Dobrovolnictví v Orlové a Petřvaldu raketově roste

Dobrovolnictví v Orlové a Petřvaldu je na vzestupu. V roce 2018 v orlovských programech ADRY přibylo celkově 23 nových dobrovolníků, kteří působí v domovech pro seniory, nemocnici nebo zařízení pro handicapované lidi. Celkově se tedy počet adráckých dobrovolníků zvýšil na 43. I v Petřvaldu se zapojilo více dobrovolníků. Počet se zvýšil na 13 tedy čtyři noví.  Za rok 2018 lidé strávili v zařízeních bezmála 1000 hodin.

Continue reading

V orlovském Kauflandu otevře O2 značkovou prodejnu

někteří z vás si již všimli, že orlovský Kaufland zdobí logo operátora O2. Byli jsme zvědaví a zeptali jsme se tedy, co se chystá.

Continue reading

43. Ročník zahrádkářské univerzity v Orlové

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abychom Vás srdečně pozvali na několik nadcházejících přednášek, které pořádá ZO ČZS, osada č.1, Orlová – Lutyně a Dům kultury města Orlové.

Přednášky se konají v Domě kultury v Orlové – Lutyni a dozvíte se např. jak používat bylinky, jak pečovat o zahrádku, či jak postupovat při mozkové a srdeční příhodě.

Continue reading

Shrnutí činnosti petičního výboru za záchranu orlovské ZUŠ

Petiční výbor (dále jen PV), na základě požadavku MSK – náměstka hejtmana kraje, Ing. Jaroslava Kanii, viz dopis č.j.: MSK 128173/2018, ze dne 11. 9. 2018, adresovaný starostovi města Orlová, Ing. Tomášovi KUČOVI, inicioval řadu jednání napříč politickým spektrem orlovského zastupitelstva města (ZMO).

PV postupně zval ke společnému jednání, týkající se problematiky zachování budovy orlovské ZUŠ, jednotlivé zástupce a členy politických stran a hnutí ZMO. Cílem těchto společných schůzek bylo členy ZMO a nového vedení města Orlová, seznámit s celkovým průběhem jednání mezi PV, zřizovatelem orlovské ZUŠ J. R. Míši – Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s bývalým vedením města Orlová a dalšími dotčenými státními orgány či oslovenými institucemi v průběhu let 2015 – 2017.

Continue reading

Za oběti důlního neštěstí se rozezní sirény

Čtvrteční důlní neštěstí má na svědomí 13 horníků z toho 12 Poláků a jeden Čech. Jeden z horníků stále zůstává v kritickém stavu.

Na památku obětí této tragédie se dnes ve 12 hodin rozezní na Karvinsku sirény. Mimo to se v pondělí 24. prosince 2018 ve stonavském katolickém kostele uskuteční Mše za zemřelé horníky. Druhá vánoční mše bude následovat 25. 12. od 10:15 hodin.

Na pomoc pozůstalým mohou lidé přispívat na speciální bankovní účty a to na: 342342342/0800 popřípadě na účet: 1657156389/0800. Částka bude následně rozdělena mezi pozůstalé.

Tragédie! Na Karvinsku zabíjel metan

Týmy ZZS MSK zasahovaly dnes, ve čtvrtek 20. prosince večer, u zraněných pracovníků dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. První informaci o důlním neštěstí přijala zdravotnická záchranná služba v půl sedmé večer a před devatenáctou hodinou vyjela na místo posádka rychlé zdravotnické pomoci k prvnímu nahlášenému zraněnému. V areálu dolu postupně zasahovaly tři týmy ZZS, včetně ostravského vrtulníku.

 

Continue reading

Orlová ocenila dobrovolníky se vší parádou

Orlované, kteří ve svém volném čase chodí do domovů seniorů, nemocnice a dalších zařízení byli oceněni v polovině prosince. „Tito dobrovolníci ADRY jsou jasným důkazem, že solidarita a pomoc mezi lidmi stále existuje,“ řekla Šárka Botlíková, ředitelka domova Vesna, která společně s dobrovolnickým centrem ADRA akci připravovala.

V našich orlovských a petřvaldských programech máme celkově 40 dobrovolníků, ale zájem v zařízeních je mnohem vyšší, proto stále hledáme nové a nové,“ říká koordinátor ADRY pro tento region Gracián Svačina. Dobrovolníci převzali ocenění od 1 místostarosty Miloslava Koláčka a 2. místostarostky Naděždy Kubalové a také senátora za náš volební obvod. Radka Sušila, který při předávání řekl, že „ze své lékařské praxe vím, že dobré slovo lékaře může mnohdy znamenat více než samotná diagnóza… a podobně je tomu i u dobrovolnictví.

Paní Naděžda Kubalová mluvila o tom, že spoustu dobrovolníků zná osobně, protože do nedávna pracovala jako ředitelka domova seniorů Pohoda, kam dobrovolníci docházejí. Miloslav Koláček ocenil hlavně to, že v dnešní hektické době se stále najdou lidé, kteří si udělají čas, který věnují seniorům, které často nikdo nenavštěvuje. Celý slavnostní večer bylo v sále domova Vesna cítit setkání cítit laskavost, vlídnost a dobrota, ale také příběhy dobrovolníků z těchto zařízení: DS Vesna, DS Pohoda, Nemocnice, DS Slezské humanity, DPS Březiny Petřvald a Domova Benjamín Petřvald. Marek Dvořák orlovský dobrovolník, který dochází do domova Lazy, mluvil o tom, že občas do domova vezme svou 8letou dceru, která si za tu dobu v klientovi našla nového dědečka. Právě příběhy dobrovolníků zástupcům města a senátorovi jasně ukázali, že tito lidé si ocenění zaslouží.

Velký dík patří partnerům akce: Pizzerii Vosíme, cukrárna Magnolie a lahůdkářství Hvězda.

ADRA Orlová

Důl Lazy končí

Představenstvo společnosti OKD o tom rozhodlo na svém posledním listopadovém jednání. Hlavním důvodem je skutečnost, že důlní pole těžebního celku Důl Lazy je po vytěžení posledních porubů za stávající podzemní infrastruktury již považováno za vydobyté.

Aby bylo možné zahájit další těžbu v ostravských slojích, ke zpřístupnění nových zásob uhlí bychom museli provést prohloubení stávající jámy č. 2 o bezmála 500 metrů. Tyto práce by si pak vyžádaly investice v rozsahu několika miliard korun po dobu nejméně 3 let včetně dalších mnoha milionových nákladů na zajišťovací provoz Dolu Lazy,“ upřesnil předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

Tím poukázal na skutečnost, že stávající infrastruktura neumožňuje ekonomicky výhodně vytěžit další zásoby černého uhlí a vybudovat novou infrastrukturu (prohloubení dolu) na novém patře s ohledem právě na zpřístupněné zásoby a odhadovanou cenu této komodity.

K ukončení těžby by mělo dojít k 31. říjnu 2019.

Vedení OKD společně s vlastníkem rovněž pokračují ve strategickém jednání, zda bude zachován stávající dlouhodobý výhled OKD do roku 2024 nebo těžba až do roku 2030.

Z těchto důvodů představenstvo prozatím nemohlo objektivně a kvalifikovaně rozhodnout o ukončení těžby v důlních lokalitách Darkov a ČSA. Shodli jsme se pouze na Dole Lazy, kde bychom těžbu v obou případech ukončili již příští rok“, dodal Kowalczyk.

Vedení OKD současně nepočítá s hromadným propouštěním zaměstnanců. Ti by po uzavření Dolu Lazy měli najít uplatnění v dalších lokalitách OKD v karvinské části revíru.

 

portál eOrlová o tom informoval, Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.

Stručná historie těžby v lokalitě Dolu Lazy

Důl Lazy, ve kterém se těžilo koksovatelné i energetické uhlí, se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve

Jeho vznik je datován už v roce 1890, tehdejší název byl Neuschacht (Nová jáma). V roce 1950 byl přejmenován na „Důl Antonín Zápotocký“ a v roce 1991 na Důl Lazy.

1. července 1995 došlo v rámci právního předchůdce ke sloučení dolů Lazy, Dukla a František do jednoho odštěpného závodu pod názvem Důl Lazy. Těžba uhlí na Františku byla ukončena v roce 1999 a Důl Dukla byl v rámci útlumu začleněn od 1. února 2006 pod Důl Paskov.

K 1. dubnu 2008 byl Důl Lazy sloučen s Dolem ČSA a vznikl samostatný Důl Karviná, později označován jako Důlní závod 1. K datu 1. listopadu 2018 pak vznikl samostatný provozní celek Důl Lazy z důvodu oddělení větrních cest od lokality Důl ČSA.

V rámci úpravny uhlí v lokalitě Lazy funguje už jen její tzv. suchá část. Zbytek produkce je převážen na Darkov za účelem další úpravy uhlí.

V současné době došlo k ukončení těžby porubu ve sloji MAX.
V letech 2018 – 2019 (do 31. října) se plánuje těžba jednoho porubu ve sloji MAX a jednoho porubu ve 40. sloji.

Pošta v Orlové 1 se stěhuje

Příjemné odpoledne,

pobočku České pošty v Orlové – Starém městě čeká stěhování do nových a modernějších prostor.  Z tohoto důvodu bude pobočka uzavřena od 30. listopadu do 3. prosince 2018.

Nová pobočka bude následně otevřena na adrese Staré náměstí 1195 v obchodě se smíšeným zbožím.
Klienty čeká nová přepážka, která  bude vybavena novým moderním nábytkem. Otevírací hodiny budou pro veřejnost následující:  Pondělí – Pátek 8:30 – 12, 14:00 – 16:00 hod.

Mezi služby, které bude nová pobočka Pošta Partner nabízet patří
–  příjem a výdej listovních zásilek,
– příjem poštovních poukázek a SIPO dokladů,
– výplata poštovních poukázek a důchodů,
– vybrané služby Poštovní spořitelny,
– prodej poštovních cenin a zboží,
– a další volitelné služby

 

 

 

Kalendář z fotografií Karvinska a Ostravska

Vánoce se blíží, pokud sháníte TIP na Vánoční dárek pro své blízké, můžete je obdarovat třeba krásným kalendářem na příští rok.

Kalendář z dílny Petra Poláčka obsahuje fotografie z Karvinska i Ostravska. Najdete v něm i naši Orlovou. Pokud máte zájem o tento kalendář, napište do zprávy autorovi na stránku Foto Os Petr Poláček.