Přes 60 orlovských dobrovolníků uklízelo černé skládky.

Přes 60 orlovských dobrovolníků uklízelo černé skládky.

2.4.2023 0 Od DROZDÍK Petr

Letos se v Orlové konal již 7. ročník úklidové akce Ukliďme Česko Ukliďme Orlovou. Jarní termín připadl letos na Apríla a podle předpovědi počasí to tak opravdu vypadalo. Do poslední chvíle organizátor Petr Drozdík nevěděl, jestli se akce vůbec uskuteční. „Bylo nahlášeno 95 dobrovolníků, pan Tomáš Siekiera z města Orlová nám objednal z Orlovského colonialu čerstvé obložené housky po dlouhé době se přihlásilo opět větší počet dobrovolníků a počasí ne a ne se rozhodnout. Ještě večer jsem posílal SMSky, aby si alespoň na místo srazu přišli pro ty housky, kdyby opravdu lilo, s tím, že termín úklidu odložíme.“ říká dlouholetý organizátor akce Petr Drozdík Nakonec se ale počasí umoudřilo a po celou akci bylo počasí příznivé. Poprchávat začalo až až před dvanáctou odpoledne, ale to už jsme pomalu končili.“ dokončuje Drozdík

Pomáhali i žáci orlovské základní a speciální školy

Akce se nakonec celkem zúčastnilo přes 60 dobrovolníků z 95 zaregistrovaných. první část se skládala z žáků a pedagogického sboru ZŠ Jarní (těch bylo 23 žáků a 12 dospělých). Ti si úklid rozdělili na několik etap. První se konal již ve středu 29. března a druhý v pátek 31. března. Žáci uklízeli lokalitu v Orlové – Porubě, konkrétně kolem rybníku a fotbalového hřiště na ul. Lidická, dále ulici Sadovou, ulici na Stuchlíkovci a svůj úklidový den zakončili v orlovském zámeckém parku.

Velký dík patří paní učitelce Marii Šidlové, která projevila iniciativu zapojit školu do letošního ročníku úklidové akce Ukliďme Orlovou.

Den před hlavním úklidovým dnem uklízel i pan Petr Kohut z Českého svazu ochránců přírody. Ten se vydal na křižovatku Ostravská x Slezská, kde nasbíral 10 pytlů odpadu. Dalších 10 pytlů pak nasbíral o 300 metrů dál u nově vysazeného stromořadí. Pan Kohut uklízí nejen v rámci této hromadné akce, ale pravidelně po celý rok a za to mu patří nejen velký dík, ale zaslouží si i velký obdiv. Stejně tak jako pan Jaroslav Lýsek.

Pan Kohut dorazil společně se svým kolegou, panem Uherkem i na Aprílový úklidový den. Společně se pak vydali na ulici Sadovou a Janáčkovu do Orlové – Poruby.

Úklid V. etapy

hlavní část úklidu se odehrávala 1. dubnovou neděli na „páté etapě“ Konkrétně v přilehlém lesíku na ulici F. S. Tůmy. Tam se do úklidu pustilo 21 dobrovolníků včetně čtyř dětí z toho nejmladšímu byly teprve 3 roky.Původně jsme se měli sejít na Náměstí 28. října, ale s ohledem na předpověď počasí jsem na poslední chvíli změnil místo srazu rovnou na pátou etapu, kde jsou dvě lokality hned kousek od sebe. Některé aprílové počasí odradilo, ale přišli i ti, kteří se neregistrovali.“ doplňuje organizátor akce.

Z toho lesíka jsme měli zprvu obavy, jaké překvapení nás tam čeká. Ale nakonec to nebylo tak hrozné. Z elektroniky se našla stará těžká televize, tiskárna i počítač. Pak nějaké lehátko, dámská podprsenka a mnoho lahví od alkoholu a malých lahviček, patně od léčiv. V toku říčky se pak našlo několik pneumatik a buben z pračky, který ale vzhledem k zapuštění do bahna nešel vytáhnout, tak jsme jej nahlásili přes aplikaci Munipolis, aby jej pak přišli vytáhnout technické služby.“ vysvětluje průběh akce organizátor Petr Drozdík.

Pomáhali i orlovští bezdomovci

Poprvé orlovští bezdomovci uklízeli na 3. ročníku. Letos s jejich organizací pomohl jeden orlovský občan (jeho jméno redakce zná, ale nepřál si být jmenován), který se s organizátorem akce domluvil, že skupinka občanů bez domova uklidí les pod krytým bazénem na ul. Rydultowská, poté ulici K Venuši. Nakonec pětice bezdomovců zvládla i lokalitu na ul. Dr. M. Tyrše u odbočky k letišti. „Chlapi skutečně pracovali, byl vidět jejich zájem. Odměnou jim bylo občerstvení v podobě obložených housek a pití. Jsem moc rád, že se letos do akce opět zapojili a moc bych si přál, kdyby město našlo způsob, jak tyto lidi motivovat k tomu, aby pomáhali Orlovou udržovat čistou. Ne všichni lidé bez domova jsou špatní. Dovedu si představit, že za jejich pravidelný úklid by mohli dostávat např. stravenky a pro ty, kteří by se opravdu moc snažili by mohlo město najít uplatnění ve svých službách, zajistit jim tak práci a časem i důstojné ubytování. Netvrdím, že se podaří vrátit všechny zpět do normálního života, ale kdyby se to povedlo alespoň u jednoho či dvou z nich, bylo by to úspěch a inspirace pro ty další.“ říká organizátor akce Petr Drozdík

Poděkování na závěr

Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří na letošní jarní úklid černých skládek přišli a přiložili ruce k dílu. Každý pytel se počítá a já si této záslužné práce nesmírně vážím. Smekám před každým, kdo si najde ve svém volném čase prostor na pár hodin a jde dělat špinavou a těžkou práci.

Děkuji tedy Městu Orlová, městské společnosti SMO Orlová, Colonialu na náměstí, Českému červenému kříži Orlová, Studentskému parlamentu Orlová, orlovským florbalistům z 1. FBK Eagles Orlová a dalším dobrovolníkům. Jmenovitě paní Kateřině Frankové, Marii Šidlové, Žanetě Uryga, Jitce Baštínské, Lukáši Bergrovi a jeho kamarádům, Kateřině Suder, Ivaně Hoffmannové, Petře Sikorové, Jaroslavovi Lýskovi, Petru Kohutovi, panu Uherkovi, panu Ondřeji Balysovi a jeho synům, paní Ing. Denise Nietschové, panu Bc. Tomáši Siekierovi a dalším dobrovolníkům. uzavírá organizátor akce Ukliďme Orlovou, Petr Drozdík

Ahoj zase na podzim …

Jarní akce byla skvělá a určitě se opět dobrovolníci sejdou i na podzim. Bližší informace určitě zveřejníme na portálu eOrlová a to jak na webu tak i na našich sociálních sítích.

Tonáž nasbíraného odpadu v rámci jarní úklidové akce Ukliďme Česko – Ukliďme Orlovou je 2,85 tun odpadu.