Nejhorší scénář pro orlovskou zušku? Zbourat

Vyplývá to alespoň z posledních jednání, kterých se redakce zúčastnila a také z informací, které má k dispozici.

Představitelé Města Orlová, s nimi všichni rodiče, příznivci hudby a uměleckého vzdělávání byli dlouhou dobu v očekávání – kam se posune vývoj budovy orlovské základní umělecké školy po 21. zasedání bývalého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde se Petičnímu výboru ve spolupráci s Městem Orlová podařilo odložit projednávání budoucnosti orlovské základní umělecké školy. Čekalo se nejen na pozitivní posun kauzy orlovské ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě, ale také na jmenování jejího nového ředitele. Jak všichni dobře víme, údržba, opravy a revitalizace objektu školy je zanedbaná, což je jednoznačně odpovědnost zřizovatele – KÚ MSK a bývalého vedení školy. Z posledního jednání, které se konalo přímo na KÚ MSK s hejtmanem, prof. Ing. Ivo Vondrákem, překvapivě vyplynulo, že orlovské zušce nehrozí jen stěhování do menších prostor, ale také zbourání stávající budovy.

Podle studie z roku 2016 (redakce má studii k dispozici), zpracované dle objednávky ředitele GOA
Mgr. Kubínka na přestavbu OA (obchodní akademie), se počítá s investicí 33,8 mil. Kč. Tato studie však neobsahuje náklady na projektovou dokumentaci, na vybavení, ale také opravy, údržbu nebo revitalizaci budovy OA, jejíž stáří je stejné jako u orlovské ZUŠ. Takže toto číslo, představující náklady, jistě není konečné. Otázkou zůstává, proč plánoval KÚ MSK tak složitou rekonstrukci OA, když jsou i jiné přijatelné varianty řešení, které si však nedokázal připustit.

Jednání se zřizovatelem byla „hluchá“

Petiční výbor, který aktivně a neúnavně jedná již přes dva roky o zachování stávajících prostor orlovské ZUŠky s vedením Města Orlová, zastoupeným starostou Ing. Tomášem Kučou (ČSSD), byla za přítomnosti portálu eOrlová již dříve podniknuta řada jednání se zřizovatelem – KÚ MSK, a to jak s bývalým hejtmanem MSK Miroslavem Novákem (ČSSD) a náměstkyní hejtmana pro školství a sport
Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), tak současným hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem CSc. (ANO) a náměstkem hejtmana pro školství a sport – Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS).

Cíle jednání byly vždy stejné – zdůraznit, že budova orlovské ZUŠky byla léta velmi významnou ikonou kulturního vzdělávání města Orlová a nyní je jí ze strany zřizovatele „pohrdáno“ a v poslední řadě, vedení konstruktivního dialogu všech zainteresovaných stran, které povedou k nápravě zanedbaného stavu budovy. Pohled úřadu kraje, byl vždy a je veden pouze z hlediska nákladů na provoz, aniž by se zabýval jinými variantami financování, což logicky vzbuzuje mnoho otazníků. Jako jeden z příkladů můžeme uvést aktuální  Výzvu č.: 70 Ministerstva životního prostředí. Proč se zřizovatel nesnaží pro školu získat finanční prostředky z tohoto fondu není jasné.

Cílem bylo také prosadit lepší zacházení s tímto kulturním dědictvím a více zájmu o samotné žáky. Zdůrazňujeme, že případné zbourání budovy – tento záměr zazněl na poslední schůzce s hejtmanem a náměstkem pro školství – by bylo hrubě nezodpovědným krokem zřizovatele směrem k rodičům, samotným žákům orlovské ZUŠky a nepochybně také občanům našeho města. Vždyť i ředitelé okolních zušek nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co se s budovou plánuje. V neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že bývalé vedení kraje dalo na 21. zasedání zastupitelstva KÚ MSK vedení Města Orlové jasný slib „že kraj nebude jednat proti vůli Města Orlová

 

Konkurzní řízení pro obsazení pozice ředitele ZUŠ J. R. Míši

Dne 24. 5. 2017 proběhl konkurz pro obsazení pozice ředitele ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě. Z veřejně známých informací ovšem vzešly také významné pochybnosti k osobě Krajem vybraného kandidáta.

Na základě toho, dne 29. 5. 2017 garant petičního výboru podal na KÚ MSK prostřednictvím datové schránky a e-mailu námitku k znalosti osoby vybraného kandidáta a dále také ve smyslu zákona 106/1999 Sb. požadavek na informace týkající se činnosti vítězného kandidáta v příspěvkových organizacích MSK.
V námitce také požádal o zrušení konkurzního řízení.

Předpokládalo se, že Rada kraje vezme vznesenou námitku v potaz a bude z její strany podrobně prozkoumána. Kandidát byl však i přes negativní informace o jeho osobě Radou kraje do funkce ředitele orlovské ZUŠ potvrzen.

Vybraný kandidát již v roce 2012 uspěl v konkurzním řízení na obsazení funkce ředitele ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově, ale konkurz byl následně krajem zrušen pro odpor pedagogů zmíněné školy, především pro záporné skutečnosti týkající se tohoto vybraného uchazeče, na které právě nyní poukázal i garant petičního výboru.

 

Hejtman nedodržel svůj příslib

Příslib, který hejtman KÚ MSK dal představitelům Města Orlová – starostovi Ing. Tomáši Kučovi, místostarostce Ing. Petře Jenčmionkové a členům petičního výboru, dodržen nebyl.

Na posledním jednání konaném 9. 5. 2017 na KÚ MSK sdělil hejtman jakýsi rozpočet zřizovatele na opravu současné budovy ZUŠ J. R. Míši, která by měla údajně vyjít na cca 74 mil. Kč Dále všechny přítomné seznámil s tím, že přestěhování výuky do prostor OA a její modernizace pro Kraj vychází daleko levněji. Opuštěné budovy by se měly např. nabídnout k prodeji nebo zbourat. V reakci na nesouhlas přítomných s výše uvedeným řešením hejtman připustil, že novému řediteli nabídne lhůtu 6 měsíců, během které by měl novou koncepcí rozvoje školy zřizovateli dokázat, že se zřizovateli vyplatí do současné budovy ZUŠ dále investovat. Uvedený příslib však podle našich informací na konkurzu, který se uskutečnil  24. 5. 2017 naplněn nebyl. Podle informací, které máme od jednoho z kandidátů, jej konkurzní komise nepřipustila. Stejně tak možnost otevřít nové obory. Využití volných pavilonů bylo výběrovou komisí rovněž zpochybněno s odůvodněním, že by to stejně mnoho finančních prostředků nepřineslo, apod. Co je tedy podle hejtmana Vondráka a náměstka Folwarczneho záměr, který je přesvědčí o tom, že se do budovy vyplatí investovat, když ne její další rozvoj?

 

Co bude dál?

Nyní nezbývá než čekat, až KÚ MSK odpoví na vznesenou námitku a na podanou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. petičnímu výboru. Podle toho bude také následně výbor patřičně reagovat. Poskytne široké veřejnosti, rodičům a přátelům školy příslušné získané informace. Je velmi důležité, aby do funkce ředitele orlovské ZUŠ byl vybrán takový člověk, který je a bude schopným manažerem, který školu povede dál, kupředu a bude ji rozvíjet v rámci možností uměleckého vzdělávání. A nikoli naopak!

 

Petiční výbor vyzývá občany Orlové i pedagogy

Je zapotřebí se spojit, občané Orlové musí dát jasně zřizovateli orlovské zušky najevo, že si nenechá jen tak bourat budovy, které patří k její historii a kultuře. Za současný stav zanedbané budovy musí nést někdo odpovědnost!  Město Orlová nemůže nést břímě samo a Kraj se nesmí svým občanům postavit zády.

Petiční výbor tedy vyzývá občany Města Orlová a také pedagogy, aby se spojili. Budeme rádi, když se k nám přidáte, čím větší sílu a odhodlání budeme mít, tím snáz dosáhneme pro budovu orlovské základní umělecké školy to, co si zaslouží. A nejedná se jen o budovu zušky, Orlované mají nyní jedinečnou možnost ukázat vedení Kraje, že chceme, aby i Orlová byla městem, které bude chloubou kraje a že si jej nenecháme jen tak ničit.

Občané se mohou ozvat se zájmem o podporu či spolupráci na emailu: zachrana.zus.orlova@gmail.com nebo na stránce Facebooku.

1 ping

  1. […] ZUŠ, Blankou Zátopkovou vyčíslena rekonstrukce budovy na 20 milionů korun. 9. 5. 2017 na společném jednání na Krajském úřadě s hejtmanem Ivo Vondrákem, náměstkem Stanislavem Folwarcznym, starostou […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..