Letošní 4. ročník Ukliďme Česko – Ukliďme Orlovou byl ve znamení dětí.

13.4.2017 0 Od DROZDÍK Petr

Příjemné odpoledne,

v sobotu 8. dubna se konala již po čtvrté celorepubliková akce Ukliďme Česko – Ukliďme Orlovou, která má své příznivce i v Orlové. Musím říci, že letos jsem zvažoval, zda se ročník neposune na další týden, ale když nyní vidím předpověď počasí, zřejmě by to bylo jedno.

Nepřízeň počasí, která nás provázela již od čtvrtku některé registrované dobrovolníky odradila. celkem se nám zaregistrovalo 120 dobrovolníků, k Domu dětí a mládeže v Orlové – Lutyni i tak ale dorazilo na 65 dobrovolníků. Velkým překvapením byla účast dětí, kterých bylo letos víc, než dospělých. Do letošního ročníku se totiž zapojil místní Klub českých turistů Orlová,  florbalisté klubu 1. Fbk. Eagles Orlová, Dětský parlament Orlová a také Český červený kříž Orlová. Lokality byly vzhledem k počtu a věku účastníků proto přizpůsobeny, aby se nestal žádný úraz a aby byly děti se svým vedoucím pohromadě.

I letos se akce aktivně zúčastnil starosta Orlové, Ing. Tomáš Kuča, který spolu s ostatními dobrovolníků

Český rybářský svaz MO Orlová si vzal na starosti Kozí Becírek, Balatony, Starou Cihelnu a Vichřok. Jim také patří i dík za pomoc s organizací akce. Společně s orlovskou restaurací Orel uvařili pro dobrovolníky výborný guláš a pomohli s jeho vydáváním. A kupodivu guláš chutnal i dětem, které si chodily i přidávat 🙂 Takže Josefe … doufám, že Tě to hřeje u srdce – děkujeme !

Zdravé město Orlová pro děti zajistilo malé občerstvení v podobě tatranky a džusu.

Z celkového počtu 17 vytipovaných lokalit, za které děkujeme i paní Ing. Denise Nitschové se nakonec podařilo uklidit 12. 5 zbývajících se nepodařilo z důvodu kapacity a věku účastníků zvládnout. Což je škoda, pevně věřím, že kdyby nám počasí přálo, zvládli bychom všechny – přece jen nám chybělo na 20 dospěláků 🙂

Celkově se v sobotu podařilo nasbírat 7,42 tun odpadu a 30 ks pneumatik.

Společnosti SMO, městská akciová společnosti bych chtěl poděkovat za materiální pomoc a také za přistavení kontejnerů a následnou likvidaci odpadu. Další dík patří Domu dětí a mládeže Orlová za poskytnutí prostor pro letošní ročník.

Za zmínku také stojí i letošní účast (SDH Orlová – Poruba), kteří pod vedením pana Moldřika zahájili úklid jedné z lokalit Orlové již 1. dubna.

Závěrem …

Jsem velmi rád, že se nám opět podařilo udělat nějaký ten kus práce a pomoci Orlové od nashromážděného odpadu. Jsem také rád, že se do akce zapojují místní kluby a spolky, že se zapojují i děti. Však jde také o naše budoucí generace, které když naučíme dobře se chovat a vážit si životního prostředí … nebudou snad v takovém hojném počtu vznikat černé skládky a budeme odpadky odkládat na místa, která jsou k tomu určena.

Příště se vynasnažím dříve oslovit další organizace v našem městě a také firmy, které zde působí, aby se zapojily do společné akce, která má své výsledky. Rád bych chtěl také posunout komunikaci se společností Lesy České republiky a Povodí Labe, a to zejména na pomoci fyzické. Takový les na „Tyršovce“ na Orlové 1 je ve velmi nepříznivém stavu a bylo by tam potřeba opravdu hodně dobrovolníků.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na letošní akci podíleli a těším se na další ročník v roce 2018 – tentokrát již pátý. Byl bych rád, kdyby svou účast zvážily i naše školy a pokusili se zařadit tuto akci do svého programu. Nejde jen o dobrou věc, ale i školy mohou v rámci této akce soutěžit o hodnotné ceny (exkurze apod) V letošní soutěži, kterou pro dobrovolníky připravil hlavní organizační stan se soutěží až do konce dubna o fotoaparáty, tiskárnu a videokameru. Takže neváhejte a posílejte své foto úlovky či videa ať máte možnost něco hezkého vyhrát.

 

DROZDÍK Petr

VIDEO

…. připravujeme

 

FOTOGALERIE