Místo jednoho opraveného náměstí chce mít Orlová rovnou dva.

4.5.2017 2 Od DROZDÍK Petr

Hezkou středu Orlová!

jak již někteří z Vás víte, humanizace – nebo chcete-li – rekonstrukce Náměstí 28. října si vyžádá hodně úsilí a je časově náročná. Město Orlová pro své občany však chystá další projekt a to revitalizaci druhého náměstí – toho vedle komplexu Morava v Orlové – Lutyni. To by mělo sloužit občanům již daleko dříve a mělo by alespoň trochu vynahradit současné rozkopané náměstí.

Na internetu probleskly pouze základní informace týkající se rekonstrukce náměstíčka u komplexu Moravy, redakce se proto ptala na další podrobnosti přímo vedoucí odboru rozvoje a investic Města Orlová, paní Ing. Szotkowské. Zajímalo nás především, zda v průběhu stavby mohou občané očekávat nějaká další omezení např. na chodnících apod. Zda rekonstrukce náměstíčka nějak zasáhne do současného areálu dětského hřiště při základní škole Školní a jaké možnosti najdou na novém náměstíčku u Moravy rodiče s dětmi, přece jen je stav některých pískovišť a hracích zón v Orlové v žalostném stavu.

Město Orlová má v tuto chvíli zpracovanou pouze studii, která nyní musí být rozpracována do projektové dokumentace, etapizována dle finančních možností města a legislativních procesů (povolení stavby) a v neposlední řadě zadána ve výběrovém řízení zhotoviteli.“ uvedla na začátek vedoucí odboru Szotkowská.

Studie (zdroj: Město Orlová)

V první etapě se bude projekt soustředit na zpevněné plochy a veřejné osvětlení. Případné doplnění o další prvky by přišlo až v dalších etapách.

Během stavby bude samozřejmě zakázán vstup na staveniště a dojde k omezení průchodu. Případné trhy by měly pokračovat ve stávajícím režimu. V majetku města je budova MŠ 859, která bude v letošním roce zateplována.  O jiných úpravách se nyní neuvažuje.“

Úpravy nebudou zasahovat do dětského hřiště. Uvažuje se o vybudování  nějakého prvku (např. lezecké stěny), který by opticky aktivní zónu hřišť od klidové zóny oddělil.“

Náměstíčko u Moravy by mělo plnit spíše účel klidové zóny o hracích prvcích se spíše neuvažuje, aby nebyla nenarušována její funkce. V projektu, který nese název „Humanizace centra“ se počítá také s novou zelení i prostorem pro místní trhy

 

Náměstíčko u Moravy není jediným projektem který Orlovou čeká

Město Orlová se činí ale i v dalších projektech, kterými chce zpříjemnit Orlovanům pobyt v našem městě. V plánu je např. zastřešení areálu letního kina a také prolézačku (lanovou dráhu) v nově rekonstruovaném lesoparku u letního kina. Tyto projekty jsou samozřejmě závislé na finančních prostředcích, takže budeme držet palce, aby se na tyto plány podařilo získat příslušné finanční prostředky a byly realizované co nejdříve.

Zdroj: FB Ano, tohle je Orlová

DROZDÍK Petr