Systema Orlová tvoří novou generaci – děti se učí jak se efektivně bránit.

Systema Orlová tvoří novou generaci – děti se učí jak se efektivně bránit.

16.2.2017 0 Od DROZDÍK Petr

Hezké dopoledne,

dnes jsme si pro vás připravili po delší době pokračování článku o orlovském klubu bojového umění – Systema Orlová, který vede zkušený instruktor Andrej Karafa.

Klub Systema Orlová jsme si poprvé představili v květnu 2015 a to v článku o připravovaném kurzu sebeobrany žen. Po úspěšném kurzu pro ženy, který podle Andreje splnil jeho očekávání, se připravovala další vlna a s ní, přišla i myšlenka – vytvořit kurz sebeobrany pro děti.

A protože každá aktivita pro děti a mládež je velmi pozitivní a posouvá Orlovou zase o krok dál. Zajímali jsme se, co se děti v tomto kurzu naučí a jak výuka probíhá.

Andreji, co Tě přimělo založit i kurz sebeobrany pro děti?
Samozřejmě tato otázka má více odpovědí . Skupina pro děti se plánovala již od počátku realizace našeho Gym Systema Orlová. Byla to  otázka času a hlavně technických možností. Každý klub bojových umění, který myslí svou činnost vážně a chce dlouhodobě růst, by měl vychovávat cvičence od těch nejmenších, až po své veterány.  Po dvouleté činnosti v nových prostorách, jsme vybudovali pevnou základnu a zájem o naši činnost stále roste, tudíž to byl další přirozený krok . Dotazů a zájmu o výcvik těch nejmenší stále přibývá a tak jsme si řekli, že uzrál čas na to, abychom se do toho pustili .

V neposlední řadě si myslím, že je to vhodná forma jak dětem dát možnost se rozvíjet po všech stránkách a učit se zodpovědnosti formou výcviku bojových umění,  poznání lidského těla a jeho možností. Děti potřebují autoritu a ne jen formou rodičů a učitelů, kteří jim většinou jen něco přikazují. Tady je to naopak, děti jsou plné energie se učit a mají možnost naučit se zacházet s potenciálem a energii správným směrem. Určitě je to jeden krok k vyvážení dnešní moderní počítačové doby, kdy je třeba dětem dát alternativu k virtuálnímu světu . Kolektivní cítění, poznání sama sebe, a samozřejmě zdravý a vyvážený růst těla a myšlení.“

 

 Od kolika let je možné se na kurz přihlásit a jak často probíhají tréninky?
Co se týče technických věcí skupinu jsme založili pro děti od 7let, provoz je zkušební a podle toho jakým směrem se to bude ubírat uvidíme co bude v budoucnu. Trénuje se každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 .  Čas ukáže zda se skupina rozvine a jakým směrem  se budeme ubírat. Každopádně nejsem zastáncem krátkodobých kurzů, ale trpělivé a metodické práce, které přinese konkrétni výsledky.  Nezakládám skupiny fromy zážitkových volnočasových aktivit, ale k cílevědomému růstu. Kapacita skupiny je 20 dětí a samozřejmě z profesionálního hlediska jsme vždy dva instruktoři .

V tomto okamžiku je skupina naplněna na 70% a to věčinou dětmi  členů našeho klubu.“

 

Co se děti na kurzu sebeobrany naučí a co se nenaučí?
„Určitě na začátku budeme pracovat na komplexním rozvoji pohybu a motoriky, reflexů a rovnovážném posílení těla, tak abychom dětem nepřetěžovali organismus . Přecejenom děti rostou a každý človíček je individualitou . Je to záležitost velmi citlivá a je třeba přistupovat jednotlivě, aby byl trénink vyvážený.
Prvky bojových umění budeme pomalu podsouvat ve formě hry – bez agrese a nezdravého soupeření. Naučíme je nejdřív ovládat vlastní pohyb a posílít jejich slabé stránky.  Metodika výcviku má své zakonitosti a postupně se budeme posouvat až k praktickým dovednostem sebeobrany, ale to bychom předbíhali.“

„Nenaučí se to co nebudou chtít 🙂 Ted ale vážně, nejsme sportovní oddíl, tudíž není cílem vyvolat v dětech touhu být lepší než druzí , ale touhu být lepším než jsem byl včera.“

Co říkáš na zavedení povinné sebeobrany ve školách? Myslíš, že by byla užitečná? Jaký k tomu máš názor?
„Můj názor je, že sebeobrana ano, ale ne povinně.  Mylsím, že by to měla děti lákat spíš chut, než povinnost a to je zase na vhodném přístupu učitelů.  Nepochybně zvolením vhodné metodiky se dá prostřednictvím sebeobrany dětem zvýšit právní vědomí a zodpovědější přístup ke zdraví a pochopení rizik agrese a násilí.“

 

Máte v plánu s dětmi podnikat mimo kurz i nějaké jiné aktivity, např. soustředění, závody, soutěže apod.?
„Tady bychom předbíhali čas.  Za předpokladu, že bude skupina mít tendenci se rozrůstat a bude zájem, určitě jim spestříme činnost i mimo tělocvičnu.

Plánujeme společné cvičení s rodiči, lení zájmové akce o prázdninách a podobně.“

 

Naposledy jsme spolu psali článek o sebeobraně žen. Splnil kurz tvá očekávání? Jak aktuálně pokračují dívky ?
„Skupina sebeobrany pro ženy probíhala prakticky dva roky . Čekali jsme vetší zájem, ale zklamaní určitě nejsme. Zůstalo nám 8 bojovnic, které se po naší přípravě přidali k tréninku s muži, a to je si myslím úspěch hlavně pro ně . Překonali tím počáteční obavy  z tréninku s muži. Teď jim sebevědomí roste správným směrem. Jejich tréninkové časy  teď vyplnily děti a to je pozitivní náhrada.  Tím samozřejmě nekončí výcvik  pro ženy, mohou se připojit do skupiny začátečníků. Mimo pravidelné tréninky pořádáme pravidelné jednodenní i víkendové tématické výcviky a semináře. Ženy se jich aktivně účastní a z toho mám upřímnou radost. „

 

Co nového v Systema Orlová je? Co jste za tu dobu podnikli resp. jak máte v plánu se dál rozvíjet, jakými aktivitami.
Co se týče nových událostí v Systema Orlová .  Kapacita všech skupin je teměř plná a to je pro mne zpětná vazba, že to má smysl.  Naše činnost  není jen v Orlové, ale máme mezinárodní organizaci International association of martial arts instruktors.IAMAI z.s. občanský spolek, který sdružuje instruktory bojových umění na profesionální mezinárodní úrovni. IAMAI,z.s. vznikl na dlouholeté spolupráci a funguje formou společných setkání, seminářů a víkendových výcviků po celé Evropě. (ČESKÁ REPUBLIKA,SLOVENSKO,MAĎARSKO,RAKOUSKO,POLSKO,SEVERNÍ IRSKO….atd.)

Sídlo našeho spolku je Gym Systema Orlová a já jako spoluzakladatel a president naší asociace beru za velký úspěch a čest tuto organizaci zastřešovat v Orlové. Našeho výcviku se účastní mnoho členů různých ozbrojených složek ČR  a proto se rozvíjíme i po profesionální úrovni a organizujeme řadu výcviků v bezpečnostní ochraně. Věřím, že se naše řady ještě více rozrostou a lidé vezmou zodpovědnost za bezpečí své a svých blízkých do vlastních rukou.“

 

Závěrem

Pokud vás činnost klubu Systema Orlová zajímá, můžete získat více informací o aktivitách klubu na FB stránce Gym Systema Orlová nebo na internetových stránkách:  www.systemaorlova.cz

 

FOTO GALERIE

 

DROZDÍK Petr