školy (nedostatek financí, provozní náklady, chybějící pomůcky a vybavení učeben či nedostatek mladých pedagogů) je bohužel ukázka špatného manažerského rozhodování vedení školy. Jak již bylo v minulých článcích uvedeno. Město Orlová již dříve nabídlo ředitelce Zátopové pomoc při hledání zdrojů financí – paní ředitelka však této možnosti nikdy nevyužila.

Nezaměstnanost a sociální postavení rodin je uvedeno vedením ZUŠ jako HROZBA. Chce tím snad vedení ZUŠ říci, že v celé Orlové jsou jen sociálně slabé rodiny? Nezájem o studium uměleckých oborů.  I zde bohužel musím konstatovat, že jde o problém, který lze vyřešit na manažerské úrovni, chce to více propagace školy, využívání různých nástrojů ať už Orlovské noviny, webové stránky školy, webové stránky města, či bezplatného charakteru jako je sociální síť Facebook – prezentace je však buď nedostatečná, informace o kulturních akcích jsou zveřejňovány pozdě a o nové nástroje jako je Facebook apod. ředitelka zájem nemá.

Špatné umístění školy mimo centrum města, špatná doprava ke škole a nebezpečná lokalita v okolí školy. Rodiče mají obavy o děti v pozdních hodinách.
Tento argument jsem ověřoval jak u Policie ČR, tak i u Městské policie Orlová. Velitel MP Orlová, pan
Ing. Roman GALIA ve svém prohlášení tato tvrzení odmítá, ba naopak tvrdí, že větší kriminalita se vyskytuje právě v blízkosti Gymnázia Orlová, do které chce zřizovatel ZUŠ stěhovat (konkrétně jde o lokality kolem HM Albert, Městského úřadu a Nemocnice Orlová).

por. Mgr. Zlatuše Viačková, z Policie ČR se s tímto vyjádřením ztotožňuje, když v odpovědích na mé otázky uvádí, že mezi nejrizikovější lokality z hlediska kriminality patří městská část Lutyně a sídliště V. etapa. Zmiňuje se sice i o městské části Poruba, ale dodává, že v období 2009 – 2015 nebyl řešen ani jeden čin na dětech ve věku do 18 let. Naopak ve stejném sledovaném období se v okolí orlovského Gymnázia a Obchodní akademie v posledních letech řešily krádeže bot, jízdních kol, peněženek či vloupání do šatních skříněk.

SWOT analýza, na kterou se ČŠI odvolává, poskytnuta nebyla.

 

Ad2)
Na jednu stranu mne velmi těší, že anketu, kterou jsem dal v Orlové do oběhu v květnu 2015, používá pro své potřeby i takový orgán jako je Česká školní inspekce, ale na druhou stranu, opravdu lze výsledek ankety, které se celkem zúčastnilo na 430 respondentů (z toho 92 z městské části Poruba a 306 z městské části Lutyně) považovat za HROZBU?

 

Ad3)
Pracovní porada byla zřejmě svolána na základě údajného incidentu, který se měl stát 20. května 2015. Mělo dojít k napadení žákyně skupinkou mladších žaček romského původu. Na základě toho svolalo vedení ZUŠ Pracovní poradu, které se účastnil velitel Městské policie Orlová, pan Ing. Roman Galia a manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor, pan Mgr. David Pěntka. Řešil se nejen výše uvedený incident, ale také šikana, bezdomovci, fetující a nebezpečné okolí školy.

Dle vyjádření velitele MP Orlová dokument „Pracovní porada …“ je sepsán nepřesně a je vytržen z kontextu.
Dále upřesnil, že žádný incident s přepadenou dívkou neřešili a neřešili ani žádný jiný incident v okolí orlovské zušky za poslední 3 roky !

Dále uvádí, že na žádost ředitelky ZUŠ byly nasměrovány kamery tak, aby mohla MP Orlová posoudit možná rizika, výsledek však byl negativní. Celé vyjádření zavřel s tím, že MP Orlová nepovažuje okolí ZUŠ za nebezpečnou lokalitu.

Drogy, fetující či obtěžování bezdomovci v okolí ZUŠ, nebylo rovněž prokázáno. Svědčí o tom zpráva protidrogového koordinátora, Policie ČR i sociálního odboru města Orlová, který „komunikuje“ se spoluobčany bez přístřeší.

 

Ad4)
Z dokumentu Zápis z pedagogické rady nelze vyčíst nic podstatného, co by souviselo s nutností hledat studentům ZUŠ jiné prostory. Za zmínku snad stojí jen diskuse nad proběhlým náborem nových „talentů“ a Výzkumu hudebnosti, který se odehrával v září 2016. K tomu bych se snad jen odkázal na předchozí článek, ve kterém je i malá video reportáž o tom, jak nábor probíhal. Bohužel, opět budeme hovořit o nedostatečné propagaci, letácích na okraji města a hledání „talentů“ nikoliv zájemců o studium hudebních oborů.

Lež číslo 3 – „Krásná“ reportáž České televize.

Tady bych chtěl tomu, kdo inicioval námět na reportáž České televize upřímně, a z celého srdce pogratulovat. Protože tak brilantním způsobem zneužít a dostat na lopatky Petiční výbor, který se snaží zachránit kulturní dědictví našeho města, unikátní budovu, kterou nám závidí ředitelé ostatních zušek, kvalitní výuku uměleckých oborů, kterou provází jména několika nadaných umělců, je opravdu dobrý zásah.

Členka Petičního výboru, paní Táňa GROCHOLOVÁ byla společně se starostou města a velitelem MP Orlová požádána o rozhovor, který se týkal tématu přestěhování výuky z prostor ZUŠ. Rozhovoru se také zúčastnila i samotná ředitelka Blanka Zátopková. Redaktorka České televize na otázku, kdo inicioval tuto reportáž, řekla, že ČT si sama sonduje weby a tohle téma jim přišlo zajímavé. Paní Grocholová tedy nastínila podstatu vzniku Petičního výboru a proč o ni tak bojujeme.

Výsledek reportáže? To podstatné bylo vystřiženo a nebylo odvysíláno, ani rozhovor s velitelem MP Orlová, který odpovídal na otázku týkající se kriminality v okolí ZUŠ, také Česká televize neodvysílala. Jestli bylo odvysíláno všem, co řekl redaktorce starosta Orlové Kuča, není zatím portálu známo.

Dle vyjádření Táni Grocholové byla reportáž manipulací s veřejným míněním ve prospěch zřizovatele ZUŠ a orlovského gymnázia. „Vysílaný záznam vyzněl jako propagace schváleného záměru zřizovatele J. R. Míši Orlová, stěhovat tuto školu ze současného objektu do objektu Obchodní akademie Orlová, jejímž zřizovatelem je rovněž MSK. Na žádost redaktorky jsem se účastnila natáčení reportáže v ZUŠ jako členka Petičního výboru s cílem informovat o aktivitách a výsledcích jednání petičního výboru k petici o zachování výuky ve stávající budově.“

Otázkou zůstává? Byla opravdu reportáž České televize na něčí objednávku? Pokud ne, proč byla vystřižena zcela zásadní fakta, která by hodila na celou kauzu úplně jiné světlo? Teď to vypadá, že se všichni plácáme po ramenou, jak bude Orlová hrdá na to, že budeme mít místo kvalitní umělecké školy zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

 

Má město Orlová svázané ruce?

Rada města zaslala otevřený dopis vedení Kraje k záměru přemístění ZUŠ J. R. Míši do prostorů Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, ale položme si otázku, bude tento dopis, navzdory skutečnosti, že se „likvidace“ orlovské „zušky“ opírá o lživé informace o vysoké kriminalitě, rizikovém prostředí atd. – dostatečným vyslovením nesouhlasu?

Podle mne by vedení města mělo učinit daleko razantnější postoj a to nejen písemnou formou, ale také ve všech dostupných sdělovacích prostředcích a uvést věci na pravou míru.

Možná se pletu, ale Město Orlová má přece jen jedno „eso“ v rukávu, a tím jsou pozemky, na kterých budova ZUŠ stojí. Pozemky totiž patří městu, takže, pokud by šlo do tuhého, mohlo by případné stavební práce touto cestou bojkotovat. V každém případě se již vedení Města několikrát nechalo slyšet, že o orlovskou zušku budou bojovat.

Proč Kraj nevyužije nabízených prostor v budově Gymnázia, když je zde již potřebné vybavení (kuchyň s jídelnou) zde by stačila daleko menší investice pro potřeby zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Je důležité si také uvědomit, že pavilony, které se žákům ZUŠ v budově Obchodní akademii nabízí, nejsou z hlediska kapacity dostatečné. A tím pádem dojde ještě k dalšímu zbytečnému snížení počtu žáků, kteří orlovskou lidušku navštěvují. Nemluvě o tom, že vzniknou další náklady spojené s pronájmem prostor pro různé koncerty a soutěže. Pokud se přestanou nabírat noví uchazeči o studium, můžeme otevřeně hovořit o účelové likvidaci kvalitní výuky uměleckých oborů, která má v Orlová letitou historii.

 

Kam dál?

Město Orlová, Petiční výbor a jeho podporovatelé se nevzdávají, chtějí bojovat do posledního dechu. Na řadě je ministrině školství, Kateřina Valachová, které byl zaslán otevřený dopis a ve kterém je požádána, aby se s celou kauzou seznámila.

V pondělí 20. června se uskuteční 15. Zasedání zastupitelstva Města Orlová a následně 23. června Zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, na kterém by se mělo rozhodnout o celém záměru orlovskou ZUŠ přestěhovat.

Oba jednání budeme sledovat.

Pokud chcete podpořit zachování současné výuky orlovské základní umělecké školy, připojte se na Facebook stránku a šiřte mezi své přátele články, které se této nešťastné věci týkají.

DROZDÍK Petr

2 komentáře

  • Eva on 16.6.2016 at 11:06
  • Reakce

  Dobrý den,
  zajímalo by mě co chtějí udělat i z této budovy. V Orlové se ruší všechny školy, které tady byly řadu let. Lidová škola umění má krásné sály, třídy uzpůsobené k výuce, ale vše se zruší. Vždyť nedávno se tam měnily okna. Takže již do budovy kraj nějaké peníze investoval.
  Totéž se udělalo s Obchodní ekonomickou školou.
  Takže do Orlové už nebudou dojíždět ani studenti z okolí a stane se z ní město důchodců a nezaměstnaných.
  Vzdělání bohužel není tak výdělečné jako hospody a herny kterých je v Orlové hodně. A od toho se vyvíjí úroveň obyvatel Orlové a vedení města Orlové.

  1. Dobrý den paní Evo,

   Obchodní akademie i ZUŠ Orlová je zřizovatelem Moravskoslezský kraj. V současné budově ZUŠ chce její zřizovatel udělat zařízení pro léčebnu nemocných s Alzeimerovou chorobou. Město Orlová nabízelo pro tyto účely Kraji dvě budovy, jak budovu obchodní akademie tak i budovu bývalé zvláštní školy, bohužel z nějakého důvodu si MSK trvá na budově orlovské ZUŠ.

   Petiční výbor a ostatní občané, kteří se v této věci angažují bojují o to, aby Kraj neignoroval přání občanů Orlové a vedl s nimi konstruktivní dialog na záchranu orlovské ZUŠ. Dne 23. června proběhne poslední zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které má o záměru rozhodnout. Budeme samozřejmě přítomni a pokud nám bude dovoleno, budeme veřejně před zastupiteli orlovskou ZUŠ obhajovat.

   Pokud chcete, přijďte také, čím více Orlováků bude na zastupitelstvu, tím lépe.

   DROZDÍK Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..